Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Experten: Besluten du fattar nu kan rädda dig från låg pension

I den politiska debatten pratas det ofta om ”fattigpensionärer”. Här förklarar SEB:s privatekonom Jens Magnusson varför han ogillar det begreppet, vad som är viktigt att tänka på för att undvika  låg pension och varför genusperspektivet spelar roll i pensionssammanhang. 

Ett av de mesta använda fattigdomsmåtten fastslår att en person som tjänar mindre än 60 procent av medianinkomsten i sitt hemland ligger i riskzonen för fattigdom. Både om man ser till ett sådant, relativt mått, och till absolut fattigdom – att inte ha råd med maten eller hyran – har andelen fattiga bland svenska pensionärer minskat över tid.

– En viktig orsak till det är att vi har kommit bort från hemmafrusamhället. I Sverige ingår fler kvinnor i arbetskraften än i de flesta andra länder, vilket också betyder att fler har möjlighet att tjäna ihop till en hyfsad pension. Men fortfarande är det så att genomsnittet för kvinnors allmänna pension i Sverige inte räcker till för att ta dem över gränsen för fattigdomsrisk, säger Jens Magnusson.  

Porträtt av Jens Magnusson
Jens Magnusson

Han fortsätter:

– Om man blickar framåt tror jag att i alla fall den absoluta fattigdomen bland pensionärer fortsätter att minska, eftersom arbetskraftsdeltagandet och välståndet är högre nu än det var bland dagens generation pensionärer. Samtidigt finns faktorer som drar i motsatt riktning. Till exempel att en del invandrare inte kommer att hinna tjäna ihop till hyggliga pensionsnivåer i Sverige och att de största effekterna av kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden redan har nåtts.  

Vad är viktigt att tänka på för att undvika fattigpensionärsfällan efter avslutat arbetsliv?

– Personligen är jag inte särskilt förtjust i begreppet fattigpensionär, då det ofta används för effektsökeri och har nästan lika många definitioner som användare. Men det finns saker man kan göra för att minska risken för låg pension. För det första att utbilda sig till åtminstone gymnasial nivå. För det andra att jobba många år, helst heltid och definitivt aldrig svart, då den allmänna pensionen baseras på total livsinkomst. För det tredje att välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.  

Därför är genusperspektivet viktigt

I Sverige har vägen till ökad ekonomisk jämställdhet gått via bland annat avskaffad sambeskattning, utbyggd barnomsorg med maxtaxa och ett växande antal så kallade pappamånader i föräldraförsäkringen. Men vi är långt ifrån i mål, enligt Magnusson.

– Även om man tar hänsyn till sådant som arbetstid och olika yrkesval återstår en oförklarad löneskillnad på runt fyra procent, till kvinnors nackdel. Dessutom ökar löneskillnaden ofta efter första barnet, då kvinnor i betydligt högre utsträckning än män är föräldralediga, deltidsarbetar och vabbar. Allt det här påverkar pensionen och visar varför genusperspektivet fortfarande är högst relevant.

Magnusson kommer också med några tips för hur alla de som lever i parrelationer med barn kan ta jämställdhetshänsyn, med tanke på pensionen.

– Dela lika på föräldraledighet, vabbande och eventuellt deltidsarbete. Om det av någon anledning inte skulle gå, är det viktigt att räkna på vad föräldraledigheten eller deltiden faktiskt kostar i form av minskad pension. Då kan den förälder som inte minskat sin arbetstid starta ett kompensationssparande i den andra förälderns namn. Kom också ihåg att samtidigt skriva ett äktenskapsförord, där sparandet görs till enskild egendom, avslutar han.