Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad är en aktie?

Även om det inte är ett måste för att handla med aktier kan det vara bra att veta vad en aktie är. Vad innebär det att äga aktier och finns det olika typer av aktier? Vi går igenom vad aktier är och lär dig grunderna.

En aktie är kort och gott en ägarandel av ett företag. Och när du köper aktier blir du en av flera delägare i företaget. Som delägare får du rätt att delta i bolagsstämman och ta del av bolagets tillgångar och resultat. Det kan däremot vara svårt att påverka bolaget om du inte är en av de största ägarna, vilket de flesta som handlar med aktier inte är.

Med aktiehandel kan du alltså, om du vill, bli delägare i stora företag såsom Tesla och H&M genom att köpa deras aktier. Du får troligtvis inte särskilt stort inflytande, men du har alltid rätt att delta och ställa frågor.

Företaget du köper aktier i behöver även vara av företagsformen aktiebolag, eller AB som det ofta förkortas. Du kan alltså inte köpa aktier i en enskild firma.

Definition: aktie

Aktier är andelar i ett aktiebolag. Den som köper aktier blir delägare i bolaget.

Olika typer av aktier

Ofta när man pratar om olika aktietyper är det A-aktier och B-aktier, och skillnaderna dem emellan som diskuteras. Men det finns även till exempel C-aktier, stamaktier och preferensaktier. Olika typer av aktier ger dig olika rättigheter och kan även påverka hur mycket du får tillbaka om företaget skulle gå i konkurs. Förutom att det är skillnad på stamaktier och preferensaktier är det också skillnad på de olika bokstäverna, det vill säga mellan A-, B- och C-aktier.

En stor skillnad mellan olika aktietyper är att de oftast har olika rösträtter. Företag har varje år en bolagsstämma där olika beslut fattas för verksamheten och dess framtid. Som tidigare nämnts har du som äger aktier i ett företag rätt att delta i denna bolagsstämma. Och baserat på vilken typ av aktie du äger har du rätt att rösta inom olika frågor gällande företaget. 

Inflytande i bolaget indikeras av aktiens bokstav

  • Bokstaven indikerar värdet på aktieägarens röst under bolagsstämman. En A-aktie värderas högre än en B-aktie, och en B-aktie i sin tur högre än en C-aktie.
  • Själva innehållet i aktien är densamma oavsett om du har en A-, B- eller en C-aktie. 
  • Du får olika mycket inflytande baserat på vilken typ av aktie du har, och hur många aktier i företaget du äger.

Skillnaden i rösträtt kan också påverka vad en aktie kostar, det vill säga större rösträtt innebär oftast ett högre pris på aktien. Något som kan vara bra att ha koll på när du ska välja vilken aktie du ska köpa, även om du inte är intresserad av att delta i bolagsstämman.

Stamaktier

A-, B- och C-aktier är en grupp av aktier som även kallas för stamaktier. Och det är oftast dessa aktier man menar när man i alldagligt tal pratar om “aktier”. Engelskans benämning “common stock”, är ett väl beskrivande ord, eftersom stamaktier det är den vanligaste typen av aktie.

Stamaktier ges oftast ut när ett företag startas och brukar som regel ge aktieägaren fler rösträtter. Men det är upp till företaget själva att bestämma hur uppdelningen av aktier ska se ut och även vilka rättigheter en viss typ av aktier ska medföra. Att dela upp aktier i olika bokstäver är något som oftast görs hos större företag där aktieantalet är högre. 

När det kommer till utdelning brukar den inte skilja sig mellan de olika typerna av stamaktier, men precis som när det kommer till rättigheter är det upp till företaget att bestämma.

Sammanfattat är stamaktier den vanligaste typen av aktier där aktieägaren oftast har större chans att påverka bolaget, men utan företräde till utdelning eller återbetalning. Stamaktier finns i tre varianter; A-aktier, B-aktier och C-aktier.

Skillnaden på A- och B-aktier

Varför finns det då olika bokstäver när det kommer till aktier? Bokstäverna skiljer aktierna åt och indikerar värdet på aktieägarens röst under bolagsstämman. En A-aktie värderas högre än en B-aktie, och en B-aktie i sin tur högre än en C-aktie. Själva innehållet i aktien är densamma oavsett om du har en A- eller en B-aktie. Det är alltså rösträtten som är skillnaden på A- och B-aktier.

