Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vilken sparform ska jag välja?

Ska jag välja investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, fondkonto eller sparkonto? Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vi hjälper dig att ta reda på vilken typ av konto eller försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande.

Jämför sparformer för:

Innan du börjar spara på längre sikt är det bra att skapa trygghet i din vardag genom att spara ihop till en buffert. En buffert som ligger på ett sparkonto är alltid tillgänglig och du kan när som helst ta ut hela beloppet.
Läs mer om Enkla sparkontot

Öppna Enkla sparkontot

Ett allmänt sparande är till för att nå dina drömmar och mål eller bara för att känna dig tryggare inför framtiden. En sparform som vi ofta rekommenderar är investeringssparkonto (ISK) som i många fall är kostnadsmässigt fördelaktigt vid ett långsiktigt sparande.

Jämförelse mellan olika sparformer för allmänt sparande:

  Investerings­-
sparkonto (ISK)
Fondkonto Kapitalförsäkring
Få tillgång till dina pengar när du vill och utan kostnad Ja Ja  
Förmånligt vid avkastning över 1,25 % (2022)(schablonbeskattning*) Ja   Ja
Årlig avgift för sparformen  Nej¹ Nej¹ Ja²
Möjlighet att placera i andra värdepapper än fonder Ja    
Välj själv vem som får dina tillgångar om du avlider     Ja


¹
Årlig avgift för fond och ev. courtage tillkommer.  
²Årlig avgift för försäkringen + administrationsavgift och årlig avgift för fond.

  • Varje år betalar du en avkastningsskatt på ditt sparande i en kapitalförsäkring. På ett investeringssparkonto kallas det schablonskatt. Av den anledningen betalar du inte någon skatt den dag du tar ut pengarna i dessa två sparformer.
  • På ett fondkonto skattar du 30 % på eventuell vinst vid försäljning.

Tänk på att!

  • Om du säljer med förlust från ditt fondkonto kan du dra av den förlusten i din deklaration.
  • Om du flyttar över fonder från ett fondkonto till exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) ska du skatta som vid en försäljning.

Läs mer och öppna

Läs mer om Investeringssparkonto (ISK)


Läs mer om Fondkonto


Läs mer om kapitalförsäkring
För att öppna – kontakta oss på 077-11 11 800 måndag till fredag 8–18.

Den allmänna pensionen från staten plus din tjänstepension från arbetsgivaren innebär normalt att du får cirka 55 procent av slutlönen i pension. Om du vill ha mer än 55 procent behöver du komplettera med ett privat pensionssparande.

  Pensionsspar trad
(kapitalförsäkring
Pensionsspar fond
(kapitalförsäkring
Investerings-
sparkonto (ISK)
Det finns en garanti på sparandet Ja    
Du väljer och bevakar själv     Ja Ja
Möjlighet att placera i andra värdepapper än fonder Ja   Ja
Du kan få automatiska månadsutbetalningar Ja Ja  
Ta ut pengar kostnadsfritt när som helst*     Ja
Välj själv vem som får dina pengar om du avlider Ja Ja  
Få ditt månadssparande betalt om du blir sjuk och inte kan arbeta 
(Premiebefrielseförsäkring)
Ja Ja  
Välj till ett extra belopp som ska betalas ut till valfri person om du avlider 
(Livförsäkring)
  Ja  

*Löpande utbetalningar från kapitalförsäkringarna är kostnadsfria. I Pensionsspar fond kan du inte ta ut engångsbelopp första året. I Pensionsspar trad är pengarna låsta första året och därefter finns det uttagsbegränsningar år 2-5 och återköpsavgift.

Tänk på att!

  • När du pensionssparar i ett investeringssparkonto har du inte möjlighet att få pensionen utbetald på samma sätt som du tidigare har fått din lön. Det betyder att du själv måste sälja av dina värdepapper varje månad.
  • På ett investeringssparkonto kan du sälja dina värdepapper när du vill. Det finns därför en risk att du använder pengarna till annat än till din pension.

