Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Köpa utländska aktier – vad behöver du tänka på?

Investeringar innebär en risk. Du kan förlora dina insatta pengar. 

Vi svenskar har ett stort intresse av att handla just svenska aktier. Det är bolag vi känner till i större utsträckning och det känns tryggt att handla på hemmaplan. Men den svenska börsen utgör trots allt bara en bråkdel av det globala börsvärdet och det finns mycket intressant att upptäcka utanför våra gränser. Intresset för att handla utländska aktier har också ökat mycket de senaste åren.

Att köpa aktier i bolag utanför Sverige kan vara ett sätt att komma åt nya intressanta företag, fler branscher och internationellt välkända varumärken. Det kan också vara ett sätt att sprida risken i ditt sparande över olika geografiska marknader. Så vad ska man tänka på när man vill handla med utländska aktier och hur skiljer det sig från att handla aktier här i Sverige? Det går vi igenom här.

Hur handlar man utländska aktier?

Att köpa och sälja aktier på utländska börser och marknadsplatser går till på precis samma sätt som när du handlar svenska aktier. Inga speciella avtal behövs och du handlar enkelt både nordiska och europeiska aktier i vår app eller på internetbanken. 

Allt du behöver är ett konto att förvara aktierna på, till exempel ett investeringssparkonto (ISK) eller en depå. Vilket du ska välja beror främst på hur du vill att dina aktier ska beskattas och deklareras samt hur ofta du köper och säljer aktier. Läs mer här om skillnaden mellan olika förvar och få hjälp att välja ett konto som passar dig. 

Läs mer här om hur det går till att köpa aktier och vad som är viktigt att tänka på inför ditt aktieköp.

Hitta utländska aktier – vilka länder kan jag handla i? 

I appen och på internetbanken kan du utöver svenska aktier även handla aktier i Norge, Finland och Danmark samt i utvalda länder i Europa – Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Vill du handla aktier i andra länder i Europa eller övriga världen, till exempel USA?

Hör av dig till oss på 0771-365 365 så hjälper vi dig vidare. 

Mer information om vilka utländska aktier du kan handla i respektive land hittar du på våra börssidor – i appen eller här på SEB.se. Välj bolag i aktielistan och sedan vilket lands börs du vill handla på.

Hitta dina utländska aktier i aktielistan

Populära utländska aktier – vad handlar man på de olika marknaderna?

Som vi nämnt kan det finnas flera argument för att handla utländska aktier, till exempel kan det vara ett sätt att komma åt nya branscher eller bolag som inte går att handla i Sverige. 

Den svenska aktiemarknaden kännetecknas av klassiska exporterande industribolag som t.ex. Sandvik, Volvo och ABB. Med tanke på att vi svenskar föredrar att handla svenska bolag har vi ofta en extra stor andel industribolag i våra aktieportföljer. På samma sätt har Norge en tyngdpunkt inom energisektorn, Danmark en stor andel läkemedelsbolag och Finland en övervikt i råvarubolag. 

Här hittar du några utmärkande drag för de europeiska marknader du kan handla på hos oss:

  • Storbritannien – landet med störst vikt i många europeiska börsindex kännetecknas av sina många finansbolag, t.ex. storbanken HSBC. Även bolag inom stapelvaror återfinns här, ett exempel är Unilever.  

  • Belgien – stapelvaror men även hälsovård är två sektorer som utgör mer än hälften av den belgiska börsen. Här finns också ett av världens största bryggerihus, Anheuser-Busch InBev, med varumärken som Budweiser, Michelob och Stella Artois.

  • Frankrike – den näst största marknaden i Europa är känd för sina sällanköps- och lyxvaror. Här hittar du bolag som Hermès, LVMH och L’Oréal, men även banker som Société Général och BNP Paribas.

  • Tyskland – en populär marknad bland svenska investerare där industri är den dominerande sektorn, precis som i Sverige. Bolag som Siemens och flera kända bil- och lastvagnstillverkare är listade här, t.ex. Volkswagen, Porsche och BMW Group.

  • Nederländerna – här hittar du bland annat ett av Europas största bolag, ASML Holding NV, som producerar utrustning för halvledarindustrin. Men också kemikoncernen Akzo Nobel och GPS-tillverkaren Tom Tom.

Räkna med valutarisken

Något du bör ha med dig när du handlar aktier som är noterade i en annan valuta är att avkastningen också kommer att påverkas av valutakursen. Beroende på hur kursen mellan svenska kronan och den aktuella valutan förändras, kan avkastningen komma att påverkas både positivt och negativt.

Om du till exempel handlar aktier på tyska börsen (noterade i euro), kommer avkastningen att öka om euron stärks mot svenska kronan. Omvänt kommer avkastningen att minska om euron försvagas i förhållande till vår krona. 

Vad kostar det att handla utländska aktier?

När du handlar aktier i utlandet betalar du förutom courtage även en del andra avgifter, som kan variera något från land till land. Kolla upp vad som gäller för de aktier du vill handla innan du sätter igång.

