Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Enkla depån

Handla nordiska värdepapper till ett lågt courtage

 • Ingen årsavgift
 • Inga krav på minsta innehav
 • Alla värdepapper samlade på ett ställe

Handla nordiska värdepapper till ett lågt courtage

 • Ingen årsavgift
 • Inga krav på minsta innehav
 • Alla värdepapper samlade på ett ställe

Om Enkla depån

Med Enkla depån handlar du nordiska värdepapper enkelt via internetbanken till ett lägre minimicourtage än i andra depåer. Du kan handla med svenska, danska, finska och norska aktier och övriga noterade svenska värdepapper, till exempel obligationer, warranter, konvertibler, börshandlade fonder och aktieobligationer. Du får också bevakning av utdelningar, premier och emissioner och en tydlig översikt på transaktioner och värdeutveckling.

Enkla depån kan bara skaffas av privatpersoner. De fullständiga villkoren finns på internetbanken.

Vad ingår i Enkla depån?

Alla dina transaktioner finns tillgängliga när du är inloggad på internetbanken. Där kan du följa dina köp och värdeutvecklingen för dina värdepapper. Vid varje årsskifte får du en skriftlig sammanställning över årets alla transaktioner. Då kommer också ett underlag till din deklaration.

Med Enkla depån har du tillgång till SEB:s analyser, rekommendationer och marknadskommentarer.

Jämför Enkla depån

Aktieavgifter Enkla depån ISK Övriga depåer IPS-depå
Årsavgift 0 kr 0 kr 400 kr 150 kr
Courtage svenska aktier 0,09 % (min 1 kr) 0,09 % (min 1 kr) 0,09 % (min 1 kr) 0,09 % (min 1 kr)
Courtage telefon/kontor 0,25 % (min 100 kr) 0,25 % (min 100 kr) 0,25 % (min 100 kr) 0,25 % (min 100 kr)
Handel av värdepapper utanför Norden Nej Ja¹ Ja Ja
Realtidskurser Ja Ja Ja Ja
Orderläggning internet Ja Ja Ja Ja
Belåningsmöjlighet - - Ja -
Nota kontoutdrag Ja² Ja² Ja² Ja²

¹ Handla på reglerad marknad
² Elektronisk nota på internet för aktieaffärer

Pris

 

Årsavgift för Enkla depån är 0 kronor. Du betalar bara 1 krona i courtage på affärer i nordiska aktier upp till 1 111 kronor. Därefter är courtaget 0,09 procent.

 

För fullständig prisinformation, se prislistan.

Villkor

 • Du har ett eget ansvar när du handlar med värdepapper.
 • Du ska vara införstådd med att placeringar i värdepapper sker på egen risk.
 • Du måste se till att det finns täckning på det anslutna kontot när du lagt din köporder.
 • Du måste ha din skattehemvist inom EES-området* för att kunna ha Enkla depån.
 • Om du flyttar din skattehemvist till ett land utanför EES-området ska du snarast meddela banken detta.

Avräkningsnotor får du via internetbanken. Om du upptäcker felaktigheter ska du reklamera dem till banken omgående.

*EES är ett samarbete som omfattar alla EU:s medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein. EES är en förkortning för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet.

Banken håller kunders finansiella instrument avskilda från bankens tillgångar. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.
Så fungerar investerarskyddet (Riksgälden)

Relaterade tjänster

Investeringssparkonto (ISK)

Passar dig som vill köpa och sälja fonder men vill slippa redovisa enskilda vinster och förluster i deklarationen.

Investeringssparkonto