Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Därför ställer vi frågor till dig

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska penningtvättslagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund – även om vi har regelbunden kontakt med dig. Enligt Fatca-lagen behöver vi också veta om du har skatterättslig hemvist i USA. 

Vilka frågor behöver vi svar på?

Informationen vi behöver från dig rör din sysselsättning, medborgarskap och syftet med din relation till banken. Vi kommer exempelvis fråga om du har: 

  • regelbundna insättningar på ditt konto eller använder insättningsautomat
  • regelbundna överföringar till eller från utlandet
  • medborgarskap eller uppehållstillstånd

När ställer vi frågorna?

Du behöver svara på våra frågor i samband med att du blir kund hos oss. Befintliga kunder får sen frågorna regelbundet för att uppdatera sina uppgifter.

Dina uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Hur ställer vi frågorna?

Du får frågorna i internetbanken eller i SEB-appen. Du kan också ha fått ett brev hem där vi ber dig skicka in nya uppgifter med medföljande svarskuvert.

Vad händer om du inte svarar?

En förutsättning för att du ska kunna använda våra tjänster även i fortsättningen är att vi har rätt uppgifter om dig och en säkerställd identitet. Vi kan därför behöva begränsa dina produkter och tjänster om vi inte får in dina svar. 

Fler frågor och svar

Vi som bank är skyldig att se till att vi har uppdaterad kundkännedom om våra kunder, detta för att motverka bl.a. penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ja, då vi som bank alltid måste säkerställa att vi har uppdaterad kundkännedom/information om våra kunder.

Dina svar hanteras konfidentiellt enligt lagen om banksekretess. 

Skatterättslig hemvist i ett land innebär att man är skattskyldig för sina inkomster i det landet oberoende av varifrån inkomsterna kommer. Normalt har du din skatterättsliga hemvist i det land där du är bosatt och arbetar men i vissa fall kan man ha skatterättslig hemvist i mer än ett land.

Banken har en skyldighet att ha god kunskap om sina kunder och deras förväntade transaktioner för att kunna skydda både dig och oss från penningtvätt samt brottslig verksamhet.

Att vara en person i politiskt utsatt ställning innebär att man har eller har haft viktiga funktioner för en stat, ett statsägt företag eller i en internationell organisation.

En person i politiskt utsatt ställning anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk att utnyttjas för bland annat mutor.

Du kan även vara PEP om du är nära anhörig till en person i politiskt utsatt ställning.

Syfte med affärsförbindelsen menas varför du som kund vill ha viss produkt eller tjänst ex. ett konto.

SEB Kort och SEB är två olika aktiebolag där båda är skyldiga att samla in kunduppgifter om sina kunder.

Se också

SEB och andra banker har i vissa fall en skyldighet att lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang enligt ett EU-direktiv (DAC6) till Skatteverket. Läs mer om det på Bankförenings webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor om detta är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 0774-463 030.