Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Lär dig mer och jämför sparformer

Ska jag välja investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, fondkonto eller sparkonto? Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vi hjälper dig att ta reda på vilken typ av konto eller försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande.

Sparkonto – på kortare sikt

Passar dig som vill spara på kortare sikt, till exempel till en resa eller en ny soffa, eller när du vill spara till en buffert för oväntade utgifter. Vi rekommenderar att du har minst två månadslöner i buffert.

 • Gör uttag när du vill.
 • Spara tryggt med ränta från första kronan.
 • Inga avgifter.

Öppna Enkla sparkontot


Läs mer om Enkla sparkontot

 

Tjänsten motsvaras av den standardiserade termen ”Tillhandahållande av konto”. Standardiserade termer (pdf)

Placeringskonto – på längre sikt

Passar dig som kan tänka dig att binda dina pengar en period för möjlighet till bättre ränta. För sparande på lite längre sikt, till exempel till ett bröllop, en bil eller kontantinsatsen till ditt drömhem.

 • Bind pengarna från 3 månader till 5 år.*
 • Fast ränta under hela bindningstiden.
 • Inga avgifter.

Öppna Placeringskonto

 

Läs mer om Placeringskonto

 

*På internetbanken kan du öppna ett placeringskonto med bindningstid på 3 eller 6 månader, minst 10 000 kronor. Vill du ha en annan bindningstid, ring oss på 0771-365 365.

Investerings­sparkonto – ISK

ISK passar dig som gärna slipper tänka på deklarationen av vinster och förluster och som kan ta lite högre risk i ditt sparande än att ha pengarna på ett vanligt sparkonto.

 • Samla fonder och aktier på samma konto.
 • Slipp betala vinstskatt och att deklarera dina affärer.
 • Populär sparform som passar de flesta.

Jämför sparformer för:

Innan du börjar spara på längre sikt är det bra att skapa trygghet i din vardag genom att spara ihop till en buffert. En buffert som ligger på ett sparkonto är alltid tillgänglig och du kan när som helst ta ut hela beloppet.
Läs mer om Enkla sparkontot

Öppna Enkla sparkontot

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Ett allmänt sparande är till för att nå dina drömmar och mål eller bara för att känna dig tryggare inför framtiden. En sparform som vi ofta rekommenderar är investeringssparkonto (ISK) som i många fall är kostnadsmässigt fördelaktigt vid ett långsiktigt sparande.

Jämförelse mellan olika sparformer för allmänt sparande:

  Investerings­-
sparkonto (ISK)
Fondkonto Kapitalförsäkring
Få tillgång till dina pengar när du vill och utan kostnad Ja Ja  
Förmånligt vid avkastning över 2,94 % (2023)(schablonbeskattning*) Ja   Ja3
Årlig avgift för sparformen  Nej1 Nej1 Ja2
Möjlighet att placera i andra värdepapper än fonder Ja    
Välj själv vem som får dina tillgångar om du avlider     Ja


1
Årlig avgift för fond och ev. courtage tillkommer.  
2Årlig avgift för försäkringen + administrationsavgift och årlig avgift för fond.
3Hänsyn har inte tagits till eventuell årsavgift på kapitalförsäkring.

 • I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt (2023: 0,882%). Av den anledningen betalar du inte någon skatt den dagen du tar ut dina pengar i dessa två sparformer”

 • På ett fondkonto betalar du 30 % skatt på eventuell vinst vid försäljning. Du betalar också en årlig schablonskatt, en så kallad fondskatt som motsvarar 0,12% av dina fondandelars värde vid ingången av året.

Tänk på att!

 • Om du säljer med förlust från ditt fondkonto kan du dra av den förlusten i din deklaration.
 • Om du flyttar över fonder från ett fondkonto till exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) ska du skatta som vid en försäljning.

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i SEB med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom sju arbetsdagar från den dag SEB försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Läs mer och öppna ISK

Läs mer om Investeringssparkonto (ISK)

Logga in och öppna ISK

Läs mer och öppna Fondkonto

Läs mer om Fondkonto

Logga in och öppna fondkonto

Kapitalförsäkring

Läs mer om kapitalförsäkring
För att öppna – kontakta oss på 077-11 11 800 måndag till fredag 8–18.

Den allmänna pensionen från staten plus din tjänstepension från arbetsgivaren innebär normalt att du får cirka 55 procent av slutlönen i pension. Om du vill ha mer än 55 procent behöver du komplettera med ett privat pensionssparande.

  Pensionsspar trad
(kapitalförsäkring)
Pensionsspar fond
(kapitalförsäkring)
Investerings-
sparkonto (ISK)
Det finns en garanti på sparandet Ja    
Du väljer och bevakar själv     Ja Ja
Möjlighet att placera i andra värdepapper än fonder Ja   Ja
Du kan få automatiska månadsutbetalningar Ja Ja  
Ta ut pengar kostnadsfritt när som helst*     Ja
Välj själv vem som får dina pengar om du avlider Ja Ja  
Få ditt månadssparande betalt om du blir sjuk och inte kan arbeta 
(Premiebefrielseförsäkring)
Ja Ja  
Välj till ett extra belopp som ska betalas ut till valfri person om du avlider 
(Livförsäkring)
  Ja  

*Löpande utbetalningar från kapitalförsäkringarna är kostnadsfria. I Pensionsspar fond kan du inte ta ut engångsbelopp första året. I Pensionsspar trad är pengarna låsta första året och därefter finns det uttagsbegränsningar år 2-5 och återköpsavgift.

