Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Uppgifter om ditt företag

För att skydda både dig, ditt företag och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska penningtvättslagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om ditt företag och dess ägare – även om vi har regelbunden kontakt. Vi behöver också veta var företaget och ägarna är skattskyldiga.

Vad behöver du ha koll på?

De uppgifter du ska fylla i om ditt företag är bland annat dessa:

  • Vilka som äger eller kontrollerar mer än 25 procent av företaget. Om ingen äger eller kontrollerar mer än så behöver vi veta vem (eller vilka) som är företagets verkliga huvudman.

  • Ägarnas eller de utsedda verkliga huvudmännens personnummer eller födelsedatum och om de är i en så kallad politiskt utsatt ställning (PEP). Ibland behöver vi dessutom veta deras adress och var de är skattskyldiga.

  • Om företaget tar ut eller sätter in kontanter, skickar eller tar emot pengar från andra länder och i så fall vilka länder samt om företaget gör överföringar från egna konton i andra banker eller liknande.
    Vi behöver också veta vad syftet är med betalningarna samt hur stora belopp och hur ofta betalningarna sker.

Lämna kundinformation

Är någon av ägarna ett företag?

Bifoga gärna ett organisationsschema med företagets namn, organisationsnummer och ägarandelarna i procent.

Finns det ägare i flera led?

Fyll i uppgifter om bolag eller personer i ägarstrukturens översta nivå.

När du gör bankaffärer

Där vi möter dig som kund, till exempel på de inloggade sidorna på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om dina bankaffärer eller din skatterättsliga hemvist. Du kan också ha fått ett brev hem till dig där vi ber dig skicka in nya uppgifter.

Dina uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter?

För att ditt företag ska kunna fortsätta använda internetbanken och vår app för företag behöver vi få in uppgifter om företaget, dess ägare och säkerställda identiteter.

Kontakta oss

Om du har frågor om detta är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 0774-463 030.

Customer service