Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Skatt på aktier – hur du deklarerar dina aktier

Om du handlar med aktier behöver du betala skatt. Hur du beskattas skiljer sig beroende på vilken typ av konto du använder dig av. Om du använder dig av en aktie- och fonddepå betalar du skatt för vinsten du gör vid enskilda aktie­försäljningar, medan du för ett investerings­sparkonto (ISK) betalar schablon­skatt.

Oavsett vilket konto du har och hur just du ska skatta på aktier kan det vara bra att förstå hur man deklarerar aktier. I den här delen av aktieskolan går vi igenom hur skatt på aktier fungerar. Vill du lära dig mer om de olika kontotyperna? Läs mer om ISK och depå för aktiehandel.

Deklarera aktier – skillnaden mellan depå och ISK

Depå

 • 30 procent skatt varje gång du säljer med vinst.
 • Kvitta förluster mot de aktier du sålt med vinst under året.
 • Du behöver fylla i en kompletterande K4-blankett när du gör din deklaration.
 • 30 procent skatt på utdelningar.

ISK

 • Schablonskatt på dina insättningar och värdet på kontot istället för skatt på enskilda aktieförsäljningar.
 • Du behöver betala skatt även om du gått med förlust under året. Du behöver inte deklarera den enskilda förlusten.
 • Lätt att deklarera. Den årliga schablonskatten dras utan någon hantering av dig.
 • Ingen skatt på utdelning utan istället en schablonskatt på hela kapitalet.

Läs mer längre ner på sidan om hur deklarationen på ett ISK fungerar.

Deklarera för aktiehandel i en depå

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

Vad är anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp?

Anskaffningsvärdet är det genomsnittliga belopp du betalade för dina aktier när du köpte dem. Det räknas ut med följande formel:

Anskaffningsvärde = (aktiekurs × antalet köpta aktier + courtage)/antalet köpta aktier.

Anskaffningsvärdet ingår i omkostnadsbeloppet, men omkostnadsbeloppet inkluderar samtliga kostnader du haft för aktierna, till exempel om du köpt teckningsrätter vid nyemissioner, varit med vid splittar etc. Omkostnads­beloppet inkluderar alltså fler kostnader än anskaffnings­värdet.

För att räkna ut ditt omkostnads­belopp kan du använda dig av Skatteverkets beräkningshjälp för omkostnads­belopp.

Beräkna omkostnadsbeloppet med genomsnittsmetoden

Om du har köpt aktien relativt nyligen hittar du informationen du behöver till omkostnadsbeloppet på den så kallade avräkningsnotan. Avräkningsnotan hittar du i anslutning till dina värdepapper på internetbanken, och om inte ska du ha fått hem den med posten. Det är viktigt att du sparar all dokumentation om de aktier du köpt. 

Beräkna omkostnadsbeloppet med schablonmetoden

Men vad gör du då om du inte hittar anskaffningsvärdet? Om du inte kan få fram anskaffningsvärdet på din aktie kan du använda dig av schablonmetoden när du ska skatta på dina aktier.

Att använda schablonmetoden när du deklarerar aktier är enkelt. Metoden går ut på att du tar upp 20 procent av försäljningsvärdet som anskaffningsvärde. Den resterande delen, 80 procent, blir automatiskt vinst och är det belopp som ligger till grund för den skatt du får betala på aktieförsäljningen. Du kan använda den här metoden oavsett om du känner till anskaffningsvärdet eller inte.

Exempel:

Försäljningsvärde: 1 000 kr

Anskaffningsvärde enligt schablonmetoden: 20 % × 1 000 kr = 200 kr

Vinst: 1 000 kr - 200 kr = 800 kr

Skatt: 30 % på vinsten 800 kr = 240 kr

Viktigt att veta är att du endast kan använda dig av schablonmetoden för att deklarera marknads­noterade aktier. Du kan alltså inte använda den för att deklarera teckningsrätter, terminer, optioner eller för inlösen- och säljrätter som du fått till följd av ditt aktieinnehav.

Aktier i gåva

Om du har fått dina aktier i gåva eller i arv kan det vara svårare att få tag i de olika kostnader och händelser som skett sen aktien köptes. Speciellt om den tidigare ägaren eller gåvogivaren inte varit noga med att spara relevant dokumentation kring aktien. På Skatteverkets webbplats finns flera hjälpmedel när det kommer till att deklarera aktier, där kan du bland annat hitta aktiehistorik som visar en akties händelser under åren. Du kan däremot inte hitta anskaffnings­värdet på en aktie eftersom det är baserat på aktiens kurs när den införskaffades plus courtage.

Om du är osäker på anskaffnings­värdet för din aktie finns några alternativ för hur du går vidare:

 • Titta i din depå om du kan hitta information om aktien kring den tid då du införskaffade den. Ibland finns gamla avräkningsnotor digitalt.
 • Om du fått aktierna i gåva kan du börja med att fråga den person du fått aktierna av om hen har information om anskaffningsvärdet.
 • Om du ärvt aktierna kan du ibland hitta anskaffningsvärdet i bouppteckningen.
 • Om du vet ungefär när aktierna införskaffades kan du undersöka vad aktiekursen låg på under den perioden och göra en uppskattning.

Så här fungerar deklarationen för aktiehandel i ett ISK

Med ett ISK-konto är det lätt att deklarera. Den årliga schablonskatten dras utan någon hantering av dig.

Skatt vid flytt av aktier från depå till ISK

Om du flyttar dina aktier från en depå till ett ISK-konto behöver du betala skatt på en eventuell vinst även om du egentligen inte har sålt dem. Aktiekursen vid tillfället för flytten är den försäljningskurs som du kommer beskattas för. Flytt av värdepapper såsom aktier ska alltså deklareras som en försäljning. Du behöver inte betala någon courtage.

Så här gör vi beräkningen av skatten

Du betalar skatt baserad på det totala värdet på ditt konto, oavsett hur ditt sparande har utvecklats under året. För att räkna ut din skatt lägger vi ihop det värde du har på investeringssparkontot i början av varje kvartal, och värdet av de pengar och värdepapper som du har satt in under året. Vi delar summan med fyra för att få fram ett medelvärde under året. Det kallas kapitalunderlag.

Vi multiplicerar sedan kapitalunderlaget med statslåneräntan för november föregående år, ökad med 1 procent, och får då fram schablonintäkten. Som lägst får schablonintäkten vara 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Du betalar 30 procent skatt på schablonintäkten varje år.

Exempel:

Statslåneräntan per den 30 november 2023 fastställdes till 2,62 procent. Till detta läggs 1 procentenhet vilket ger en schablon­intäkt för 2024 på 3,62 procent av kapital­underlaget. Nedan finns exempel på vilken schablon­intäkt och slutgiltig skatte­effekt olika nivåer av kapital­underlag skulle innebära.

Kapitalunderlag Schablonintäkt (3,62 %) Din skatt 1,086 %
25 000 kr 905 kr 272 kr
100 000 kr 3 620 kr 1 086 kr
500 000 kr 18 100 kr 5 430 kr
1 000 000 kr 36 200 kr 10 860 kr

 

Ingen K4-blankett för skatt på ISK-konto

Om du använder dig av ett ISK-konto för din aktiehandel behöver du alltså inte fylla i en K4-blankett när du gör din deklaration. Skatten som du får betala för kapitalet på ditt ISK-konto är baserat på schablonintäkten för året. SEB skickar informationen till Skatteverket och när du får din deklaration kommer den slutgiltiga schablonintäkten redan vara ifylld. Du behöver alltså inte göra något själv.

Vill du ändå räkna ut din schablonintäkt för året kan du göra det med hjälp av Skatteverkets hjälpmedel för att beräkna schablonintäkt för ISK.

När deklareras aktier?

Deklarationen av aktier görs i samband med din vanliga deklaration på våren året efter det år som deklarationen berör. Säljer du aktier år 1, deklarerar du alltså din försäljning på våren år 2.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.