Vårt rörliga courtage för utländska aktier är detsamma som när du handlar svenska aktier, det vill säga 0,09 procent av det belopp du handlar för. Minimicourtaget, den lägsta möjliga avgiften per affär, är 1 krona när du handlar aktier i Norden och 10 kronor när du handlar aktier utanför Norden. Courtaget avrundas alltid till närmaste heltal.

När du handlar aktier i annan valuta än svenska kronor tillkommer också en kostnad för valuta­växlingen. Hos oss betalar du 0,25 procent av den valutakurs som gäller när affären går igenom. Den växlings­kurs du ser på din nota är valuta­kursen efter påslag/avdrag för valuta­växlings­avgiften.

Exempel vid köp i euro:
Om du köper en aktie noterad i euro och valuta­kursen EUR/SEK är 10 SEK, blir din växlings­kurs 10,025 SEK efter påslag av valuta­växlings­avgift. Det innebär att om du köper en aktie för 100 euro får du betala 10,025 × 100 = 1 002,50 kronor

Exempel vid försäljning i euro:
Om du säljer en aktie noterad i euro och valuta­kursen EUR/SEK är 10 SEK, blir din växlings­kurs 9,975 SEK efter avdrag för valuta­växlings­avgift. Det innebär att om du säljer en aktie för 100 euro får du ut 9,975 × 100 = 997,50 kronor. 

Observera att den växlings­kurs du ser när du lägger din order är preliminär. Den slutgiltiga växlings­kursen, efter påslag eller avdrag för växlings­avgift, ser du på din nota först efter att din affär har gått igenom.

Utöver courtage och valutaväxlingsavgift kan administrativa avgifter och skatter tillkomma som skiljer sig från land till land. Till exempel dras en transaktionsskatt på 0,3 procent vid köp av vissa franska aktier, en stämpelskatt på 0,5 procent vid köp av vissa brittiska aktier och en stämpelskatt på 1 procent vid köp av vissa irländska aktier noterade i Storbritannien. Vid försäljning av aktier tas ingen motsvarande skatt ut.

När du handlar brittiska aktier och lägger en köporder på över 10 000 brittiska pund (GBP) kan en tilläggsskatt (så kallad levy tax) tillkomma på 1 GBP. Skatten ser du på din nota. 

Skatt på utländska aktier – utländsk källskatt 

Beskattning av utländska aktier skiljer sig en del från när du handlar med aktier här i Sverige, åtminstone när det gäller den skatt du betalar på utdelning. Eventuell vinst beskattas ofta på samma sätt som när du handlar svenska aktier och beror på vilket konto eller förvar du har valt, t.ex. ISK eller depå.

Handlar du med svenska aktier på en depå dras det 30 procents svensk skatt på utdelningen. Handlar du istället på ett investeringssparkonto (ISK) dras ingen specifik skatt på själva utdelningen. Istället betalar du varje år en schablonskatt baserat på det totala värdet på kontot, där utdelningen förstås ingår. 

Läs mer om svensk skatt på aktier och hur du deklarerar dina aktier här.

När du handlar med utländska aktier är det inte bara Sverige utan också bolagets hemland som vill ha en del av skattekakan. För att inte utdelningen ska beskattas dubbelt finns det skatteavtal mellan länderna som reglerar hur mycket skatt respektive land får ta ut. I de flesta fall dras 15 procent i utländsk källskatt på utdelningsbeloppet. Skatten dras av ursprungslandet vid utdelningstillfället.

Har du aktierna på en depå betalar du som vanligt 30 procents skatt på utdelningen, ofta blir det i praktiken 15 procent svensk skatt och 15 procent utländsk källskatt. Förhållandet kan variera beroende på hur hög den utländska källskatten är.

Har du aktierna på ett ISK dras också utländsk källskatt på utdelningen, men ingen svensk skatt. Här rapporteras den utländska skatten automatiskt till Skatteverket och räknas av mot skatten på din schablonintäkt. Avräkningen sker oftast året efter att du har betalat skatten. Läs mer om avräkning av utländsk skatt hos Skatteverket.

Viktigt att veta

  • Skatteverket gör ofta automatisk avräkning av den utländska källskatten. I annat fall måste du själv yrka avdrag i deklarationen.
  • Du kan max få avdrag för den utländska skatt som bolagets hemland får dra enligt skatteavtalet, dvs ofta 15 procent.
  • Om du har aktierna på ditt ISK kan du aldrig få avräkning för ett större belopp än den svenska skatten på schablonintäkten på ditt ISK.

Överskjutande skatt

Vissa länder drar mer skatt på utdelningen än vad som är avtalat mellan länderna. Du kan då själv behöva ansöka om att få återbetalning av den överskjutande delen från skattemyndigheten i det aktuella landet. Processen kan se olika ut för olika länder och du bör vara förberedd på att handläggningstiden ofta kan vara lång.