Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Aktuella priser privat

Här hittar du aktuella priser för våra vanligaste produkter och tjänster för privatpersoner.

Betalningar, konton och kort

Tjänst Pris
Insättning på konto i SEB 0 kr
   
Överföring till konto i SEB  
Engångsöverföring 0 kr
– Med avi till mottagare via kundtjänst 15 kr
– Stående överföring (bara SEB-kunder) 0 kr
   
Insättning på konto i annan bank (bara SEB-kunder)  
– Engångsöverföring via kundtjänst 150 kr
– Engångsöverföring via Internetbanken 0 kr
– Expressöverföring 300 kr
– Telefonöverföring 300 kr
– Stående överföring via kundtjänst  
– Stående överföring via Internetbanken 0 kr
   
Inlösen av SEB-check  
– SEB-kund 0 kr
– Övriga 0 kr
   
Inlösen av check från annan bank inklusive skydd¹  
– SEB-kund² 50 kr
   
Inlösen av postväxel utfärdad av SEB  
– SEB-kund 0 kr
– Övriga 0 kr
   
Inlösen av postväxel utfärdad av annan bank  
– SEB-kund² 200 kr
   
Inlösen av bankgiroutbetalning  
– Insättning på bankkonto i SEB 0 kr
– Inlösen av skatteutbetalning via bankgiroavi 0 kr

 


¹ Inlösen av check eller anvisning på högst 2 000 kr är kostnadsfritt för SEB-kunder.
² Inlöses inte för dem som inte är SEB-kunder.

Tjänst Pris
Avgående betalningstransaktioner, SEB-kund:  
– SEPA-betalning via internetbanken 0 kr
– SEPA-betalning via kundtjänst 150 kr
– Utlandsbetalning via internetbanken¹ 50 kr
– Utlandsbetalning via kundtjänst¹ 535 kr
– SEPA Direct Debit (autogiro i euro) 0 kr
   
Tillkommande kostnader i vissa fall:  
– För betalningsmottagarens bankkostnader 250 kr
– Betalning i tredjelandsvaluta (i annan valuta än kronor, euro eller mottagarlandets valuta) 50 kr
   
Hemskickad pappersavi på betalningen om betalningen är gjord:  
– Via internetbanken 30 kr
– Via kundtjänst 0 kr
   
Inkommande betalningar (insatt på konto):  
SEPA-betalning och EU-reglerad betalning² 0 kr
   
Övriga betalningar:  
– Belopp under 300 kr 30 kr
– Belopp över 300 kr 50 kr
   
   
Ändrade eller annullerade betalningar som SEB utfört korrekt samt returnerad betalning³ 500 kr
   
   
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredningar av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än ett år: 1400 kr per påbörjad timme
   
Utskrift med information om betalningar (kopia av verifikation) 150 kr

 


¹ En betalningstransaktion i svenska kronor till en betalningsmottagare inom EES (EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien) betraktas som en EU-reglerad betalning om IBAN-nummer och BIC-kod är korrekta och betalningsmottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader (SHARE). En EU-reglerad betalning har samma pris som en SEPA-betalning.

² EU-reglerade betalningar är betalningar i euro eller kronor som skickats från banker i EES (EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Storbritannien) där IBAN-nummer och BIC-kod är korrekta och betalningsmottagaren och avsändaren betalar sina respektive bankkostnader (SHARE).

³Vid ändringar eller annulleringar kan det tillkomma kostnader som avgifter från andra banker, och kostnader till följd av valutakursförluster.

Specifikation Pris
Privatkonto1 0 kr
Enkla sparkontot1 0 kr
Grönt sparkonto1 0 kr
Valutakonto 1500 kr i uppläggningsavgift, därefter 0 kr/år.
   
