Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pensionsspara i fondförsäkring – valfritt och flexibelt

  • Välj egna fonder eller en färdig fondlösning – byt fonder och risknivå när du vill.
  • Möjligheten att få individuella placeringsråd från vår rådgivningsrobot.
  • Få pengarna automatiskt utbetalda varje månad i minst 5 år, tidigast från 55 års ålder.
  • Välj egna fonder eller en färdig fondlösning – byt fonder och risknivå när du vill
  • Möjligheten att ta hjälp av vår rådgivningsrobot som väljer ut de bästa fonderna för dig
  • Få pengarna automatiskt utbetalda varje månad i minst 5 år, tidigast från 55 års ålder

Om Pensionsspar fond

Pensionsspar fond är en kapitalförsäkring med ett sparande i fonder. Du väljer själv risknivå för ditt sparande och vilka fonder pengarna ska placeras i, t ex våra fondlösningar med bred riskspridning som är anpassade för ett långsiktigt pensionssparande. Gör du inget eget val placeras pengarna i SEB Pensionsfond SEK – Lux som placerar i flera olika tillgångsslag. Fonden har risknivå 3 på den sjugradiga riskskalan som används för att visa risk i fonder.

Du kan också välja att ansluta din försäkring till vår robottjänst, SEB Bot Advisor, och få automatiserad rådgivning för din pension. Roboten bevakar fonderna i din pensionsförsäkring och ger råd om fonder som passar dig utifrån din ålder och riskvilja. Du får råden via SMS och accepterar enkelt med en knapptryckning. När det är dags att byta fonder får du nya råd. Tjänsten ingår utan extra kostnad när du sparar i Pensionsspar fond.

Investeringar innebär en risk. Fond­andelarna kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

I Pensionsspar fond sparar du löpande minst 300 kronor i månaden och max 2 prisbasbelopp per år. För att förenkla för dig indexerar vi det sparbelopp du väljer, vilket betyder att vi räknar upp sparbeloppet varje år i takt med inflationen. Det är små förändringar, men om du inte vill att vi indexerar ditt sparbelopp kan du välja bort det.

Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd, där du har möjlighet att sätta in en valfri förmånstagare som får kapitalet i försäkringen om du skulle avlida innan försäkringen har betalats ut. Om du inte har valt en förmånstagare betalas ditt sparkapital till dödsboet.

Kostnader för fondförsäkring

Fast årsavgift:  0 kronor.
Administrationsavgift: 0 procent per år av värdet i försäkringen.
Fondavgifter: 0,15 – 3,21 % i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations-  eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Avgifterna är avräknade i kursen.
Återköpsavgift: 0 kronor.


Skatt på fondförsäkring

Pensionsspar fond är en kapitalförsäkring, vilket innebär att premier som betalas in under året inte får dras av i deklarationen. Försäkringsbelopp som betalas ut ska inte inkomstbeskattas.

Kapitalförsäkringar belastas med en avkastningsskatt och det är försäkringsbolaget som är skyldig att betala avkastningsskatten. För att täcka avkastningsskatten tar försäkringsbolaget varje år ut en avgift från försäkringen, dels som en avgift från försäkringskapitalet och dels genom ett avdrag på inbetald premie.

Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder – eventuell förlust är därför inte heller avdragsgill. Du betalar heller ingen skatt på utdelning i fonderna.

Aktuella basbelopp

Till våra aktuella basbelopp

 

Vårt fondutbud

Fonder för försäkring

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm