Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pensionsspara i traditionell försäkring

  • Våra erfarna förvaltare tar hand om ditt sparande
  • 80 procents garanti på inbetalda premier
  • Skattefria månatliga utbetalningar
  • Våra erfarna förvaltare tar hand om ditt sparande
  • 80 procents garanti på inbetalda premier
  • Skattefria månatliga utbetalningar

Om pensionsspar trad

Pensionsspar trad är en sparform för dig som vill ha ett tryggt och enkelt pensionssparande. Sparformen passar bra om du vill ha möjlighet till god avkastning, men utan att själv behöva ta beslut om placeringar. Med Pensionsspar trad är du garanterad en viss nivå när det är dags för utbetalning, men du har alltid möjlighet till en bättre utveckling på ditt sparande. Du väljer själv hur mycket du vill spara, dock minst 300 kronor i månaden och högst 2 prisbasbelopp per år.

Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent för i år

Försäkringsinformation – Traditionell försäkring

Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd, där du har möjlighet att sätta in en valfri förmånstagare som får kapitalet i försäkringen om du skulle avlida innan försäkringen har betalats ut. Om du inte har valt en förmånstagare betalas ditt sparkapital till dödsboet.

Kostnader för traditionell försäkring

  • Fast årsavgift: 150 kronor
  • Rörlig årlig avgift: 0,95 procent per år av värdet i försäkringen

Skatt på traditionell försäkring

Den premie du betalar in till din kapitalförsäkring får du inte dra av i deklarationen. Utbetalningar från försäkringen inkomstbeskattas inte.

Kapitalförsäkringar belastas med avkastningsskatt, och det är vi som försäkringsbolag som är skattskyldiga för den. Skatten baseras på försäkringsbeståndets tillgångar, inbetalda premier och statslåneräntan.

För att täcka avkastningsskatten tar vi ut en avgift ur försäkringen. Avgiften tas ut dels genom ett årligt avdrag, dels genom avdrag på inbetalda premier.

Underlaget för avgiften räknas fram på följande sätt:

Försäkringens värde vid ingången av året och värdet av inbetalda premier (halva värdet av de premier som betalats in 1 juli – 31 december) multipliceras med det högsta av:

  • 1,25 procent
  • föregående års statslåneränta per den 30 november ökad med 1 procentenhet.

Avgiften för att täcka avkastningsskatten är sedan 30 procent av detta underlag.

Produkt- och faktablad

Faktablad för Traditionell kapitalförsäkring (pdf) (enligt förordningen Packaged Retail Investment and Insurance-based Products, Priip)

Faktablad för Traditionell kapitalförsäkring (pdf)

Förköpsinformation Hållbarhetsrelaterade upplysningar Traditionell försäkring (pdf)

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm