Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Blanketter och villkor för pension och försäkring

Här hittar du blanketter och villkor som gäller pension och försäkring. Samtliga blanketter i listorna nedan är i pdf-format.

Villkoren för en försäkring avgörs bland annat av vilken tidpunkt den tecknades. Vilka villkor som gäller just din försäkring står i dina försäkrings­handlingar.

Om du är osäker på vilka villkor som gäller, behöver en annan blankett eller har några andra frågor så kan du ringa till vår kundservice på 077-11 11 800 (försäkrings­frågor för privat­personer) eller 0771-43 10 00 (försäkrings­frågor för företag).

Om du vill göra ett fondbyte kan du även utföra det på internet­banken privat.

Blanketter 

Anmälan om sjukdom eller skada
Report on illness (English)
Skadeanmälan Vårdförsäkring
Föräldrafullmakt
Fondbyte för fondförsäkring
Anmälan Käk- och tandskadeintyg 
Byte av placeringsform för Depåförsäkring
Anmälan om förkommet försäkringsbrev – Förmånstagare/Dödsbo
Anmälan om förkommet försäkringsbrev – Ägare

Förköpsinformation

Förköpsinformation Familjepension SEB separat risk
Förköpsinformation Premiebefrielseförsäkring SEB separat risk
Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Trygg
Förköpsinformation för Pensionsspar fond
Förköpsinformation för Depåförsäkring
Förköpsinformation Sjukförsäkring SEB separat risk
Förköpsinformation Premiebefrielseförsäkring (K) inom SEB separat riskförsäkring
Förköpsinformation Kapitalspar
Förköpsinformation Barnspar
Förköpsinformation hållbarhetsrelaterade upplysningar Fondförsäkring

Försäkringsvillkor 

Allmänna villkor för Fondförsäkring 2014
Villkor för Fondplaceringstjänsten
Produktvillkor år 2014 för sjukförsäkring inom SEB separat riskförsäkring
Allmänna Villkor år 2014 SEB separat risk
Produktvillkor år 2014 för familjepension inom SEB separat riskförsäkring
Produktvillkor år 2014 för premiebefrielseförsäkring inom SEB separat riskförsäkring
Allmänna villkor 2006 för Fondförsäkring
Villkor år 2006 för Sjukförsäkring
Villkor år 2006 för Trygg Livförsäkring, Trygg Riskskydd
Villkor för Prima Liv
Allmänna villkor för Depåförsäkring 2014 
Produktvillkor Premiebefrielseförsäkring (K) inom SEB separat riskförsäkring
Allmänna Villkor år 2009 SEB Bolåneskydd och SEB Låneskydd (Livskydd)
Allmänna Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd (Nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet eller sjukhusvistelse) i samarbete med Trygg-Hansa

Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter

 

Fondförsäkring

Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd med löpande premieinbetalning och periodisk utbetalning eller engångsutbetalning
Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd engångsbetald med periodisk utbetalning eller engångsutbetalning
Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd med löpande premiebetalning och premieavgift med periodisk eller engångsutbetalning
Kapitalförsäkring med återbetalningsskydd engångsbetald med premieavgift och periodisk utbetalning eller engångsutbetalning
Kapitalförsäkring Barnspar med återbetalningsskydd  med löpande premieinbetalning och periodisk utbetalning eller engångsutbetalning
Kapitalförsäkring Barnspar med återbetalningsskydd  engångsbetald med periodisk utbetalning eller engångsutbetalning
Pensionspar fond, kapitalförsäkring med återbetalningsskydd  med löpande premiebetalning och periodisk utbetalning
Pensionspar fond, kapitalförsäkring med återbetalningsskydd engångsbetald med periodisk utbetalning

Ordlista

Ordlista

Förköpsinformation Kapitalförsäkring

Förköpsinformation för Pensionsspar trad
Förköpsinformation Traditionell Kapitalförsäkring
Förköpsinformation Traditionell kapitallivränta

Förköpsinformation Pensionsförsäkring

Förköpsinformation för traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd
Förköpsinformation för traditionell pensionsförsäkring med optionsrätt till återbetalningsskydd
Förköpsinformation för traditionell pensionsförsäkring – ålderspension

Villkor

Allmänna villkor år 2016 Traditionell Livförsäkring – SEB Pension och Försäkring AB
Allmänna villkor år 2015 Traditionell livförsäkring, Pensionsspar trad - SEB Pension och Försäkring AB
Allmänna villkor år 2015 Traditionell livförsäkring - SEB Pension och Försäkring AB
Allmänna villkor år 2006 Traditionell livförsäkring - SEB Pension och Försäkring AB 
Allmänna villkor år 2002 Traditionell livförsäkring - SEB Pension och Försäkring AB 
Allmänna villkor traditionell livförsäkring tecknad före 2002-01-01 - SEB Pension och Försäkring AB 
Allmänna villkor år 2006 Traditionell livförsäkring - Gamla Livförsäkringsaktiebolaget
Allmänna villkor för Traditionell livförsäkring tecknad före 2002 01 01 - Gamla Livförsäkringsaktiebolaget
Allmänna villkor år 2002 Traditionell livförsäkring - Gamla Livförsäkringsaktiebolaget

Blanketter

Anmälan om förkommet försäkringsbrev

Faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter

Kapitalförsäkring inkl premiegaranti och återbetalningsskydd med löpande premiebetalning och genast eller periodisk utbetalning
Kapitalförsäkring inkl premiegaranti och återbetalningsskydd engångsbetalning, med genast eller periodisk utbetalning
Kapitalförsäkring inkl premiegaranti och återbetalningsskydd med löpande premiebetalning och premieavgift, med genast eller periodisk utbetalning
Kapitalförsäkring inkl premiegaranti och återbetalningsskydd engångsbetalning med premieavgift, med genast eller periodisk utbetalning
Pensionspar trad, Kapitalförsäkring inkl premiegaranti och återbetalningsskydd med löpande premiebetalning och periodisk utbetalning
Pensionspar trad - Kapitalförsäkring med premiegaranti och återbetalningsskydd, engångsbetald


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm