Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Uppgifter om ditt företag

För att skydda både dig, ditt företag och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska penningtvättlagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om ditt företag och dess ägare – även om vi har regelbunden kontakt. Vi behöver också veta var företaget och ägarna är skattskyldiga.

Vad behöver du ha koll på?

Ta reda på uppgifterna innan du börjar fylla i formuläret. Det går inte att spara dem och fortsätta senare.De uppgifter du ska fylla i om ditt företag är bland annat dessa:

  • Vilka som äger eller kontrollerar mer än 25 procent av företaget. Om ingen äger eller kontrollerar mer än så behöver vi veta vem (eller vilka) som är företagets verkliga huvudman.
  • Ägarnas eller utsedda verkliga huvudmäns adress, personnummer eller födelsedatum, medborgarskap, skattskyldighet och uppgift om person i utsatt ställning (PEP).

Lämna kundinformation

Är någon av ägarna ett företag?

Bifoga gärna ett organisationsschema med företagets namn, organisationsnummer och ägarandelarna i procent.

Finns det ägare i flera led?

Fyll i uppgifter om bolag eller personer i ägarstrukturens översta nivå.

Därför ställer vi frågor till dig

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är vi enligt svenska penningtvättlagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund – även om vi har regelbunden kontakt med dig. Enligt Fatca-lagen behöver vi också veta om du har skatterättslig hemvist i USA.

När du gör bankaffärer

Där vi möter dig som kund, till exempel på de inloggade sidorna på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om dina bankaffärer eller din skatterättsliga hemvist. Du kan också ha fått ett brev hem till dig där vi ber dig skicka in nya uppgifter.

Dina uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Exempel på frågor

Exempel på information vi kan behöva rör sysselsättning, arbetsgivare och syftet med din relation till banken. Vi kan också ställa frågor om din relation till USA (till exempel medborgarskap eller uppehållstillstånd). Om du har regelbundna insättningar på ditt konto eller använder insättningsautomat, vill vi veta varifrån pengarna kommer och kan fråga efter hur ditt sparande har byggts upp. Om du regelbundet har överföringar till eller från utlandet vill vi förstå anledningen. Däremot frågar vi aldrig efter personliga koder.

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter?

En förutsättning för att du ska kunna använda våra tjänster är att vi har rätt uppgifter om företaget, dess ägare och säkerställda identiteter. Om vi inte har detta kan vi i värsta fall tvingas begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster.

Har du frågor?

Om du har frågor om detta eller något annat är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 0771-62 53 53. Vi svarar dygnet runt, alla dagar och hjälper dig gärna.

Customer service