Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vilka aktier ska du köpa?

Att hitta aktier att köpa behöver inte vara så svårt. Men för dig som är ny inom aktiehandel kan det kännas klurigt till en början. Hur ska du veta vilka aktier du ska köpa? Hur gör du en aktieanalys? Och finns det olika investerings­strategier?

När du ska komma igång med din aktiehandel kan det kännas svårt att veta i vilken ände du ska börja när det kommer till att analysera och välja aktier. Att läsa på om ett företag och dess aktie brukar vara en bra utgångspunkt. Men det finns såklart flera olika strategier när det kommer till aktieanalys och investering. I denna del av aktieskolan ska vi gå igenom olika sätt att analysera aktier och olika investeringsstrategier.

Viktigt att komma ihåg när det gäller aktier är att historiska resultat och utdelning inte är en garanti för framtida vinster.

Metoder för aktieanalys

Hur vet du om en aktie är värd att köpa? En aktieanalys kan hjälpa dig avgöra om en viss aktie är rätt för dig. För även om det kan kännas tryggt att köpa en aktie baserat på vad andra har köpt eller rekommenderat, så är det oftast inte det bästa sättet att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte.

Att analysera aktier är svårt om man inte vet var man ska börja. Ett bra sätt att påbörja sin aktieanalys är att välja ut ett antal företag eller aktier du är intresserad av. På bolagets webbplats kan du oftast hitta mer information såsom årsredovisningar, pressmeddelanden och annat som kan vara intressant för en potentiell aktieägare. Ett vanligt ställe att hitta denna information på brukar vara under “Investors” eller “Investor Relations”.

Det finns två vanliga metoder när det kommer till aktieanalys – fundamental och teknisk analys. En fundamental analys tittar mer på själva företaget genom att analysera bolagets resultat- och balansrapporter. En teknisk analys tittar mer på själva aktien genom att analysera nyckeltal inom aktiehandeln för att på så sätt avgöra om aktien är på väg upp eller ner.

De två typerna av aktieanalyser kompletterar varandra bra. Du behöver alltså inte välja endast en metod för analys när du ska hitta aktier att köpa. Ett sätt att kombinera de olika metoderna är att först göra en fundamental analys på företaget du är intresserad av för att sen genomföra en teknisk analys för att ta reda på om/när det är läge att köpa aktien.

Metod 1: Fundamental aktieanalys

Syftet med en fundamental analys är att avgöra om ett företags aktie är lågt värderad i jämförelse med företagets förutsättningar. Genom en fundamental analys kan du alltså hitta aktier som kan öka i värde på sikt.

Hur gör man en fundamental analys? När du ska göra din fundamentala analys börjar du med att kolla på rapporter och årsredovisningar från företaget. I dessa rapporter kan du hitta underlag för hur företaget presterar.

En års- eller kvartalsredovisning innehåller tre huvuddelar:

  1. Resultaträkningen. I resultaträkningen hittar du företagets resultat för den föregående perioden. Men även om resultatet är viktigt så går det inte att bara kolla på resultaträkningen för att lista ut hur det går för ett företag.

  2. Balansräkningen. I balansräkningen ser du en sammanställning av företagets tillgångar och skulder. Skulder delas in i två kategorier: Kortfristiga och Långfristiga. I balansräkningen kan du även se företagets egna kapital, som består av tillgångarna minus skulderna.

  3. Kassaflödesrapport. I kassaflödesrapporten eller kassaflödesanalysen som det också kallas kan du se en sammanställning av pengar in och ut ur företaget. 

Vad är det då du ska titta efter? När du gör din fundamentala aktieanalys finns det ett antal nyckeltal du ska kolla på för att avgöra huruvida det är en bra aktie att köpa. Några av dessa nyckeltal är P/E-tal, PEG-tal och P/S-tal.

Priset delat med vinsten – P/E-tal

P/E står för Price/Earnings, det vill säga Pris/Vinst. P/E-talet kan användas för att se hur billig eller dyr en aktie är. Det är även ett bra hjälpmedel för att jämföra två olika företags aktier genom att vinsterna ställs i relation till aktiernas pris. Däremot bör du inte enbart använda dig av P/E-talet för att jämföra två olika företags aktier.

Förutom att jämföra två företag kan P/E-tal även användas för att ge en indikation på hur lång tid det kommer ta innan du får tillbaka dina pengar om vinsten inte ändras.

Formeln för att få reda på aktiens P/E-tal är:

P/E = Aktuell aktiekurs/Vinst per aktie

Exempel: Aktie X har en kurs på 70 kr, vinsten per aktie är 10, P/E-talet blir då 70/10=7. 

Det kan vara bra att tänka på att ett företags redovisade vinst kan påverkas av redovisningstekniska justeringar eller liknande och därför kan vara missvisande.

