Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

När ska du sälja dina aktier?

Hur vet du när det är rätt läge att sälja aktier? Målet med ditt sparande och hur aktiekursen har utvecklats är de viktigaste faktorerna. Anledningar att sälja kan även vara att något som är viktigt för dig har förändrats i företaget eller att du inser att investeringen inte var bra. Säljsignaler kan också vara att framtids­utsikterna inte ser lovande ut eller att du behöver fördela din risk på ett annat sätt. Här går vi igenom olika scenarion för när det kan vara läge att sälja aktierna.

Naturligtvis är det viktigt att lägga fokus på vilka aktier du ska köpa, men tidpunkten för försäljningen, det vill säga när du säljer en viss aktie är minst lika viktigt. Det finns inget universellt svar på när det är rätt läge att sälja, det viktigaste är att det är rätt läge för dig. Hur du säljer aktier är relativt enkelt, men det återkommer vi till lite längre fram.

Övergripande anledningar till att sälja aktier

 • När du behöver pengarna till annat.
 • När du inte längre tror på en specifik aktie.

Om du behöver pengarna som du investerat i dina aktier till annat kan du behöva sälja av dem, även om du inte gjort någon vidare vinst. Har du tur har aktien ökat i värde, har du otur uppstår ditt behov av extra kapital vid en tidpunkt då aktiekursen har sjunkit. Då är det inte så mycket att göra förutom att acceptera att investeringen inte blev så lyckad som du tänkt dig.

För att komma underfund med om du ska sälja eller inte kan du, precis som när du undersöker om du ska köpa en viss aktie, använda dig av fundamental eller teknisk aktieanalys. Läs mer om metoder för aktieanalys i avsnittet vilka aktier ska du köpa?

Anledningar till att sälja aktier

När du inte längre tror på en aktie kan det förstås också vara läge att sälja. Men hur avgör du om en aktie förtjänar din fortsatta tillit? Anledningarna till att man slutar tro på en aktie kan vara många, men det finns vissa principer du kan ta hjälp av för att komma fram till om du fortfarande tror på aktien eller inte.

Några anledningar att omvärdera dina aktier:

 • Något som är viktigt för dig har förändrats i företaget. Det är vanligt att ledningar ibland byts ut, att VD:ar avgår eller att något stort förändras i ett företag. När det händer kan det vara en signal på att det är läge att sälja, men det måste inte automatiskt vara fallet. Fundera på varför du valde att investera i företaget. Om du anser att företaget inte längre uppfyller de krav du hade när du investerade kan det vara rätt läge att sälja dina aktier.

 • Din investeringsstrategi har ändrats. Om du har ändrat din investeringsstrategi kan det vara läge att sälja av de aktier som inte går i linje med din strategi. I avsnittet om hur du väljer aktier kan du läsa mer om olika investeringsstrategier som du kan använda när du köper aktier. Strategierna kan också hjälpa dig att avgöra när du ska sälja dina aktier. Om din strategi ändras eller om en viss aktie inte längre passar din investeringsstrategi kan det alltså vara läge att fundera på om du ska sälja delar av eller hela ditt innehav i aktien.

 • Du har uppnått målet med din investeringsstrategi. Ibland sätter man upp mål med en viss aktie eller ett investeringskonto. Om du har satt upp ett mål om att en aktie ska nå en viss kurs eller att du vill ha ett visst belopp på ditt konto kan det vara läge att sälja av aktier när du har uppnått det målet.

 • Svag avkastning. Ibland ger en aktie sämre avkastning än vad man hade hoppats på. Även med en långsiktig sparstrategi kan det bli aktuellt att sälja aktier som har en svag utveckling under en längre period. En regel kan vara att sälja aktien om den haft dålig avkastning de senaste tre åren. Det behöver inte betyda att du gjort en dålig investering, mycket kan ju hända över tid, kanske var den bara inte så bra som du hade hoppats på.

 • Kursraket som ökat mycket under kort tid. Om en aktie haft en stor värdeökning under en kort period kan den klassas som en kursraket. Ett exempel är en aktie som mer än dubblat sitt värde under ett år. Om du lyckats investera i en kursraket kan det ibland vara smart att sälja aktien efter en intensiv kursuppgång. Det kan kännas motsägelsefullt att sälja en aktie som stiger, men i takt med att kursen ökar, ökar även risken. Om du äger många aktier i företaget kan ett alternativ vara att sälja delar av ditt innehav för att minska risken.

 • Du har inte valt aktierna själv. Kanske har du ärvt aktier eller fått aktier som gåva. I så fall kan det hända att du sitter på aktier som du själv kanske inte skulle ha valt. Det bästa är såklart om du undersöker de företag vars aktier du nu äger för att avgöra om du ska behålla eller sälja dina aktier. Om aktierna presterar dåligt eller om du inte tror på företaget kan det vara dags att sälja dina aktier och istället investera pengarna i ett företag du tror på.

