Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur fungerar aktier och utdelning?

En anledning till att det kan kännas svårt att komma igång med aktiehandel är alla de begrepp som förekommer. Vi går igenom vad utdelning, teckningsrätter och blankning betyder och hjälper dig att ta nästa steg i sparandet och den information du behöver för att komma igång.

Begreppen inom aktiehandel är många och att förstå vad de betyder gör att du enklare får en förståelse för hur aktier faktiskt fungerar. Aktier är andelar i ett företag och kan leda till att aktieägaren får ta del av vissa fördelar och delta i bolagsstämmor. Förutom bolagsstämmor och mer information om hur det går för företaget kan du som är aktieägare även få ta del av utdelningar av vinster och få köpa teckningsrätter. Läs mer om vad aktier är.

Utdelning

När du köpt aktier blir du alltså delägare i ett bolag. Och som delägare har du rätt till utdelning av företagets vinster.

Vad är aktieutdelning?

Utdelning är en utbetalning av pengar eller andra tillgångar från aktiebolaget till dess aktieägare. Beroende på hur många aktier du äger och vilken utbetalningstyp det handlar om får du olika mycket i utdelning.

Utdelning kommer i flera olika varianter. Den vanligaste formen är utdelning av hela eller delar av tidigare vinster. En annan form av utdelning är extrautdelningar, vilket kan göras om företaget exempelvis sålt av tillgångar och på så sätt fått ett överskott av pengar.

För att få ta del av ett företags utdelning behöver du vara inskriven i något som kallas aktiebok. I aktieboken finns uppgifter om alla företagets aktier och dess aktieägare.
Du behöver vara inskriven i boken på själva avstämningsdagen för att få ta del av årets utdelning.

Viktiga dagar att ha koll på i samband med utdelning är:

  • Sink-dagen. Den dag då du som senast kan köpa aktien för att få ta del av utdelningen.

  • Avstämningsdagen. Den dag då du behöver vara en registrerad aktieägare i företagets aktiebok för att få ta del av utdelningen. Avstämningsdagen infaller oftast två bankdagar efter sink-dagen.

  • X-dagen. Om du köper aktien på denna dag får du inte ta del av utdelningen. Denna dag kallas även för handelsdagen efter stämman. Du kan däremot sälja dina aktier denna dag och fortfarande få ta del av årets utdelning.

  • Utdelningsdag. Den dag då utdelningen bokas på kontot.

Direktavkastning

En faktor som påverkar hur stor utdelning du får är direktavkastningen. Den anger hur stor del av din investering du får tillbaka genom utdelning varje år. Direktavkastning är alltså förhållandet mellan aktiens aktuella kurs och storleken på din utdelning i procent. Direktavkastning ett så kallat nyckeltal inom aktiehandel.

Nyemission och teckningsrätt

Nyemission är när ett företag erbjuder befintliga aktieägare och allmänheten möjligheten att köpa nya aktier i företaget. Företaget har då utfärdat nya aktier som alltså inte fanns tillgängliga till försäljning innan. Anledningen till att ett företag gör en nyemission kan vara att de behöver få in mer kapital för att finansiera ett uppköp eller en expansion. För att attrahera fler köpare brukar aktierna vid en nyemission ha ett lägre pris än de gamla.

Teckningsrätt ger dig som aktieägare rätten att teckna nya aktier i en nyemission till ett förutbestämt pris. Det kallas ibland även för företrädesemission då aktieägarna har företrädesrätt att delta i nyemissionen.

När en nyemission sker får du som aktieägare med teckningsrätt oftast två val. Om du inte agerar på dem kommer dina teckningsrätter förfalla. Valen du får är:

  1. Att delta i nyemissionen och köpa nya aktier till det förutbestämda priset.

  2. Att inte delta i nyemissionen. Om du inte vill teckna nya aktier kan du istället sälja dina teckningsrätter. För att endast sälja dina teckningsrätter och inte dina faktiska aktier ska du bara sälja de som har TR i namnet.

Teckningsrätter är alltså ett sätt för dig som redan har aktier i ett företag att införskaffa fler till ett förutbestämt pris. Priset för teckningsrätterna är oftast lite under marknadspris.

Blankning – tjäna på aktier även om kursen sjunker

Att blanka en aktie, eller blankning av aktier som det även kallas, är ett annat begrepp som du kan stöta på när du handlar med aktier. Blankning är en mer avancerad praktik inom aktiehandel som kräver en god förståelse för hur aktiehandel fungerar. Även om du troligtvis inte kommer ägna dig åt att blanka aktier som nybörjare kan det vara intressant att veta vad blankning är och hur det fungerar.

De flesta som köper aktier gör det för att kunna tjäna pengar på aktien när kursen stiger eller genom utdelningar. Blankning fungerar på motsatt sätt. Att blanka en aktie är i princip att sälja en aktie som man från början inte äger. Blankning görs oftast på aktier, men det kan även göras med andra typer av finansiella instrument.

Den som blankar en aktie gör det för att kunna tjäna pengar på aktien även om kursen sjunker. Att sälja något man inte äger och att tjäna pengar på en sjunkande kurs låter ju lite konstigt, så hur fungerar blankning?

När någon blankar en aktie, lånar den en eller flera av aktien i fråga. Detta görs genom att ta upp något som kallas blankningsposition. Efter detta säljs de lånade aktierna i hopp om att kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden.

Eftersom aktierna är lånade har den som blankat aktierna ett krav på sig att lämna tillbaka dem i framtiden. Om den som genomförde blankningen hade rätt och att aktiekursen faktiskt går ner kan den köpa tillbaka aktierna för ett lägre pris än vad de tidigare såldes för. Att blanka aktier kan då leda till vinst eftersom försäljningspriset var högre än återköpspriset.

Den som handlar med aktier tar alltid en risk, vid de flesta aktieköp är denna risk baserad på en chansning om att aktien ska stiga. Blankning är alltså istället en chansning där den som blankar förutspår att en viss aktie ska sjunka.

När du nu har en bättre förståelse för hur aktier fungerar är det dags att börja investera i aktier. Vill du veta mer om varför och hur du kommer igång kan du läsa vidare på Aktier för nybörjare – vi lär dig grunderna.

Vanliga frågor om hur aktier fungerar

Nej. Alla bolag ger inte utdelning till sina aktieägare. En faktor som påverkar om ett företag kan ge utdelning är om de går med vinst eller inte. En annan faktor är hur företaget väljer att investera en eventuell vinst, om de väljer att investera hela vinsten i verksamheten kan de inte dela ut utdelning.

Det är vanligare att stora och mogna bolag ger ut större andel av vinsten i utdelning än mindre bolag. Oftast eftersom de inte behöver investera lika mycket i utveckling och tillväxt som det lilla företaget.

Det beror på din investerings- och sparstrategi. Om du har en långsiktig strategi kan det vara bra med löpande utdelningar. Om du istället har en mer kortsiktig strategi kan det vara viktigare att vinsten investeras i företaget för att öka aktiekursen. Det viktigaste är alltid att vinster används på bästa sätt för att maximera värdet på aktieägarnas pengar.

Utdelning sker alltid efter räkenskapsårets slut, efter att styrelsen på bolagsstämman har beslutat om vad som ska göras med vinsten och efter att bolaget betalat skatt på vinsten. Utdelning sker oftast under vårmånaderna april och maj.

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut nya aktier som aktieägare eller allmänheten kan köpa.

Om du inte vill köpa dina teckningsrätter kan du sälja dem. Det görs på samma sätt som när du säljer vanliga aktier. För att endast sälja dina teckningsrätter och inte dina faktiska aktier ska du bara sälja de som har TR i namnet.

För att kunna blanka en aktie krävs det att du har rätt typ av kontrakt med din bank eller aktiemäklare. Det krävs också oftast ett kreditavtal för att kunna blanka. Detta eftersom du kan gå med förlust om aktien stiger istället för att sjunka.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.