Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Försäkringsinformation – TryggPlan

Här hittar du information om våra olika försäkringar och vissa faktorer som påverkar försäkringarna.

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldig för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkringskollektivets tillgångar och statslåneräntan.

Traditionell försäkring tecknad i Pension & Försäkring efter 2016-03-01

Försäkringsbolaget tar i början av varje år ut en avgift ur försäkringen som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften motsvarar 0,372 procent (år 2024) av försäkringens värde vid ingången av året.

Traditionell försäkring tecknad i Pension & Försäkring före 2016-03-01 och försäkringar hos Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Försäkringsbolaget tar varje år ut en avgift ur försäkringen som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften tas ut löpande genom ett avdrag från återbäringsräntan. Avdraget på återbäringsräntan motsvarar 0,372 procent (år 2024).

Fondförsäkring, Depåförsäkring 

Återköpsavgift: År 1: Medges ej
                                   År 2–5: 600 kronor, därefter avgiftsfritt.

Enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) tillåts för närvarande inte återköp under det första året. 

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 600 kronor per flyttillfälle.

Traditionell försäkring tecknad i Pension & Försäkring efter 2016-03-01

Avgiften anges i procent av det värde som flyttas/återköps och uppgår som lägst till 700 kronor under de tio första försäkringsåren. Avgifterna är för närvarande enligt nedan. 

  År 1 År 2–3 År 4–5 År 6–7 År 8–9 År 10 År 11
Avgift i % Medges ej 2,5 % 2 % 1,5 % 1 % 0,5 % 0 %

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 1 000 kronor per flyttillfälle. 

Traditionell försäkring tecknad i Pension & Försäkring före 2016-03-01

Avgiften anges i procent av det värde som flyttas och är för närvarande enligt nedan. 

  År 1 År 2  År 3 År 4 År 5 År 6
Utan premieavgift Medges ej 2 % 2 % 2 % 2 % 0 %
Med premieavgift Medges ej 1 % 1 % 1 % 1% 0 %

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 1 000 kronor per flyttillfälle. 

Vid återköp tas inga avgifter ut.

Traditionell försäkring tecknad i Gamla Liv

Vid flytt av en traditionell försäkring tecknad i Gamla Liv i ett TryggPlanavtal tas en administrativ avgift ut. Avgiften är för närvarande 1 000 kr.

Vid återköp av en traditionell försäkring tecknad i Gamla Liv i ett TryggPlanavtal tas inga avgifter ut.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm