Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sparformer för pension

Att spara till sin pension kan man göra på flera olika sätt. Några vanliga alternativ för privat pensionssparande är fondförsäkring, traditionell försäkring och investeringssparkonto. Vad du ska välja beror på faktorer som exempelvis hur aktiv du vill vara i placeringsvalen och vid vilken ålder du planerar att gå i pension. Vi går igenom de här olika sparformerna så att du kan få bättre koll på hur de fungerar, vad som skiljer de åt och vilket alternativ som passar dig bäst.

Investeringar i finansiella instrument innebär en risk.

Pensionssparande i fondförsäkring – Pensionsspar fond

Med ett pensionssparande i fondförsäkring har du möjlighet att själv sätta samman en fondportfölj utifrån dina preferenser. Det gör att du till exempel kan anpassa innehavet till särskilda branscher samt den hållbarhetsprofil och risknivå som du känner dig bekväm med. Avkastningen på det sparade kapitalet styrs av fondernas utveckling.

Vill du inte sätta samman en egen fondportfölj kan du få en skräddarsydd lösning baserad på dina önskemål. Våra rådgivare hjälper dig gärna vidare om du är intresserad av pensionssparande i fondförsäkring.

Om du har Pensionsspar fond kan du ansluta dig till vår automatiserade robotrådgivning SEB Bot Advisor. Robotrådgivaren ger dig placeringsråd utifrån din ålder, riskvilja och syn på hållbarhet. Dessutom håller roboten dig ständigt uppdaterad om den hittar bättre fonder eller om marknadsläget ändras. Råden godkänner du enkelt med en knapptryckning.

Skatt och avgifter på fondförsäkring

Pensionsspar fond är en kapitalförsäkring och det innebär att kapitalet som betalats in under året inte får dras av i deklarationen. Däremot behöver du inte betala någon skatt på belopp som betalas ut från försäkringen.

Kapitalförsäkringen schablonbeskattas varje år, oavsett om du fått någon avkastning eller inte. Det är försäkringsbolaget som betalar skatten men tar sedan ut den av dig genom en avgift på försäkringen.

Byter du fonder betalar du ingen skatt om du gör vinst, och därför är eventuell förlust inte heller avdragsgill. Du betalar inte heller någon skatt på utdelningen i fonderna.

Utbetalning fondförsäkring

Pengarna i Pensionsspar fond kan du ta ut efter fem års sparande – eller tidigare, mot en återköpsavgift – och betalas ut månadsvis under en period på minst fem år. Med det här sparalternativet kan du få pengarna utbetalda en gång varje månad, ungefär som en månadslön. När du väl börjat ta ut pengarna kan du inte göra uppehåll i dina utbetalningar.

Har du sparande i Pensionsspar fond ingår ett återbetalningsskydd. Det innebär att du kan välja en förmånstagare som får pengarna om du skulle avlida. Förmånstagaren väljer du helt fritt och kan exempelvis vara någon i familjen eller annan anhörig. Utan en förmånstagare går pengarna till ditt dödsbo.

Pensionsspara i fondförsäkring

Pensionssparande i traditionell försäkring – Pensionsspar trad

Med en traditionell försäkring låter du försäkringsbolaget sköta förvaltningen av kapitalet. Du behöver då inte göra några val för hur ditt kapital ska placeras. 

Pensionskapitalet placeras av förvaltarna i olika typer av tillgångar som aktier, räntor och andra alternativ som ger en god riskspridning. Du som har Pensionsspar trad omfattas även av en garanti på 80 procent av premierna som betalats in, men du har alltid chans till högre avkastning än så.

Skatter och avgifter på traditionell försäkring 

Du betalar en avkastningsskatt för kapitalet i en traditionell försäkring. Avkastningsskatten är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalar in den till Skatteverket. Utbetalningarna från försäkringen är däremot skattefria.

Utbetalning traditionell försäkring

Du kan tidigast ta ut det sparade kapitalet fem år efter att du har tecknat försäkringen och utbetalningarna sker månadsvis.

Efter det första året är det möjligt att återköpa försäkringen men under de första fem åren gäller begränsad återköpsrätt. Det innebär att du endast kan återköpa 20 procent av försäkringen per försäkringsår. Efter fem år kan du återköpa hela försäkringen mot en avgift.

Pensionsspara i traditionell försäkring

Pensionssparande i investeringssparkonto

I ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier, fonder och andra värdepapper. Utvecklingen på dina värdepapper styr avkastningen på det sparade kapitalet. Att kunna variera innehavet, och välja mellan både fonder och aktier, gör investeringssparkontot på så sätt mer flexibelt än exempelvis en fondförsäkring. 

Skatter och avgifter på investeringssparkonto

Du betalar schablonskatt för värde som du har på investeringssparkontot, oavsett om du får någon avkastning eller inte. Utöver schablonskatten tillkommer även eventuella avgifter för de värdepapper och tillgångar du väljer att placera kapitalet i. Däremot behöver du inte betala någon ytterligare skatt när du säljer av ditt innehav och tar ut det sparade kapitalet.

Utbetalning ISK-konto

Till skillnad från fondförsäkring och traditionell försäkring kan du ta ut kapitalet på ditt investeringssparkonto precis när du vill. Kapitalet är inte låst till någon viss ålder eller utbetalningstid utan är helt flexibelt. Däremot måste du aktivt sälja av innehavet varje gång du vill göra ett uttag. Du kommer inte få några automatiska utbetalningar som du kan få med Pensionsspar fond eller Pensionsspar trad.

Varje gång du gör en insättning på ditt ISK så läggs de pengarna till det skattepliktiga kapitalunderlaget. Vi rekommenderar dig därför att inte göra upprepade insättningar och uttag på kontot då det kan påverka skatten du behöver betala.

Pensionsspara i investeringssparkonto

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda konto­behållning i SEB med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Banken håller kunders finansiella instrument avskilda från bankens tillgångar. Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos banken, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kronor. Kund som vill ha ersättning skall senast ett år från dagen för konkurs­beslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.
Så fungerar investerarskyddet (Riksgälden)

Lär dig mer om pension

Pensionen kan ses som din framtidslön. Det är den inkomsten du kommer ha när du gått i pension och slutat jobba. Vi hjälper dig gärna på traven och har därför skapat en pensions­skola, så att du enkelt kan lära dig mer om pension – oavsett om du är nybörjare eller redan har sparat ett tag. 

Två personer sitter i gräset vid en flod.

Vilket land har Europas lägsta pensionsålder?

Var i Europa får man tidigast luta sig tillbaka mot olivträdet – eller tallstammen – och njuta av pensionen? Svaret är inte självklart, då de olika ländernas allmänna, statliga pensionssystem är en verklig snårskog. Bland annat finns en uppsjö av olika regelverk för tidig pension. Men låt oss gräva lite.