Priset är oftast en annan skillnad på A- och B-aktier. Aktiepriset, också kallat aktiekursen, baseras på efterfrågan och eftersom en högre rösträtt ger mer inflytande är A-aktier oftast dyrare. Det finns även generellt färre A-aktier i omsättning, vilket ökar priset. 

Som småsparare eller nybörjare inom aktier behöver du oftast inte bry dig om vilken rösträtt en viss aktie har. Det är många gånger bättre att titta på vilken omsättningsnivå en viss aktie har. En aktie med högre omsättning är lättare att sälja i framtiden. Om det däremot är viktigt för dig att få vara med på bolagsstämma och röstning ska du självklart kolla upp vilken aktietyp du ska köpa för att kunna göra detta.

Preferensaktier

En annan typ av aktier är preferensaktier. Om du har en preferensaktie har du oftast rätt till utdelning före ägare av stamaktier.

Preferensaktier är alltså en speciell typ av aktie som har något som brukar kallas för företrädesrätt. Det är även vanligt att preferensaktierna har en på förhand bestämd fast utdelning, en begränsning som stamaktier inte har. Ägare av preferensaktier får alltså oftast inte en utdelning baserad på vinstutveckling, även kallat företagsvinsten, utan istället ett förbestämt utdelningsbelopp. Ibland sägs det att preferensaktier är en slags hybrid mellan aktier och företagsobligationer.

Även när det kommer till utbetalning av företagets tillgångar vid konkurs eller likvidation har preferensaktier företräde. Eftersom ägaren av denna typ av aktie oftast gynnas mer än ägaren av A-, B-, eller C-aktier kan preferensaktier vara dyrare, men aktiekursen påverkas av fler faktorer än så.

Vad påverkar aktiekursen?

Aktiekursen, eller aktiepriset som det också kallas, påverkas av en mängd olika faktorer. För dig som ska komma igång med aktier kan det vara bra att känna till de vanligaste faktorerna som påverkar aktiekursen.

  • Förväntade företagsvinster. Ett företags vinst är grunden till hur hög utdelning aktieägarna kan få. Om ett företag förväntas göra en hög vinst kan detta öka priset på företagets aktier. Likväl kan det, om företaget förväntas få en dålig vinst eller gå med förlust, påverka aktiekursen negativt.

  • Räntor och konjunktur. Eftersom börsen styrs av den ekonomiska hälsan i samhället kan en lågkonjunktur leda till sänkta aktiepriser och en högkonjunktur till höjda. Viktigt att komma ihåg är här att börsen ofta spekulerar om hur konjunkturen kommer att utvecklas, vilket gör att förändringarna på börsen kommer före förändringarna i konjunkturen.

  • Utländska börser. Och kanske specifikt den amerikanska börsen påverkar priserna på aktier. Aktiemarknaden är global vilket gör att de olika marknaderna påverkar varandra. Det går ofta att se ett tydligt samband mellan Stockholmsbörsen och den amerikanska.

  • Rykten och spekulationer. Det är inte bara när det kommer till konjunkturen som det spekuleras. Beroende på vad som sägs om ett företags framtid eller aktiekurserna kan en aktiekurs gå antingen upp eller ner.

  • Företagsköp. När ett företag köper upp ett annat betalas en premie på aktiepriset ut. Detta leder till att aktieägarna gör en vinst. Om ett företag ryktas bli uppköpt kan det även göra att aktiepriset ökar.

  • Antal utestående aktier. Hur många aktier företaget har gett ut påverkar också aktiekursen eftersom kursen räknas ut som bolagets värde dividerat med antal utestående aktier.

Förutom utvecklingen på börsen och hos olika företag kan priset även skilja sig mellan olika typer av aktier. Det är vanligt att preferensaktier har ett högre pris än stamaktier. Det är även vanligt att priset mellan olika stamaktier såsom A- och B-aktier skiljer sig, och att A-aktien är dyrare.

Varför ska du äga aktier?

Att äga aktier är ett sätt att ge dina sparpengar en möjlighet att växa. Du kan alltså tjäna pengar på aktier. Pengarna får du antingen genom att ta del av företagets utdelning av vinst till aktieägare, eller genom att du säljer aktierna till en högre aktiekurs än vad du köpte dem för.

Självklart medför det även en risk att handla med aktier, men med en långsiktig investeringsplan kan det både vara kul och spännande att se hur aktiekursen och dina sparpengar utvecklas.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.