Tänk på att!

 • När du pensionssparar i ett investeringssparkonto har du inte möjlighet att få pensionen utbetald på samma sätt som du tidigare har fått din lön. Det betyder att du själv måste sälja av dina värdepapper varje månad.
 • På ett investeringssparkonto kan du sälja dina värdepapper när du vill. Det finns därför en risk att du använder pengarna till annat än till din pension.

Läs mer och öppna Pensionsspar trad

Läs mer om Pensionsspar trad

Logga in för att öppna Pensionsspar trad

Läs mer och öppna Pensionsspar fond

Läs mer om Pensionsspar fond

Logga in för att öppna Pensionsspar fond

Läs mer och öppna ISK

Läs mer om Investeringssparkonto (ISK)

Logga in och öppna ISK

Ett sparande till barnen ger dem större ekonomiska möjligheter när det är dags att stå på egna ben och kanske köpa egen bostad. Många som öppnar ett sparande till barn vill bestämma när och hur pengarna ska betalas ut.

Jämförelse mellan olika sparformer för barnsparande:

  Barnspar i­ 
kapitalförsäkring
Investerings-­­
sparkonto (ISK)
Fond-
konto
Du vill bestämma vid vilken ålder barnet ska få pengarna och när som helst kunna ändra det Ja    
Barnet får tillgång till pengarna när det fyller 18 år Valfri ålder Ja Ja
Du kan välja att pengarna betalas ut månadsvis under valfritt antal år Ja    
Du kan välja att pengarna ska fortsätta tillhöra barnet t.ex. vid en bodelning
(Enskild egendom)
Ja    
Möjlighet att placera i andra värdepapper än fonder   Ja  
Du vill kunna hantera sparandet på internetbanken Ja   Ja*
Förmånligt vid avkastning över 2,94 % (2023)
(schablonbeskattning**)
Ja Ja  
Årlig avgift för sparformen 0,3 % av värdet i försäkringen 0 kr 0 kr

 

Förklaring till tabellen: För Barnspar i kapitalförsäkringen står du som tecknar försäkringen som ägare och barnet står som förmånstagare. För fondkonto och investeringssparkonto äger barnet kontot. 

*Båda föräldrarna behöver lämna en föräldrafullmakt
**I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt (2023: 0,882%).
På ett fondkonto betalar du 30 % skatt på eventuell vinst vid försäljning. Du betalar också en årlig schablonskatt, en så kallad fondskatt som motsvarar 0,12% av dina fondandelars värde vid ingången av året.

Tänk på att!

 • Om en förmyndare öppnar ett ISK eller fondkonto i sitt namn har den full kontroll över sparandet. Pengarna på kontot ingår alltid i en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.
 • Du som öppnar Barnspar i kapitalförsäkring till ett barn är ägare av försäkringen och har full kontroll på sparandet tills den dag du har bestämt att barnet ska få pengarna. Värdet av försäkringen ingår vid en bodelning men inte vid dödsfall eftersom barnet då är förmånstagare. Barnet är garanterat att få pengarna enligt din önskan även om du vid den tidpunkten skulle vara förhindrad att ge dem, till exempel vid dödsfall. Därför är Barnspar i Kapitalförsäkring en populär sparform för sparande till såväl egna barn som barnbarn.
 • Förmyndaren betalar årligen in skatten separat för investeringssparkonton som har öppnats i barnets namn.

Läs mer och öppna

Läs mer om barnspar i kapitalförsäkring
För att öppna en kapitalförsäkring till barn kontakta oss på 077-11 11 800 måndag till fredag 8–16:30.

Läs mer om Investeringssparkonto (ISK) för barnsparande
För att öppna ISK till barn kontakta oss på 077-136 53 65

Läs mer om Fondkonto för barnsparande
För att öppna fondkonto till barn kontakta oss på 077-136 53 65

Hur fungerar skatten för de olika sparformerna?

I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är skattesatsen 0,882 %.

På ett fondkonto betalar du i stället 30 % skatt på eventuell vinst vid försäljning. Du betalar också en årlig schablonskatt, en så kallad fondskatt som motsvarar 0,12 % av dina fondandelars värde vid ingången av året.

Nedan ser du ett exempel på hur skatten skiljer sig mellan olika sparformer. Vi antar att du vid ingången av året har 10 000 kr i fonder och värdeutvecklingen under året är 4%. Det innebär att du vid årets slut har 10 400 kr och alltså en värdeökning på 400 kronor

  Fondkonto Investerings­sparkonto (ISK) Kapitalförsäkring
Värde före skatt 10 400 kr 10 400 kr 10 400 kr
Beskattning 132 kr 90 kr 88 kr
Värde efter skatt 10 268 kr 10 310 kr 10 312 kr

*Ingen hänsyn har tagits till avgifter och kostnader för de sparformer som ingår i beräkningsunderlaget. Vi utgår från att du har sålt av det du har på ditt fondkonto eftersom det är först då skatten ska betalas.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi har öppet dygnet runt.

Kundservice