Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Jobba deltid? Så påverkas din pension

Lär dig om hur det fungerar och vad du kan göra för att kompensera för din deltid.

Lär dig om hur det fungerar och vad du kan
göra för att kompensera för din deltid.

Att jobba deltid under vissa perioder av arbetslivet är något som många gör. Vad många däremot inte tänker på är hur det påverkar pensionen. Vi går igenom delar som är bra att känna till om du jobbar, planerar att jobba eller har jobbat deltid.

Pension för dig som jobbar, har jobbat eller planerar att jobba deltid

Oavsett hur länge eller hur mycket du går ned i arbetstid påverkar det din framtida pension. Detta beror på att din inkomst är en av faktorerna som ligger till grund för hur stor din pension blir.

Deltidsarbete har ingen större inverkan på din framtida pension, om du gör det under en kortare period. Vid längre perioder av deltidsarbete kan det behövas ett större sparande vid sidan om arbetet för att få en bra framtida pension.

Deltid – Allmän pension

Eftersom lönen har en direkt påverkan på din allmänna pension så leder en lägre lön också till en lägre pensions­avsättning. Går du från att arbeta 100 procent till att arbeta 80 procent minskar du därför även pensions­avsättningen med 20 procent. Den allmänna pensionen utgör en stor del av ditt pensions­sparande och långvarigt deltidsarbete kan göra märkbar skillnad i din framtida pension. Men det finns vissa händelser i livet då du kan bli kompenserad för ditt deltidsarbete, exempelvis om du är småbarnsförälder. 

Deltid – Tjänstepension

De flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare, men hur den påverkas av att du arbetar deltid beror på olika faktorer. Dels på vilket pensionsavtal du har, dels på anledningen till att du arbetar deltid. För att ta reda på mer rekommenderar vi dig att läsa villkoren i ditt avtal. Några av de vanligaste kollektiv­avtalen hittar du på sidan om tjänstepension

Deltid – Privat pensionssparande

Arbetar du deltid får du mindre pengar att avsätta till ditt privata pensionssparande. Samtidigt blir det viktigare att du sparar privat för att väga upp för inkomstbortfallet. Planerar du att börja arbeta deltid i framtiden kan du redan nu räkna ut hur mycket mer du behöver spara för att kompensera deltidsarbetet. Använd vår räknesnurra och se vad som gäller just för dig.

Loading...

Detta är en schablonberäkning som beskriver den sammanlagda effekten på din allmänna pension och tjänstepension om du arbetar deltid. Vi tar inte hänsyn till eventuell garantipension i det allmänna pensionssystemet. I tjänstepensionsberäkningarna antar vi att du har en schablonmässig tjänstepensionsplan som liknar ITP1, vilket innebär att pensionsavsättningarna är avgiftsbestämda, d.v.s. en procentsats av din lön. Under barnets fyra första levnadsår påverkas den allmänna pensionen ofta inte alls p.g.a. så kallad barnårsrätt. I beräkningen har vi räknat med att deltidsarbete påbörjas när yngsta barnet är 1 år varför den allmänna pensionen inte minskar under de första 3 deltidsåren. Vi antar en avkastning på 2,1 procent och gör avdrag för avkastningsskatt och avgifter, vilket följer Pensionsmyndighetens standard för pensionsprognoser. Beloppen anges i dagens lön- och penningvärde så att det ska vara lätt att förstå beloppens värde utifrån den lön du har idag. 

Deltidsarbete påverkar inte bara dina pensionsavsättningar utan kan även påverka dina framtida karriärmöjligheter. Därför antar vi i våra beräkningar att du får en sämre löneutveckling, någonstans mellan 0 procent till 4 procent beroende på deltidsarbetets längd.

Vidare utgår vi ifrån att pensionsåldern är 65 år och att utbetalningarna pågår i 20 år.

När vi räknar ut hur mycket du behöver spara för att kompensera bortfallet beräknar vi vad det månatliga bortfallet motsvarar efter skatt. Vi utgår från den inkomstskatt som gäller för pensionärer och vi antar att din framtida pension motsvarar 60 procent av din nuvarande lön.

Kompensera pensionen för deltidsjobb

Börjar du arbeta deltid är det bra om du kompenserar för den minskade pensionen. Du kan väga upp för den minskade arbetstiden på lite olika sätt. Att spara mer eller jobba längre är två alternativ och lever du i en parrelation finns det fler möjligheter än så.

