Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

ISK och depå i två olika scenarier

Ung kvinna som läser om skillnaden mellan ISK och Depå framför en laptop.

För att kunna spara på börsen måste man först öppna en speciell typ av konto där man kan förvara sina aktier och fonder: antingen ett Investeringssparkonto (ISK) eller en depå. Eftersom ISK och depå beskattas på olika vis kan det samtidigt variera vilket som är mest gynnsamt att spara på. Vi ska nu titta på vad det kan betyda i praktiken, i två olika scenarier.  

Scenario 1 – år 2021 då börsen steg

Under 2021 gick Stockholmsbörsen bra. SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) – som visar Stockholmsbörsens genomsnittliga utveckling, inklusive utdelningar – landade på +39,34 procent.

Vi föreställer oss nu att två personer – Leo och My – investerade 20 000 kronor var på Stockholmsbörsen i inledningen av 2021. Leo valde en depå och My ett ISK. Bådas investering följde börsens utveckling och i slutet av december hade värdet ökat till 27 868 kronor.

När Leo säljer sina innehav i slutet av året har han alltså gjort 7 868 kronor i vinst, som han ska betala 30 procent i skatt på. Leos skatt landar således på 2 360 kronor. Om Leo också skulle ha fått utdelning under året skattar han även för den.

Vidare till My. För att ta reda på hennes skatt behöver vi först räkna ut hennes schablonintäkt. Det gör vi genom att: 

  • ta statslåneräntan den 30 november 2020
  • plussa på en procentenhet 
  • ta den siffran gånger det genomsnittliga värdet på Mys ISK under året.

Vi säger att det genomsnittliga värdet på Mys ISK har varit 23 934 kronor. Statslåneräntan i november 2020 var −0,10 procent. När vi plussar på en procentenhet, skulle det ge 0,9 procent. Men eftersom det finns ett golv på 1,25 procent, blir det i stället den siffran som gäller. 

Mys schablonintäkt i kronor skulle alltså bli 23 934 × 0,0125 = 299 kronor. På den summan betalar hon 30 procent i skatt, det vill säga 90 kronor.   

Om vi sammanfattar året skulle det alltså se ut så här för Leo respektive My:

  Investerat kapital Vinst Skatt i kronor Vinst efter skatt
Leos depå 20 000 7 868 2 360 5 508
Mys ISK 20 000 7 868 90 7 778

 

Det är med andra ord tydligt att det har lönat sig att spara på ett ISK. 

Scenario 2 – år 2022 då börsen backade

Under 2022 backade Stockholmsbörsen. SIX Portfolio Return Index visade −22,77 procent. Vi tar samma scenario igen – Leo och My, 20 000 kronor var, på olika kontotyper. I slutet av året har investeringarnas värde sjunkit till 15 446 kronor. 

När Leo säljer alla innehav på sin depå blir han inte skattskyldig alls, eftersom han inte gjort någon vinst – även om eventuell utdelning skulle ha kunnat minska förlusten. Tvärtom kan han dra av kapitalförlusten mot annan kapitalinkomst, om han har haft någon sådan. 

My sedan. Vi säger att det genomsnittliga värdet på hennes ISK under året har varit 17 723 kronor. I november 2021 var statslåneräntan 0,23 procent, så igen bestäms hennes schablonintäkt av golvet på 1,25 procent. I kronor blir den då 17 723 × 0,0125 = 222. Skatten som hon får betala, 30 procent, blir 66 kronor.  

I det här scenariot har det lönat sig med en depå, och om vi sammanfattar ser det ut så här: 

Exempel 2: år 2022 – börsen backar

  Investerat kapital Förlust Skatt i kronor Förlust efter skatt
Leos depå 20 000  4 554 0 4 554
Mys ISK 20 000 4 554 66 4 620

 

Vilka slutsatser kan man dra?

Som vi har kunnat se finns det olika scenarier där de olika kontotyperna gynnas. Trots det är inte tanken att du ska byta kontotyp från år till år – du väljer helt enkelt det som passar bäst utifrån dina behov och som du långsiktigt tror kommer löna sig.

Hur som helst gynnas sparande på ISK av en låg statslåneränta och en stark börs. En bra tumregel är:

  • Ett ISK är mer fördelaktigt än depå om du tror att avkastningen på ditt sparande under året kommer att bli högre än statslåneräntan 30 november föregående år + 1 procentenhet.

Om vi säger att statslåneräntan i november ett visst år var 1,5 procent, behöver alltså avkastningen på ditt sparande nästkommande år landa på åtminstone 1,5 + 1 = 2,5 procent, för att ett ISK ska löna sig jämfört med ett depåkonto. 

Att du inte behöver lägga tid på att räkna och deklarera med ett ISK kan också vara ett argument för att välja den kontotypen. 

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riks­gälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)