Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Öka din pension – lär dig hur du kan höja pensionen

Behöver du öka ditt sparande för att få den pension du vill ha? Få koll med 7 enkla tips och vår pensionskalkyl.

Genom att göra medvetna val kan du påverka din framtida pension. Här ger vi dig tips om hur du kan göra för att öka ditt pensions­­sparande. 

Få koll på pensionen – 3 enkla steg

  1. Planera och skapa din målbild
    Försök uppskatta hur stor inkomst du behöver för att kunna leva som du vill. Många menar att de behöver runt 80 procent av sin framtida slutlön som pensionär. Hur mycket behöver du? 
  2. Räkna och få koll
    Använd vår räknesnurra för att få en prognos över hur mycket just du behöver spara till pensionen. I beräkningen utgår vi från att du har en tjänste­pension via din arbetsgivare. Om du saknar tjänste­pension behöver du spara mer för att komma upp till önskad pension. 
  3. Förbättra din pension på 2 minuter
    Sparar du redan tillräckligt? Grattis! Då kan du lugnt fortsätta med ditt nuvarande sparande. Behöver du spara mer? Kanske finns det utrymme om du har bytt jobb och fått högre lön, bytt till billigare boende eller har barn som har flyttat hemifrån. Om du behöver komma igång med ett nytt sparande guidar vi dig gärna till en sparform som passar dig. 
Loading...

Pensionsberäkning

Detta är en schablonberäkning som ger en uppskattning av hur mycket du behöver spara för att nå en önskad pensionsnivå. Beräkningen visar hur mycket mer du behöver spara i månaden utöver det du eventuellt redan sparar idag. I beräkningen antar vi schablonmässigt att du har arbetat och tjänat in allmän pension (inkomstpension och premiepension) från 22 års ålder och att du fortsätter att arbeta och tjäna in allmän pension fram till önskad pensionsålder. Vi tar dock inte hänsyn till eventuell garantipension i det allmänna pensionssystemet.

I beräkningen som berör tjänstepension antar vi att du har en schablonmässig tjänstepensionsplan som liknar ITP1, vilket innebär att pensionsavsättningarna är avgiftsbestämda, d.v.s. en procentsats av din lön. Denna del av pensionen antas tjänas in från 25 års ålder till önskad pensionsålder.

Utöver detta tar vi hänsyn till det angivna befintliga sparandet i form av löneväxling samt sparande i kapitalförsäkring och ISK. Månadsbeloppen som anges antas betalas fram till önskad pensionsålder.

När det gäller löneväxlingen har vi räknat på det belopp du angivit. Oftast är sparbeloppet högre än den lön du växlar till pension – kontrollera gärna att du fyllt i sparbeloppet till din löneväxlingsförsäkring.

Vi antar en årlig realavkastning på 3,5 procent och gör avdrag för avkastningsskatt och avgifter, vilket följer delvis Pensionsmyndighetens standard för pensionsprognoser. Beloppen anges i dagens lön- och penningvärde så att det ska vara lätt att förstå beloppens värde utifrån den lön du har idag.

Vidare utgår vi schablonmässigt från att pensionsutbetalningarna pågår till 85 års ålder, med hänsyn tagen till begränsningar om tidigast möjliga utbetalningsålder för den allmänna pensionen samt tjänstepensionen.

När vi räknar ut hur mycket mer du behöver spara för att nå din önskade pension utgår vi från att du månadssparar i en kapitalförsäkring alternativt ISK, d.v.s. med redan beskattade pengar. Sparandet i ISK och kapitalförsäkring är i beräkningen omräknat så att det motsvarar bruttolön. Beroende på din framtida beskattningssituation kan därför beloppen vid utbetalning avvika från de beräknade.

7 steg för att höja din pension

Löneväxling till pension

Att löneväxla innebär att du byter ut en del av din bruttolön mot ett pensions­sparande. Du betalar ingen skatt för det belopp du växlar utan istället betalar du inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension. Eftersom de flesta betalar lägre skatt som pensionär brukar det vara ett förmånligt sätt att spara till sin pension. Dessutom betalar din arbetsgivare lägre skatt på en pensions­avsättning jämfört med en löneut­betalning. Det gör det möjligt för dig att få en högre inbetalning till pensionen än vad du annars skulle fått ut i lön. 