Kompensera för lägre pension

  1. Spara mer: räkna ut hur mycket mindre som kommer sättas av till din pension om du börjar arbeta deltid. Sätt därefter upp en plan för hur mycket du måste spara innan eller efter deltidsarbetet för att väga upp den förlorade pensionsavsättningen.
  2. För över premiepensionen: är du gift kan du och din partner föra över premie­pensionen till varandra. Om en av er arbetar deltid kan ni därför väga upp för den lägre inkomsten genom att dela på framtida premiepensions­avsättningar. Det här alternativet är inte möjligt för personer som inte är gifta.
  3. Spara åt varandra: lever du i en parrelation utan att vara gift kan en av er sätta upp ett privat pensions­sparande åt den andra. Den person som arbetar heltid kan då avsätta en del av sin inkomst till den andra personens framtida pension.
  4. Jobba längre: är du nära pensionsåldern och känner att du vill och kan jobba vidare några år till så kan det vara ett effektivt sätt att kompensera för tidigare deltidsarbete. Det gör att pensions­kapitalet hinner förvaltas under en längre tid samt att utbetalningarna delas upp över kortare tid. Du får då högre utbetalningar per månad. 

Orsaken till deltid kan påverka pensionen

Anledningen till att du arbetar deltid kan påverka vilken pensions­avsättning du får. Vissa händelser i livet ger dig rätt till kompensation som gör att du fortsätter att tjäna in i stort sett lika mycket till din pension, även om du inte jobbar heltid. 

Deltidsarbete under studietiden ger pension

Många kombinerar studier med deltidsarbete. Detta gör att du tjänar in till din pension från både jobbet och studierna. Precis som lönen räknas studiebidraget in till din pensionsgrundande inkomst och bidrar till din allmänna pension. Även om din pensionsgrundande inkomst inte blir så stor under den här perioden kan den ändå göra stor skillnad på sikt. Börjar du studera när du är ung hinner pengarna förvaltas och växa under lång tid. En liten avsättning tidigt i livet kan därför göra skillnad när du väl är pensionär.

Deltid och pension under föräldraledighet

En vanlig anledning till att gå ned i arbetstid är för att vara hemma mer under småbarnsåren. Att kombinera föräldra­ledigheten med deltidsarbete är också något du kan bli kompenserad för i både din allmänna pension och din tjänste­pension. Genom barnårsrätten kan du få en pensions­ersättning från staten under barnets första fyra år. Denna betalas ut automatiskt till den förälder som har lägst lön så länge årsinkomsten inte överstiger det aktuella lönetaket. Barnårsrätten gör det möjligt att arbeta deltid men ändå få en avsättning till pensionen som i princip är den samma som vid heltidsarbete.

Bli jobbonär – ta ut pension och arbeta samtidigt

Att jobba deltid kan faktiskt vara ett sätt att få mer pengar, i alla fall om du gör det efter att du uppnått pensions­ålder. Fördelen med att vara jobbonär är att du kan låta en del av dina sparade pensions­pengar fortsätta växa – samtidigt som du fortsätter att tjäna in mer till din pension genom att arbeta. Dessutom betalar du mindre i skatt om du arbetar efter 66 års ålder. Som jobbonär kan du alltså gå ned i arbetstid utan att behöva få en lägre inkomst.

Visste du att...

  • 3 gånger fler kvinnor än män jobbar deltid.
  • Bland kvinnor får änkor högst pension. Frånskilda får lägst.
  • År 2020 fick män i genomsnitt 23 900 kronor per månad i pension. Kvinnor 18 200 kronor.

Är du inte kund hos oss ännu?

Bli kund på 3 minuter och starta sedan ditt kompensationssparande på internetbanken.

 

Bli kund på 3 minuter

Är du gift och en av er jobbar deltid?

Då kan det vara bra att kompensera den partnern med ett öronmärkt sparande för de förlorade pensionsavsättningarna. Men kom ihåg att skriva ett äktenskapsförord där ni gör sparandet till enskild egendom. I annat fall delas det lika vid en eventuell skilsmässa. Som kund med vårt paket Enkla vardagen får du genom vår samarbetspartner Lexly rabatt på juridiska avtal, till exempel äktenskapsförord. 

Ta del av erbjudandet hos Lexly

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm