Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ränta på ränta – så får du dina pengar att växa

När du sparar på ett sparkonto eller investerar i fonder och aktier kan pengarna växa genom att du får ränta eller avkastning. Om du låter räntan eller avkastningen stå kvar på kontot får du ränta inte bara på de pengar du har satt in från början, utan också på den redan intjänade avkastningen. Fenomenet kallas ränta på ränta-effekten och gör att dina pengar växer allt snabbare med tiden.

Investeringar innebär en risk. 

Vad är ränta på ränta? 

Ränta på ränta är en ekonomisk princip som bygger på att pengar som du sparar eller investerar ger ränta eller avkastning som du kan återinvestera. Det gör att det totala sparandet växer och att räntan eller avkastningen kommer bli ännu högre nästa år. Du får alltså avkastning på din avkastning, vilket gör att sparandet växer exponentiellt. Fenomenet brukar liknas vid en snöbollseffekt och gör att även mindre belopp med tiden kan växa till något stort. 

Större effekt i fonder och aktier

Trots att det kallas ränta på ränta-effekten så fungerar principen inte bara på räntan du får på ett sparkonto. Samma princip gäller när du får avkastning på dina fonder eller aktier. Även om dessa placeringar kan svänga mycket på kort sikt, har de historiskt gett en betydligt bättre avkastning än ett sparkonto över tid. Och ju högre avkastning du får, desto kraftigare blir ränta på ränta-effekten. Ska du spara på längre sikt är fonder och aktier ett sätt att få ut mer ränta på ränta så att dina pengar har möjlighet att växa snabbare.

Ränta på ränta är enligt Einstein "världens åttonde underverk"

Albert  Einstein kallade ränta på ränta-effekten för ”Världens åttonde underverk” och ”den mäktigaste kraften i universum”. ”Den som förstår den tjänar på den, den som inte förstår den betalar för den” lär han ha sagt.

Dra nytta av utdelningen

Ett annat populärt sätt att dra nytta av ränta på ränta är att köpa aktier i bolag med hög direkt­avkastning, det vill säga utdelning av bolagets vinst, och sedan åter­investera utdelningen i nya aktier i bolaget. Eftersom storleken på utdelningen baseras på aktie­innehavet kommer nästa års utdelning att bli ännu större, eftersom du då äger fler aktier i bolaget. Det här är ett effektivt sätt att stärka ränta på ränta-effekten och öka dina möjligheter till långsiktig avkastning. 

Exempel – så fungerar ränta på ränta-effekten

Tänk dig att du investerar 10 000 kr med en årlig avkastning på 8 procent. Första året blir avkastningen 800 kr som du låter stå kvar på kontot tillsammans med din ursprungliga investering, ditt totala belopp har då ökat till 10 800 kr.

Även nästa år är avkastningen 8 procent, men det här året beräknas den inte bara på de 10 000 du satte in från början utan också på de 800 kr som du tjänade första året. Avkastningen blir därför 864 kr. Skillnaden mellan 864 kr som du får andra året och 800 kr som du fick första året är ränta på ränta. 

Om du låter pengarna stå kvar och din investering fortsätter att öka med 8 procent årligen kommer ditt sparande att växa exponentiellt. Efter 10 år kommer du att ha 21 589 kr, vilket är en ökning med 116 procent (att jämföra med 8 % × 10 år = 80 %). Efter 20 år har sparandet vuxit till 46 610 kr, en total ökning med 366 procent (att jämföra med 8 % × 20 år = 160 %). 

Ju fler år du sparar – desto större blir alltså ränta på ränta-effekten. 

År Uträkning av ränta på ränta
År 1 10 000 kr × 1,08 = 10 800 kr
År 2 10 800 kr × 1,08 = 11 664 kr
År 3 11 664 kr × 1,08 = 12 597 kr
År 5 13 605 kr × 1,08 = 14 693 kr
År 10 19 990 kr × 1,08 = 21 589 kr
År 20 43 157 kr × 1,08 = 46 610 kr

 

Tänk på att vår uträkning är ett exempel och ingen garanti för att du når den uträknade avkastningen. Exemplet bygger på en förenkling av verkligheten, till exempel att avkastningen är densamma varje år. Din avkastning kan avvika både uppåt och nedåt och beror på vilka placeringar du väljer, deras marknadsvärde samt hur marknaden rör sig. Vi har inte tagit hänsyn till avgifter, inflation eller skatter i beräkningen.