Månadslönen efter löneväxlingen ska år 2023 vara minst 51 300 kronor (2024) kronor för att inte påverka dina sociala förmåner. Kolla upp med din arbets­givare om du har möjlighet att löneväxla.

Läs mer om löneväxling till pension.

Gör aktiva val för dina placeringar

Du kan påverka din pension genom att göra aktiva val för hur pensions­­kapitalet ska placeras. Din inkomst­­pension förvaltas av staten, men du kan själv påverka hur din premie­pension ska placeras. Detsamma gäller för tjänste­pension och privat pensions­sparande, om du har det. Genom att välja förvaltare och placering av ditt pensions­kapital kan du bland annat påverka risknivån för pensions­sparandet. 

Vad som passar dig bäst beror på hur aktiv du vill vara i ditt sparande. Ju högre risk desto viktigare är det att följa utvecklingen regelbundet och byta fonder vid behov. Vill du inte vara så aktiv kan det vara bättre med lågriskfonder eller en traditionell försäkring, där våra förvaltare sköter placeringarna. 

Högre risk kan ge högre avkastning

Hur du placerar ditt pensions­kapital kan ha stor påverkan på hur stor din pension blir. Tid och risk är två viktiga aspekter att tänka på, samt hur aktiv du vill vara med dina placeringar. Börjar du spara tidigt kan du generellt sett ta större risker för att på så sätt få chans till högre avkastning. Läs mer om hur tid och risk påverkar sparandet.

Börjar du spara senare i livet och har en kortare tid kvar till pensionen kan det vara klokt att avsätta större belopp och placera dem i alternativ med låg risk. Då är det lägre risk att värdet minskar, samtidigt som du har fortsatt möjlighet att få positiv avkastning på pensions­avsättningen. När du närmar dig pensionen är det viktigt att säkra upp kapitalet så att din framtida inkomst som pensionär inte blir mindre än vad du planerat för. 

Återbetalningsskydd och efterlevandeskydd

Du kan säkerställa att ditt sparade pensions­kapital går till dina förmåns­tagare i det fall du avlider, men det gör också att du får en något lägre pension.  

Efterlevande­skydd är ett alternativ du kan välja att lägga till i samband med att du ska ta ut din allmänna pension. Efterlevande­skyddet innebär att din premie­pension betalas ut till din partner om du avlider. Det här alternativet gör dock att du får en lägre premie­pension. 

Du kan lägga till efterlevande­skydd för din tjänste­pension och ditt privata pensions­sparande också. I de fallen kallas det för återbetalnings­skydd. Har du valt att lägga till återbetalnings­skydd så får din angivna förmånstagare ditt sparade pensions­kapital om du avlider. Du kan exempelvis välja din make eller maka, sambo eller ditt barn som förmånstagare. Skyddet kostar ingenting, men om du aktiverar det har du inte rätt att ta del av gemensamma arvsvinster från sparare i samma åldersgrupp. 

Jobba som pensionär – jobbonär

Allt fler börjar kombinera livet som pensionär med ett deltidsjobb. Den här gruppen har på senare tid kommit att kallas för jobbonärer. Som jobbonär tar du ut en del av din pension samtidigt som du tjänar in mer pension. Det gör att du kan låta en stor del av dina pensions­pengar fortsätta att växa några år till samtidigt som du går ner i arbetstid. Ett effektivt sätt att höja pensionen.

Amortering och pension

Amorteringar höjer inte din pension men det kan göra att dina ekonomiska förutsättningar som pensionär blir bättre. Med ett lägre belopp att betala av på ditt bolån som pensionär så är du inte lika exponerad för risker kopplade till höjda räntor. Har du låga eller inga lån får du mer pengar över till annat när du gått i pension.

Öka ditt eget sparande

Många uppger att de vill ha minst 80 procent av slutlönen i pension, men med dagens pensionssystem får de flesta bara drygt 50 procent av sin lön när de slutar arbeta. Många behöver alltså öka sitt sparande för att få den pension de vill ha. Logga in och öka ditt befintliga sparande, eller starta ett nytt om du inte redan kommit igång. 

Öka ditt sparande hos oss

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm