Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Uppgifter om ditt företag

För att skydda både dig, ditt företag och oss från att utnyttjas i penning­tvätt­syfte är vi enligt svenska penning­tvätts­lagen skyldiga att ha dokumenterad kännedom om ditt företag och dess ägare – även om vi har regelbunden kontakt. Vi behöver också veta var företaget och ägarna är skatt­skyldiga.

Det här behöver du förbereda

De uppgifter du ska fylla i om ditt företag är bland annat:

 1. Verklig huvudman

  Vilka som äger eller kontrollerar mer än 25 procent av företaget, det vill säga företagets verkliga huvudmän. Om ingen äger eller kontrollerar mer än så behöver företaget utse en alternativ verklig huvudman. Du hittar definitioner av begreppen längre ner på sidan.
 2. Ägarstruktur

  Bifoga ett organisationsschema som visar samtliga företag och personer i bolagets ägarstruktur så att deras ägarandelar tillsammans uppgår till 100 %. Schemat behöver innehålla organisationsnummer, land där företaget är registrerat och individers namn och personnummer eller födelsedatum om personen inte är svensk medborgare. 
 3. Personnummer och adress

  För individer behöver vi personnummer eller födelsedatum och om de är i en så kallad politiskt utsatt ställning (PEP). Ibland behöver vi dessutom veta deras adress och var de är skattskyldiga.
 4. Uppgifterna behöver stämma överens med Bolagsverkets register

  Uppgifterna du lämnar till oss ska stämma överens med de uppgifter du lämnat till Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Se därför till att uppdatera uppgifterna hos Bolagsverket om dessa inte är aktuella. Läs mer och anmäl verklig huvudman hos Bolagsverket
 5. Betalningstransaktioner

  Om företaget tar ut eller sätter in kontanter, skickar eller tar emot pengar från andra länder och i så fall vilka länder samt om företaget gör överföringar från egna konton i andra banker eller liknande. Vi behöver också veta vad syftet är med betalningarna samt hur stora belopp och hur ofta betalningarna sker.

Verklig huvudman

En verklig huvudman äger eller kontrollerar mer än 25 procent av företaget. När en eller flera familjemedlemmar äger eller kontrollerar tillsammans mer än 25 procent av företaget ska deras andelar räknas ihop.

Alternativ verklig huvudman

Om ingen äger eller kontrollerar mer än 25 procent av företaget behöver ni utse en alternativ verklig huvudman för företaget. Det måste vara åtminstone en person. I första hand ska styrelseordförande, vd eller motsvarande utses. Vem av dessa som ska utses  beror på vem som utövar mest kontroll över företaget. 

Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP)

Med person i politiskt utsatt ställning avses personer som innehar eller har haft viktiga offentliga funktioner
samt dessa personers familjemedlemmar och kända medarbetare.

Fyll i dina uppgifter i formuläret

Ta fram alla underlag innan du startar eftersom det inte går att spara och fortsätta senare.

Lämna kundinformation

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter?

För att ditt företag ska kunna fortsätta använda internetbanken och vår app för företag behöver vi få in uppgifter om företaget, dess ägare och säkerställda identiteter.

Sekretess när du gör bankaffärer

Där vi möter dig som kund, till exempel på de inloggade sidorna på internetbanken eller i personliga samtal, ställer vi ibland frågor om dina bankaffärer eller din skatterättsliga hemvist. Du kan också ha fått ett brev hem till dig där vi ber dig skicka in nya uppgifter.

Dina uppgifter omfattas av banksekretessen och vi behandlar dem helt konfidentiellt.

Kontakta oss

Om du har frågor om detta är du välkommen att höra av dig till oss på telefon 0774-463 030.

Customer service