Räkna ränta på ränta med vår kalkylator

Räkna ränta på ränta på egen hand

För att göra egna beräkningar av ränta på ränta behöver du använda dig av en formel. Här är en enkel formel för att räkna på en engångs­insättning och hur mycket den växer över tid. Formeln kan inte användas om du sparar löpande varje månad.

Startbelopp × (1 + (förväntad årsränta i procent  ⁄  100))^antal år = slutbelopp

  • Startbelopp: Beloppet du investerar när du startar ditt sparande
  • Förväntad ränta: Den årliga ränta i procent som du förväntar dig att ditt sparande ska ge
  • Antal år: Den planerade spartiden
  • Slutbelopp: Det förväntade beloppet efter ett visst antal år

Ersätt de olika parametrarna med de faktiska värdena för ditt sparande eller investering. Det slutliga beloppet visar hur mycket ditt sparande förväntas öka över tid med hjälp av ränta på ränta-effekten.

5 tips för att öka ränta på ränta-effekten

Även om ränta på ränta i sig är en princip som gör att dina pengar jobbar snabbare, finns det några knep för att få ut ännu mer av ränta på ränta-effekten och effektivisera ditt sparande.

  • Spara långsiktigt: Tiden är en viktig faktor när det gäller ränta på ränta. Ju längre du sparar eller investerar desto kraftigare blir den exponentiella effekten på ditt sparande. 
  • Var konsekvent: Låt ränta och avkastning stå kvar på kontot och återinvestera eventuella utdelningar. Om du väljer att ta ut en del av vinsten eller utdelningen kommer ränta på ränta-effekten att avta och det tar längre tid att nå ditt sparmål.
  • Spara regelbundet: Öka på ditt sparande med löpande insättningar under spartiden, till exempel genom ett månadssparande. Det gör att det samlade beloppet växer, vilket i sin tur leder till en ökad långsiktig tillväxt. 
  • Investera smart: Välj ett sparkonto med bra ränta eller investeringar som har potential att ge god avkastning över tid, som till exempel aktier eller fonder.
  • Minimera avgifter: Var uppmärksam på höga avgifter som kan äta upp delar av din avkastning och göra att ränta på ränta-effekten avtar.

Frågor och svar

Att sparandet växer exponentiellt med hjälp av ränta på ränta-effekten innebär att det växer snabbare för varje år. Även om den årliga räntan eller avkastningen i procent är densamma, kommer ökningen i kronor räknat att bli större och större allt eftersom sparandet växer. Summan som räntan eller avkastningen räknas på växer ju i och med att du får avkastning på dina pengar. Ofta liknas effekten vid en snöboll som rullar nerför en backe och blir större för varje varv. Ju större snöbollen blir, desto mer snö (avkastning) kan den plocka upp för varje varv.

För att få ut mesta möjliga ränta på ränta-effekt bör du låta tiden jobba åt dig, det vill säga spara långsiktigt och se till att ha en bra ränta eller avkastning på ditt sparande eller dina investeringar. Investera gärna i fonder och aktier eller välj ett sparkonto med bra ränta. Du kan också välja aktier med hög direkt­avkastning där du åter­investerar den årliga utdelningen. Om du sparar i fonder kan det vara klokt att välja fonder med låg avgift och att månads­spara regelbundet för att få en extra skjuts på sparandet.

Nej, med ränta på ränta-effekten får du avkastning på din avkastning oavsett om du sätter in ett engångs­belopp som får växa med tiden eller om du sparar regelbundet. Men ett regelbundet sparande är ett sätt att öka effekten och få extra skjuts på sparandet. Genom att börja med ett startbelopp och sedan fylla med på fler insättningar under spartiden får du en extra stark ränta på ränta-effekt. 

Läs mer

Öppna ett sparkonto

Ett sparkonto är ett tryggt och enkelt sparande för dig som inte vill ta någon risk med dina pengar. Vilken kontotyp som passar dig bäst beror på om du sparar på kort eller lång sikt. Jämför enkelt våra två alternativ.

Spara i fonder

När du sparar i fonder får pengarna en större chans att växa än på ett vanligt sparkonto. Det beror dels på att fonder placerar på börsen, men också på den så kallade ränta på ränta-effekten som med tiden kan få även en liten summa att växa sig stor.

Handla med aktier

Att investera i aktier är ett bra sätt att ge dina pengar en chans att växa till något större. Oavsett om du är nybörjare eller ett fullfjädrat aktieproffs gör vi det enklare att investera på börsen och med våra experters analyser i ryggen är det lätt att ta välgrundade investeringsbeslut.