 • Du inser att du gjort en mindre bra investering. Det finns inga garantier när det kommer till aktiehandel och ibland gör man mer eller mindre bra investeringar. Om du inser att din investering inte var den bästa och att aktiekursen med största sannolikhet inte kommer öka avsevärt i framtiden kan det vara dags att sälja aktien, även om det innebär en förlust. Har du en långsiktig investeringsplan där du tror att aktien har chans att återhämta sig i framtiden ska du däremot inte sälja om du inte absolut behöver. Aktiekurser fluktuerar och det kan vara bra att ha koll på en viss aktiekurs innan du köper aktien för att vara medveten om det finns återkommande perioder när aktien vanligtvis sjunker. På så sätt minskar du risken för att sälja av dina aktier för snabbt.

Signalerna som visar när det är läge att sälja

För den mer erfarne aktiehandlaren finns det vissa signaler som kan visa när det är läge att sälja av delar eller hela innehavet av en viss aktie. Dessa säljsignaler kan vara bra att känna till även för dig som är nybörjare inom aktiehandel:

 • Framtidsutsikter. För att du ska tjäna pengar på dina aktier är det viktigt att företaget kan växa eller fortsätta gå med vinst i framtiden. En högt värderad aktie behöver inte automatiskt vara en säljsignal, men om du har en aktie som värderas högt där företagets framtidsutsikter inte ser lovande ut kan det vara läge att fundera över om det är dags att sälja dina aktier.

 • Balansering av risk. Att fördela risken och att ha en diversifierad aktieportfölj är en av grundprinciperna när det kommer till aktiehandel. Om en aktiekurs stiger mycket och på så sätt utgör en stor del av din portfölj kan det vara läge att sälja av lite av dessa aktier. Om det är en aktie du fortfarande tror på kan du välja att endast sälja en del av ditt innehav. Du kommer sannolikt tjäna lite pengar på försäljningen och du minskar risken att gå med förlust om aktiekursen vänder.

 • Bolagsvärdering. Genom att läsa på om företagets historiska värderingar (högsta, lägsta och genomsnittliga värdering) och genom att hålla koll på den aktuella värderingen jämfört med konkurrenter och börsen i sin helhet, kan du upptäcka när aktiekursen avviker från det normala. Att ha koll på aktiekursen hjälper dig ta beslut om när du ska sälja dina aktier.

 • Konkurrenter. Om företaget du investerat i har presterat svagt de senaste åren kan det vara läge att titta på företagets konkurrenter. Det kan ge dig en inblick i om hela branschen är drabbad eller om det endast är det företag du investerat i som har problem. Är det en branschfråga kan det vara läge att sälja dina aktier inom den branschen till fördel för en annan bransch. Rör det sig om bolagsspecifika problem kan det istället vara läge att titta på andra aktörer inom samma bransch.

 • Måluppfyllelse. I linje med att bolaget bör prestera inom sin bransch är det även bra att vara uppmärksam på om företaget uppnår sina egna mål eller inte. Att företaget inte uppnår de mål som de kommunicerat kan vara en varningsklocka. Det kan då vara läge att titta på om det är faktorer i omvärlden eller konkurrenter som gjort att de inte uppnått målen. Det är också bra att titta närmare på företagets historiska måluppfyllelse. Allt detta kan hjälpa dig att avgöra om det är dags att sälja dina aktier. 

 • Förtroende. I och med att du har köpt aktier i ett företag har du investerat både pengar och förtroende i företaget. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på sånt som kan göra att du tappar förtroendet för företaget. Det kan till exempel röra sig om plötsliga förändringar i ledningen, skandaler eller försenade rapporter. Om du inte längre tror på företaget kan det vara läge att sälja aktierna.

Frågor att ställa dig innan du säljer

Om du gått igenom de ovan nämnda anledningarna och säljsignalerna men fortfarande är osäker på om det är läge att sälja kan du ställa dig följande frågor:

 • Har något hänt inom eller kring företaget som ändrat din syn på dem?
 • Hur långsiktigt är ditt sparande?
 • Hur ser risken ut kring företaget? Anser du att den har ökat i relation till den potentiella vinsten?
 • Hur ser marknadens värdering av aktien ut? Är den samma som din?

Så här säljer du dina aktier

 1. Logga in på internetbanken eller i appen.

 2. Klicka på Sparande, vilket konto du vill handla ifrån och sedan vilken aktie som du vill sälja.

 3. Ange hur många aktier du vill sälja.

 4. Klicka på sälj.

 5. Klart!

Dina aktier säljs till marknadspris (aktuell kurs) och är giltig till börsdagens slut om du inte själv väljer något annat.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.