Läs mer och öppna

Läs mer om Pensionsspar trad

Öppna Pensionsspar trad

Läs mer om Pensionsspar fond


Läs mer om Investeringssparkonto (ISK)

 

Ett sparande till barnen ger dem större ekonomiska möjligheter när det är dags att stå på egna ben och kanske köpa egen bostad. Många som öppnar ett sparande till barn vill bestämma när och hur pengarna ska betalas ut.

Jämförelse mellan olika sparformer för barnsparande:

  Barnspar i­ 
kapitalförsäkring
Investerings-­­
sparkonto (ISK)
Fond-
konto
Du vill bestämma vid vilken ålder barnet ska få pengarna och när som helst kunna ändra det Ja    
Barnet får tillgång till pengarna när det fyller 18 år Valfri ålder Ja Ja
Du kan välja att pengarna betalas ut månadsvis under valfritt antal år Ja    
Du kan välja att pengarna ska fortsätta tillhöra barnet t.ex. vid en bodelning
(Enskild egendom)
Ja    
Möjlighet att placera i andra värdepapper än fonder   Ja  
Du vill kunna hantera sparandet på internetbanken Ja   Ja*
Förmånligt vid avkastning över 1,25 % (2022)
(schablonbeskattning**)
Ja Ja  
Årlig avgift för sparformen 0,3 % av värdet i försäkringen 0 kr 0 kr

 

Förklaring till tabellen: För Barnspar i kapitalförsäkringen står du som tecknar försäkringen som ägare och barnet står som förmånstagare. För fondkonto och investeringssparkonto äger barnet kontot. 

*Båda föräldrarna behöver lämna en föräldrafullmakt
**I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt. På ett fondkonto skattar du 30 % på eventuell vinst vid försäljning.

Tänk på att!

  • Om en förmyndare öppnar ett ISK eller fondkonto i sitt namn har den full kontroll över sparandet. Pengarna på kontot ingår alltid i en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.
  • Du som öppnar Barnspar i kapitalförsäkring till ett barn är ägare av försäkringen och har full kontroll på sparandet tills den dag du har bestämt att barnet ska få pengarna. Värdet av försäkringen ingår vid en bodelning men inte vid dödsfall eftersom barnet då är förmånstagare. Barnet är garanterat att få pengarna enligt din önskan även om du vid den tidpunkten skulle vara förhindrad att ge dem, till exempel vid dödsfall. Därför är Barnspar i Kapitalförsäkring en populär sparform för sparande till såväl egna barn som barnbarn.
  • Förmyndaren betalar årligen in skatten separat för investeringssparkonton som har öppnats i barnets namn.

Läs mer och öppna

Läs mer om barnspar i kapitalförsäkring
För att öppna en kapitalförsäkring till barn kontakta oss på 077-11 11 800 måndag till fredag 8–18.

Läs mer om Investeringssparkonto (ISK) för barnsparande
För att öppna ISK till barn kontakta oss på 077-136 53 65

Läs mer om Fondkonto för barnsparande
För att öppna fondkonto till barn kontakta oss på 077-136 53 65

Hur fungerar skatten för de olika sparformerna?

I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt. På ett fondkonto skattar du 30 % på eventuell vinst vid försäljning.

Nedan ser du ett exempel på skatt vid ett sparande på 1 000 kronor/månad beräknad på 4 procents utveckling under ett år*. Det innebär att du har satt in totalt 12 000 kronor och fått en värdeökning på 258 kronor

  Investerings­sparkonto
(ISK)
Fondkonto Kapitalförsäkring
i fonder
Värde före skatt 12 258 kr 12 258 kr 12 258 kr
Beskattning 32 kr 77 kr 38 kr
Värde efter skatt 12 226 kr 12 181 kr 12 221 kr


*Ingen hänsyn har tagits till avgifter och kostnader för de sparformer som ingår i beräkningsunderlaget. Vi utgår från att du har sålt av det du har på ditt fondkonto eftersom det är först då skatten ska betalas.
Testa själv hur mycket skatt du skulle betala på just ditt sparande

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi har öppet dygnet runt.

Customer service