Specifikation Pris
Kontoutdrag:  
– Varje kvartal 0 kr
– Varje månad 0 kr
– Via uttagsautomat, självbetjäning och internetbanken 0 kr
– Upp till 60 månader tillbaka via kundtjänst 40 kr/konto
– Upp till 60 månader tillbaka via kundtjänst fr.o.m. 2024-04-01 150 kr per konto
   
Efterbeställning av kontoutdrag:  
– Längre tillbaka än 60 månader, upp till 10 år   50 kr/konto/år
– Längre tillbaka än 60 månader, upp till 10 år fr.o.m. 2024-04-01 150 kr konto/år
   
Extra saldo- och räntebesked:  
– Bouppteckning: avliden person
0 kr
– Bouppteckning: efterlevande make/maka 0 kr
– Bodelning: skilsmässa 150 kr
– Arvskifte 150 kr
– God man/förvaltare 0 kr
– Myndighetsdag 0 kr
   

Avgift för överdraget belopp på bankkonton
(mer än 100 kr):

 
– Avi om övertrassering 0 kr
– Påminnelse 1 100 kr
– Påminnelse 2 100 kr
– Övertrasseringsränta: Riksbankens reporänta plus 13,25 %  
   
Övrigt:  
– Utskrift med information om betalning
(kopia av verifikation)
150 kr/st
– Efterbeställning av årsbesked 75 kr/st 
– Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredningar av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader 1 400 kr per påbörjad timme

 


1Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Läs mer om insättningsgarantin

 

SEB Debit

Årspris: 420 kronor.

Kostnadsfritt för dig under 18 år.
SEB Debit ingår i Enkla vardagen.

 

Specifikation Pris
Automatuttag i Sverige 0 kr
Automatuttag i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland 0 kr
Automatuttag i euro inom EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein 0 kr
Automatuttag i övriga länder, per uttag 35 kr
Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands,
per uttag
35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands  1,65 %1
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr

 


SEB Credit 

Årspris: 295 kronor.

SEB Credit ingår som kostnadsfritt tillval i vårt paket Enkla vardagen.

Specifikation Pris Prisändring5 
Extrakort, per år 100 kr  
Pappersfaktura 25 kr  
E-Faktura 0 kr  
Kontantuttag

3 % av uttaget

(min 40 kr)

 
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 1,65 %1  
Expresskort 150 kr 30 aug 2024:
550 kr
Kort som skickas med DHL inom Norden   30 aug 2024:
550 kr
Kort skickat till utlandet (med DHL till övriga världen) 350 kr 30 aug 2024:
900 kr
Ersättningskort 100 kr 30 aug 2024:
175 kr
Påminnelseavgift 60 kr  
Övertrasseringsavgift 95 kr  
Inkassokrav 180 kr  
Amorteringsplan 170 kr  
Kreditränta 14,64 %  
Effektivränta 15,98 %  

 


SEB Debit Limited

Årspris: 180 kr (tas ut med 15 kr/mån). Årspris för dig upp till 21 år: 0 kr.

 

Specifikation Pris
Automatuttag i Sverige 0 kr
Automatuttag i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland 0 kr
Automatuttag i euro inom EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein 0 kr
Automatuttag i övriga länder, per uttag 35 kr
Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands,
per uttag
35 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomland  1,65 %1
Expresskort 150 kr
Kort som skickas till utlandet med DHL 350 kr

 


SEB Invited

Månadspris:  150 kronor

Specifikation Pris Pris från 30 aug 20245
Månadspris extrakort 75 kr  
Pappersfaktura  25 kr  
E-faktura 0 kr  
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget
(min. 35 kr)
 
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 1,65 %1  
Expresskort   550 kr
Kort som skickas med DHL inom Norden, utanför Sverige   550 kr
Kort skickat till utlandet (med DHL till övriga världen) 0 kr 900 kr
Ersättningskort 100 kr 175 kr
Fakturakopia 30 kr  
Betalningspåminnelse 60 kr  
Loungebesök 35 USD/besök  
Årsränta 15,00 %  
Effektivränta 17,50 %3  
Dröjsmålsränta 2,50 % per månad  
Inkasso 180 kr4  

 


Eurocard Gold

Specifikation Pris
Årspris 525 kr/år alternativt 45 kr/månad
Familjekort 245 kr/år alternativt 23 kr/månad
E-faktura 0 kr
Pappersfaktura 40 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget (minimum 40 kr)
Expresskort Pris from 30 augusti 550 kr
Kort som skickas med DHL inom Norden   Pris from 30 augusti 550 kr
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 2 %2
Kort som skickas med DHL till övriga världen 400 kr (900 kr från 30 aug)
Ersättningskort 150 kr (175 kr från 30 aug)

 


Eurocard Platinum

Specifikation Pris
Årspris 1 695 kr/år alternativt 145 kr/månad
Familjekort 0 kr första kortet, därefter 750 kr/år alternativt 65 kr/månad per kort
E-faktura 0 kr
Pappersfaktura 40 kr
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3 % av uttaget (minimum 40 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands² 2 %
Expresskort  

Pris from 30 augusti 550 kr

Kort som skickas med DHL inom Norden  

Pris from 30 augusti 550 kr

Kort som skickas med DHL till övriga världen 400 kr (900 kr från 30 aug)
Ersättningskort 150 kr (175 kr från 30 aug)

 


StopService (spärr av kort och värdehandlingar)

Specifikation Pris
Årspris 297 kr

 


1 Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter bankens valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på just nu 1,65 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken. 

2 Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter bankens valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på just nu 2 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken. 

3 Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med ett månadspris om 150 kronor. Krediträntan uppgår till 15 procent per år. Den effektiva räntan, som är beräknad på ett kreditbelopp om 75 000 kronor, är 17,50 procent. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 87 113 kronor. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 procent av kreditbeloppet.

4 Vid inkasso löper vid var tid gällande årsränta.

5 Om du inte godkänner ändringarna, kan du utan kostnad säga upp kortet genom att skicka ett säkert meddelande via internetbanken.  

Låna

Bolån

Tjänst Pris
Uppläggning av lån 0 kr
Övertag av lån från annan bank 0 kr
Tillfälligt lån, handpenningslån 500 kr
Tillfälligt lån, överbryggningslån 1 500 kr
Tillträde, inkluderande kontroll av befintliga lån på bostaden och lösen av lån  
– Utan nytt lån i SEB   5 000 kr
– Med nytt lån i SEB   0 kr
Tillägg/borttag av låntagare 0 kr

 


Förändring av säkerhet samma objekt

Tjänst Pris
Nya lånehandlingar på grund av pantbrevsdelning
annan bank
1 000 kr
I samband med lån i SEB 500 kr

 


Säkerhetsförändring

Tjänst Pris
Byte av objekt 2 500 kr per lån

 


Avisering

Tjänst Pris
Avisering                                                 
– Automatisk betalning 0 kr
– E-faktura 0 kr
– Via bankgiroavi 50 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr
Inkassokrav 180 kr
Uppsägning av lån 180 kr

 


Tillägg

Tjänst Pris
Enbart lagfart, bankens arvode¹ 625 kr
Enbart pantbrev, bankens arvode¹ 675 kr
Både lagfart och pantbrev, bankens arvode¹ 900 kr
Utdrag ur fastighetsregistret 100 kr
Dödning av förkommet pantbrev 1 000 kr

 


Byggnadslån privat

Tjänst Pris
Serviceavgift vid nyckelfärdigt hus² 6 000 kr
Serviceavgift vid lösvirkeshus² 10 000 kr

 


¹ Inskrivningsmyndigheternas kostnader tillkommer. 
Läs mer på Lantmäteriets webbplats

² I serviceavgiften ingår bankens arvode för alla inskrivningsärenden, uppläggning av byggnadslånet, spärrförbindelsen, betalning av fakturor mot spärrförbindelsen och förhandsvärdering. 

Enkla lånet

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning kundtjänst 300 kr
Uppläggning/höjning internetbanken 0 kr
   
Avisering  
– Automatisk betalning 0 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr

 


Enkla krediten

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning 0 kr
Årsavgift (baserad på beviljad kredit)¹ 2 % (lägst 200 kr)

 


¹När du utnyttjar krediten betalar du ränta för de dagar och på det belopp du utnyttjar. Du kan bara ansöka om Enkla krediten via internetbanken.

Kontokredit

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning kundtjänst 500 kr
Uppläggning/höjning internetbanken 0 kr
Årsavgift (baserad på kredit) 2 % (lägst 200 kr)

 


Övriga lån och krediter – med eller utan säkerhet

Tjänst Pris
Uppläggning/höjning 2 % av belopp (minimum 800 kr)
   
Avisering  
– Automatisk betalning 0 kr
– Avi-avgift  60 kr
   
Betalningspåminnelse 60 kr

 


Räntan kan variera beroende på lån och säkerhet.

Rådgivning

Om du har mer än 5 miljoner kronor att placera eller en komplex förmögenhetsstruktur erbjuder vi Private Banking. Du får ett dedikerat team med en egen private banker, en client assistant och tillgång till alla våra specialister – samlade under ett och samma tak. Vi finns alltid tillgängliga när du behöver oss och tillsammans ser vi helheten och planerar för framtiden – för dig och dina närmaste. 
Läs mer om Private Banking
Kontakta mig om Private Banking 

Som kund hos oss kan du få träffa en av våra privatrådgivare. Någon som hjälper dig med att se över just din ekonomi. En finansiell samtalspartner som ger dig konkreta förslag på lösningar och aktiviteter och som försäkrar sig om att du är nöjd.

Du bestämmer hur ofta och på vilket sätt du vill ha kontakt med någon av våra rådgivare. Enklare frågor får du svar på via telefon och på internet, dygnet runt.

Privatrådgivning:

0 kr

Vissa tjänster är dock kostnadsbelagda. Du hittar priserna under respektive avsnitt i prislistan. 
Läs mer om Private Banking

Spara och investera

Enkla depån kan bara öppnas av privatpersoner. Hör av dig till kundtjänst om du vill ha fullständiga prisuppgifter. 

Förvar 

Specifikation Pris eller kostnad
Årspris 0 kr

 


Aktier

Specifikation Pris eller kostnad
Svenska och nordiska aktier1 2 4 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Icke-nordiska aktier3 4 7  
– Internetbanken, appen 7 0,09 %
– Kontor, telefon 0,50 %
Lägsta courtage per affärsnota   
– Internetbanken, appen 7 10 kr
– Kontor, telefon 350 kr

 


Strukturerade placeringar5

Specifikation Pris eller kostnad
Kapitalskyddade placeringar  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kontor, telefon 0,25 %
   
Indexbevis  
– Kontor, telefon 0,25 %  
– Internetbanken, appen 0,09 % 
   
Certifikat 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade certifikat  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen  0,09 %
   
Warranter  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage på affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris eller kostnad
Aktiekorgbevis  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Teckningsoptioner  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade fonder  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Emissionsrätter (Priset kan variera för varje tillfälle)  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris eller kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2000 kr
Rösträttsregistrering vid utländsk bolagsstämma. 1250 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


1Upptagen till handel i Stockholm.

2Upptagen till handel i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Handlas på en handelsplats utanför Norden.

4Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

6Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

7Upptagen till handel i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuell avgift vid inlösen i förtid och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Fondkonto

Specifikation Pris/kostnad
Administration 0 kr
Flytta fonder från SEB till annat institut 500 kr per fondbolag

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader 900 kr/timme

 


Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta . Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.
Till SEB:s fondlista

Ersättning från tredjepart

När vi i SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr
Överföring till annat institut/fondbolag av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Överföring till annat institut/fondbolag av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska och nordiska aktier1 2 4 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Icke-nordiska aktier3 4 7  
– Internetbanken, appen 7 0,09 %
– Kontor, telefon    0,50 %
Lägsta courtage per nota  
– Internetbanken, appen 7 10 kr
– Kontor, telefon 350 kr

 


Strukturerade placeringar5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar²  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kontor, telefon 0,25 % 
   
Indexbevis   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Certifikat 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Förlagsbevis  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Mini Futures   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Warranter  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Konvertibler
 
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börshandlade fonder  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Emissionsrätter   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Rösträttsregistrering vid utländsk bolagsstämma. 1250 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader 900 kr/timme

 


1Upptagen till handel i Stockholm.

2Upptagen till handel i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Handlas på en handelsplats utanför Norden.

4Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se produktblad.

6Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

7Upptagen till handel i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuella avgifter vid inlösen i förtid och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta . Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När vi SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Icke-nordiska aktier3 4 7

Specifikation Pris
Handel i app 7 0,09 %
Kontor, telefon 0,50 %
Lägsta courtage per affärsnota  
Handel i app 7 10 kr
Kontor, telefon 350 kr

 

IPS-depå kan bara öppnas av privatpersoner. För fullständiga prisuppgifter kontakta oss gärna. Du kan inte handla med warranter eller värdepapper noterade på Spotlight, First North eller inofficiella listor.

IPS-depå

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr

 


Aktier1 2 3 5

Specifikation Pris/kostnad

Nordiska aktier

 
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Strukturerade placeringar4

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kontor, telefon 0,25 % 
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


1Handlas på en handelsplats i Stockholm.

2Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

4Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

5Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

Strukturerade produkter

Courtage vid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan även årliga förvaltningsavgifter tillkomma. Du hittar mer information i produkternas faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När vi i SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder vårakunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
1 konto 0 kr/år
2 konton 50 kr/år¹
3 konton 25 kr/konto och år¹
Samägt 75 kr/konto och år¹
Avgift (porto) 10 kr vid köp och försäljning

 


Pris för handel med VP/Servicekonto2

Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska aktier
 
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr

 


Strukturerade placeringar

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Obligationer  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Warranter   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Indexbevis   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 200 kr

 


Övriga Svenska Värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Aktiekorgbevis  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Börshandlade fonder   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Emissionsrätter2  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


1Kostnaden tas ut av Värdepapperscentralen VPC.

2Handel via Internetbanken är inte möjlig. Orderläggning endast i svenska värdepapper och det tillkommer en administrationsavgift på 10kr/affär. Om SEB inte är kontoförande institut blir lägsta courtaget 400 kr.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuella avgifter vid inlösen i förtid och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Sparkonton

Specifikation Pris/kostnad
Enkla sparkontot¹ 0 kr
Placeringskontot¹ 0 kr
Specialinlåningskonto¹ 0 kr

 


Kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
Varje halvår 0 kr
Via uttagsautomat, självbetjäning och Internetbanken 0 kr

 


Efterbeställning av kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
– Manuellt kontoutdrag upp till 25 månader tillbaka via kundtjänst 40 kr/konto
– Längre tillbaka än 25 månader, upp till 10 år 50 kr/konto/år
– Efterbeställning av årsbesked 75 kr/st

 


Extra saldo- och räntebesked

Specifikation Pris/kostnad
Bouppteckning  
– Avliden person 0 kr
– Efterlevande make/maka 0 kr
   
Bodelning  
– Skilsmässa 150 kr
   
Arvskifte 150 kr
God man/förvaltare 0 kr
Myndighetsdag  0 kr

 


¹ Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 
Läs mer om insättningsgarantin.

Förvar

Specifikation Pris/kostnad
Depå 400 kr/år
Två ägare 600 kr/år
Tre ägare eller fler 1 200 kr/år
Uttag ur depå – (överföring till annat institut/fondbolag) av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Uttag ur depå – (överföring till annat institut/fondbolag) av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Priser för handel i depå

Aktier 

Specifikation Pris/kostnad
Nordiska aktier1 2 4 6
 
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Icke-nordiska aktier3 4 7  
– Internetbanken, appen 7 0,09 %
– Kontor, telefon 0,50 %
Lägsta courtage per affärsnota  
– Internetbanken, appen 7 10 kr
– Kontor, telefon 350 kr

 


Strukturerade placeringar5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kontor, telefon 0,25 % 
   
