Pension och försäkring

Få koll på pensionen

Att det är viktigt att spara till pensionen vet nog de allra flesta, men har du koll på alla tre delar och hur du kan påverka dem? Genom att vara aktiv med dina placeringar kan du påverka hur pengarna växer över tid.
Läs mer om pensionens tre delar

Liv- och sjukförsäkringar

Har du funderat på hur din ekonomi skulle påverkas om du blir sjuk under en längre tid? Genom att teckna en privat sjukförsäkring täcker du upp delar av inkomstbortfallet.
Mer om våra liv- och sjukförsäkringar

Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm