Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Lär dig mer och jämför sparformer

Ska jag välja investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring, fondkonto eller sparkonto? Det finns flera olika sparformer att välja mellan. Vi hjälper dig att ta reda på vilken typ av konto eller försäkring du ska välja för att det ska passa dig och ditt sparande.

Buffertsparande – för att trygga din vardag

Innan du börjar spara på längre sikt är det bra att skapa trygghet i din vardag genom att spara ihop till en buffert. Vi rekommenderar generellt att ha en buffert på en till två månadslöner på ett sparkonto. Beroende på din livssituation kn du behöva spara både mer och mindre. 

  • Gör uttag när du vill.
  • Spara tryggt med ränta från första kronan.
  • Inga avgifter.

Logga in och öppna Enkla sparkontot

Läs mer om Enkla sparkontot

Tjänsten motsvaras av den standardiserade termen ”Tillhandahållande av konto”. Standardiserade termer (pdf)

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Allmänt sparande – nå dina drömmar och mål

Ett allmänt sparande är till för att nå dina drömmar och mål eller bara för att känna dig tryggare inför framtiden. En sparform som vi ofta rekommenderar är investeringssparkonto (ISK) som i många fall är kostnadsmässigt fördelaktigt vid ett långsiktigt sparande. Här får du en överblick över ISK, fondkonto och kapitalförsäkring som alla är bra sparformer på längre sikt. 

  Investerings­-
sparkonto (ISK)
Enkla depån Fond­konto Kapital­försäkring
Få tillgång till dina pengar när du vill och utan kostnad Ja Ja Ja  
Förmånligt vid avkastning över 3,62 % (2024)(schablonbeskattning*) Ja     Ja3
Årlig avgift för sparformen  Nej1 Nej1 Nej1 Ja2
Möjlighet att placera i fonder Ja Nej Ja Ja
Möjlighet att placera i aktier och andra värdepapper Ja Ja Nej  
Välj själv vem som får dina tillgångar om du avlider       Ja


1Årlig avgift för fond och/eller courtage tillkommer.

2Årlig avgift för försäkringen + administrationsavgift och årlig avgift för fond.
3Hänsyn har inte tagits till eventuell årsavgift på kapitalförsäkring.

  • I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt (2024: 1,086 %). Av den anledningen betalar du inte någon skatt den dagen du tar ut dina pengar i dessa två sparformer.
  • På fondkonto och enkla depån betalar du 30 % skatt på eventuell vinst vid försäljning. Sparar du i fonder betalar du också en årlig schablonskatt, en så kallad fondskatt som motsvarar 0,12% av dina fondandelars värde vid ingången av året.

Tänk på att:

  • Om du säljer med förlust från ditt fondkonto eller din depå kan du dra av den förlusten i din deklaration.
  • Om du flyttar över fonder från ett fondkonto eller depå till exempelvis ett investeringssparkonto (ISK) ska du skatta som vid en försäljning.

Enkla depån

Fondkonto

Kapitalförsäkringar

Pensionssparande – för en bättre pension

Den allmänna pensionen från staten plus din tjänstepension från arbetsgivaren innebär normalt att du får cirka 55 procent av slutlönen i pension. Om du vill ha mer än 55 procent behöver du komplettera med ett privat pensionssparande.

 

  Pensionsspar trad
(kapitalförsäkring)
Pensionsspar fond
(kapitalförsäkring)
Investerings-
sparkonto (ISK)
Det finns en garanti på sparandet Ja    
Du väljer och bevakar själv     Ja Ja
Möjlighet att placera i andra värdepapper än fonder Ja   Ja
Du kan få automatiska månadsutbetalningar Ja Ja  
Ta ut pengar kostnadsfritt när som helst*     Ja
Välj själv vem som får dina pengar om du avlider Ja Ja  
Få ditt månadssparande betalt om du blir sjuk och inte kan arbeta 
(Premiebefrielseförsäkring)
Ja Ja  
Välj till ett extra belopp som ska betalas ut till valfri person om du avlider 
(Livförsäkring)
  Ja  

*Löpande utbetalningar från kapitalförsäkringarna är kostnadsfria. I Pensionsspar fond kan du inte ta ut engångsbelopp första året. I Pensionsspar trad är pengarna låsta första året och därefter finns det uttags­begränsningar år 2–5 och återköpsavgift.

Tänk på att

  • När du pensionssparar i ett investerings­sparkonto har du inte möjlighet att få pensionen utbetald på samma sätt som du tidigare har fått din lön. Det betyder att du själv måste sälja av dina värdepapper varje månad.
  • På ett investerings­sparkonto kan du sälja dina värdepapper när du vill. Det finns därför en risk att du använder pengarna till annat än till din pension.

Pensionsspar trad

Läs mer om Pensionsspar trad

Logga in för att öppna Pensionsspar trad

Pensionsspar fond

Läs mer om Pensionsspar fond

Logga in för att öppna Pensionsspar fond

Investeringssparkonto

Läs mer om Investeringssparkonto (ISK)

Logga in och öppna ISK

Hur fungerar skatten för de olika sparformerna?

I en kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto betalar du en årlig procentuell skatt på hela kontots värde, en så kallad schablonskatt. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2024 är skattesatsen 1,086 %.

På ett fondkonto betalar du i stället 30 % skatt på eventuell vinst vid försäljning. Du betalar också en årlig schablonskatt, en så kallad fondskatt som motsvarar 0,12 % av dina fondandelars värde vid ingången av året.

Nedan ser du ett exempel på hur skatten skiljer sig mellan olika sparformer. Vi antar att du vid ingången av året har 10 000 kronor i fonder och värdeutvecklingen under året är 4 procent. Det innebär att du vid årets slut har 10 400 kronor och alltså en värdeökning på 400 kronor.

  Fondkonto Investerings­sparkonto (ISK) Kapital­försäkring
Värde före skatt 10 400 kr 10 400 kr 10 400 kr
Beskattning 132 kr 110 kr 109 kr
Värde efter skatt 10 268 kr 10 290 kr 10 291 kr

*Ingen hänsyn har tagits till avgifter och kostnader för de sparformer som ingår i beräkningsunderlaget. Vi utgår från att du har sålt av det du har på ditt fondkonto eftersom det är först då skatten ska betalas.

Hur mycket ska man spara?

Ta hjälp av vår spar­kalkylator och räkne­snurra eller jämför med andra i din ålder för att se vad som kan vara ett lagom sparande för dig.

Ekonomisk rådgivning

En ekonomi i balans skapar utrymme för mål och drömmar. Med våra olika rådgivningsformer kan vi hjälpa dig längs vägen. Hur vill du ha dina råd?

Lär dig mer om aktier

Nyfiken på börsen men vill lära dig mer innan du sätter igång? I vår aktieskola går vi igenom allt från vad en aktie är och hur aktiekursen fungerar till hur du handlar och deklarerar dina aktier. Dessutom får du verktygen för att själv kunna ta smartare investeringsbeslut.

Lär dig mer om pension

Pensionen kan ses som din framtidslön. Det är den inkomsten du kommer ha när du gått i pension och slutat jobba. För att få en pension som gör det möjligt att leva ett aktivt liv som pensionär är det bra att ha koll på sitt pensions­­sparande. Vi hjälper dig gärna på traven och har därför skapat en pensions­skola.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi har öppet dygnet runt.