Indexbevis   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Certifikat 6  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Förlagsbevis  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Warranter   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade fonder   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Emissionsrätter (priset kan variera för varje tillfälle)   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Globala fonder (fonder som inte förvaras på fondkonto)

Specifikation Pris/kostnad
Svenska fonder   
– Kontor, telefon 0,35 %, minimum 500 kr
   
Utländska fonder (som inte är hedgefonder)   
– Kontor, telefon 0,35 %, minimum 1 200 kr
   
Utländska hedgefonder   
– Kontor, telefon 0,65 %, minimum 1 200 kr

 


Svenska Derivat

Specifikation Pris/kostnad
Optioner (köp/sälj, affärsbelopp under 50 000 kr  
– Kontor, telefon 1,80 %
   
Optioner (köp/sälj, affärsbelopp över 50 000 kr  
– Kontor, telefon 1,30 %
   
Lägsta courtage per affärsnota, köp/sälj   
– Kontor, telefon 200 kr
   
Lägsta courtage per affärsnota, utfärdande  
– Kontor, telefon 350 kr
   
Clearingavgift per kontrakt/indexoption  
– Kontor, telefon 3,75 kr
   
Clearingavgift per kontrakt (aktieoption)   
– Kontor, telefon 0,75 % + 6 kr (min. 7 kr, max 15 kr)
   
Indexterminer  
– Kontor, telefon 0,20 %
   
Clearingavgift per kontrakt  
– Kontor, telefon 3,50 kr
   
Aktieterminer   
– Kontor, telefon 0,35 %
   
Clearingavgift på bruttobeloppet   
– Kontor, telefon 0,02 %
   
Vid lösen betalar du vanligt aktiecourtage enligt ovan.  

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Rösträttsregistrering vid utländsk bolagsstämma. 1250 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


1Upptagen till handel i Stockholm.

2Upptagen till handel i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Handla på en handelsplats utanför Norden.

4Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se produktblad.

6Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

7Upptagen till handel i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuella avgifter vid förtida inlösen och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När vi i SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Paketerbjudanden

Årspris 

600 kronor.Avgiften betalas månadsvis, 50 kronor per månad.

Kostnadsfritt om du är under 24 år.

Paketlösning för privatpersoner med de vanligaste banktjänsterna

Produkter och tjänster som ingår:

 • Privatkonto och Enkla sparkontot
 • Bankkortet SEB Debit (Mastercard) 
 • Betalservice via internet anslutet till ett privatkonto
 • Internetbanken och appen för privatpersoner
 • Bank på telefon

Kostnadsfritt tillval:

 • Kreditkortet SEB Credit (Mastercard)

Erbjudanden från våra partners:

 • Trygg-Hansa – förmånliga rabatter på hemförsäkring och andra sakförsäkringar
 • Lexly – juridisk rådgivning och de vanligaste avtalen kostnadsfritt online
 • Mastercard Priceless – livsstilsrabatter och förtur på evenemang med Live Nation

Årspris

0 kr

Paketlösning med de vanligaste banktjänsterna för studerande på eftergymnasial nivå som har studiemedel från CSN

Produkter och tjänster som ingår:

 • Privatkonto och Enkla sparkontot
 • Bankkortet SEB Debit (Mastercard) 
 • Betalservice via internet anslutet till ett privatkonto
 • Internetbanken och appen för privatpersoner
 • Bank på telefon

Pension och försäkring

Specifikation Pris/kostnad
Administration 150 kr/år
Fondförvaltning 0,3 % – 2,5 % på förvaltat kapital beroende på fond
Flyttkostnad 500 kr
Pris för depå vid placering i andra värdepapper än fonder 0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr)
IPS-konto 0 kr

 

Specifikation Pris/kostnad
ITP1 och ITPK, tecknad från och med 1 juli 2013  
– Fondförsäkring, administration 0 % på förvaltat kapital.
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,19% fram till 60 år, sedan ändras avgiften med omplaceringar och blir till slut 0,20%.
– Fondförsäkring, alternativ fondportfölj 70 0,35% fram till 60 år, sedan ändras avgiften med omplaceringar och blir till slut 0,22%.
– Fondförsäkring, alternativ fondportfölj 50 0,34% fram till 60 år, sedan ändras avgiften med omplaceringar och blir till slut 0,21%.
– Fondförsäkring, fondutbud 0,14 - 2,07 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
   
ITP och ITPK, tecknad mellan 1 juli 2007 och 30 juni 2013  
– Fondförsäkring, administration 0 % på förvaltat kapital.
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,27% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,15%.
– Fondförsäkring, fondutbud 0,13 - 2,17 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
   
ITPK tecknad före 1 juli 2007  
– Fondförsäkring, administration 0 % på förvaltat kapital
– Fondförsäkring, fondutbud 0,24 - 3,30 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
   
PA16  
– Fondförsäkring, administration 75 kr/år
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,57% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,28%.
– Fondförsäkring, fondutbud 0,24 - 2,01 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
   
KAP-KL/AKAP-KL  
– Fondförsäkring, administration 65 kr/år
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,42% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,35%.
– Fondförsäkring, fondutbud 0,19 - 2,02 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
   
FTP tecknad från och med 1 januari 2012  
– Fondförsäkring, administration 80 kr/år
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,51% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,41%.
– Fondförsäkring, fondutbud 0,24 - 2,27 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
   
BTP1 tecknad från och med 1 februari 2013  
– Fondförsäkring, administration 40 kr/år/del
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,63% fram till 65 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,30%.
– Fondförsäkring, fondutbud 0,23 - 2,30 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
– Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 76 kr/mån/anställd
– Barnpension 76 kr/mån/anställd
– Sjukförsäkring Ingen avgift
   
SAF-LO tecknad från och med 1 januari 2014  
– Fondförsäkring, administration 45 kr/år
– Fondförsäkring, fondportfölj 0,47% fram till 60 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,27%.
– Fondförsäkring, alternativ fondportfölj SAF-LO  

0,81% fram till 65 år, sedan minskas avgiften och blir som lägst 0,33%.  

– Fondförsäkring, fondutbud 0,23 - 2,06 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.
   
SAF-LO, tecknade före 2001  
– Fondförsäkring, fondutbud 0,24 - 3,30 procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondavgifterna är avräknade i fondkursen.

 

Fondförsäkring

Specifikation Pris
Administration: 374 kr/år + 0,65 % av andelarnas värde/år

Fondavgift  

0,15 % – 3,21 % i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Avgifterna är avräknade i kursen.

 

Återköpsavgift för kapitalförsäkring

 • År 1: Inte återköpbar
 • År 2–5: 600 kronor, därefter alltid fria uttag.

Fondförsäkring 

Specifikation Pris/kostnad
Administration: 0 kr
Fondavgift: 0,15 % – 3,21 % i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Avgifterna är avräknade i kursen.

 


Återköpsavgift för Pensionsspar fond

 • År 1: Inte återköpbar
 • Från år 2: 0 kronor

Fondförsäkring

Specifikation Pris eller kostnad
Administration: 0,30 % av andelarnas värde per år, ingen fast avgift
Fondavgift: 0,15 % – 3,21 % i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltnings­avgifter och andra administrations- eller drifts­kostnader, transaktions­kostnader samt eventuella resultat­relaterade avgifter. Avgifterna är avräknade i kursen.

 


Återköpsavgift för kapitalförsäkring

 • År 1: Inte återköpbar
 • År 2–5 kostar det 600 kronor, därefter alltid fria uttag.

Övrigt

Specifikation Pris/kostnad
Internetbanken för privatpersoner/privatapp 0 kr
Bank på telefon – självbetjäning 0 kr
Personlig service via telefon, service dygnet runt 0 kr
Specifikation Pris/kostnad
Utbyte av trasig digipass 0 kr
Extra digipass 250 kr
Digipass, skickad till adress i Norden utom Sverige 500 kr
Digipass, skickad till adress i övriga världen 950 kr
Specifikation Pris/kostnad
Kopia av verifikation 150 kr
Internetfullmakt 0 kr