Vad är ett bra P/E-tal? Om ett företag har en hög vinst i förhållande till aktiens kurs kommer P/E-talet bli lägre. Det är alltså oftast bra med ett lägre P/E-tal. Som regel brukar P/E-talet för företag med en stabil vinst ligga på mellan 10–15. Om ett företag inte går med vinst går det inte heller att beräkna något P/E-tal

Price, Earnings och Growth – PEG-tal

Vad är ett PEG-tal? Som en vidareutveckling på P/E-talet finns PEG-tal. PEG står för Price, Earnings och Growth. Här inkluderas förutom Pris och Vinst även Tillväxt.

Tillväxten syftar på den uppskattade vinsttillväxten som en aktie har och räknas ut med följande formel:

Tillväxt = Förväntad vinst per aktie/Tidigare vinst per aktie

Formeln för att sen räkna ut en akties PEG-tal är:

PEG = (P/E)/Tillväxt

Pris delat med försäljning ger P/S-tal

Till skillnad från P/E-tal som kan användas för att jämföra företag inom olika branscher så är det bäst att använda sig av P/S-tal när det kommer till företag inom samma bransch. P/S står för Price/Sales, det vill säga Pris/Försäljning eller omsättning som det också kallas. Du hittar ett företags omsättning i deras resultaträkning.

P/S-talet kan användas för att få en uppfattning om hur marknaden värderar företaget just nu. Om P/S-talet är högt kan det innebära att marknaden tror att företaget kommer öka sin omsättning eller att företaget är högt värderat i allmänhet. Ett lågt P/S-tal kan i sin tur betyda att marknaden tror att omsättningen kommer gå ner eller att företaget är lågt värderat.

Formeln för att räkna ut ett företags P/S-tal är:

P/S = Aktuell aktiekurs/(Omsättning/Aktie)

Det kan vara svårt att avgöra om ett företags aktie är köpvärd enbart med P/S-värdet. Se därför till att kolla på andra faktorer i din fundamentala analys.

P/E-tal, PEG-tal och P/S-tal kan ge dig viss insikt i företagets ekonomi och hjälpa dig i din fundamentala aktieanalys. Men det är även bra att kolla på fler faktorer som kan ge en bild av företagets förutsättningar. Bra faktorer att kolla på i samband med en fundamental analys är:

  • Företagets bransch. Är det en bransch du tror på?

  • Företagets produkter/tjänster. Erbjuder de en bra produkt eller tjänst?

  • Företagets konkurrenter. Hur bra är företagets konkurrenter, finns det en risk att de blir utkonkurrerade?

  • Möjlighet att växa. Hur stora möjligheter har företaget att växa?

Den fundamentala aktieanalysen fokuserar huvudsakligen på själva företaget. Det är därför bra att läsa på om företaget för att få en så tydlig bild av deras framtida förutsättningar som möjligt. Det är däremot viktigt att komma ihåg att mycket kan hända och att det inte alltid går att spå hur framtiden kommer se ut. 

Metod 2: Teknisk aktieanalys

Till skillnad från fundamental analys som fokuserar på själva företaget, går en teknisk aktieanalys ut på att analysera rörelser i aktiehandeln. Syftet är att lista ut huruvida en viss aktie är köpvärd eller inte baserat på hur aktiekurser och aktiehandeln beter sig. Detta görs genom att titta efter mönster i bland annat aktiekursen. Tillsammans med sannolikhetslära och den historiska data som finns tillgänglig går det sen att förutspå hur aktiekursen kommer utvecklas.

Människors beteende är många gånger förutsägbart. Och det är denna förutsägbarhet som är nyckeln till den tekniska analysen. Istället för att analysera företagets bransch, produkter och konkurrenter kollar du här på hur människor beter sig.

Underlaget till din tekniska analys hittar du oftast i aktiens historik, ett bra verktyg är grafen som visar aktiekursen. Där kan du genom att kolla på hur en aktie har utvecklats under en viss tid, oftast se vissa mönster som kan ge ledtrådar till när det är läge att köpa en viss aktie.

De två metoderna för aktieanalys är ofta bra komplement till varandra, var därför inte rädd att kombinera och testa de olika metoderna när du ska köpa dina första aktier. Du kommer efter en tid hitta den analysmetod som bäst hjälper just dig att hitta aktier värda att köpa.

Investeringsstrategier

Förutom att det finns olika metoder när det kommer till att analysera aktier så finns det även olika strategier för investering. Vilken strategi som passar dig beror på vad du har för syfte och mål med ditt sparande. Att ha ett mål med sitt sparande ger oftast vissa riktlinjer för vad som behöver göras för att jobba mot målet. En investeringsstrategi kan alltså hjälpa dig uppnå dina sparmål.

Video: Så investerar du för att bli miljonär

Att spara ihop till en miljon framstår som en ouppnåelig dröm för de flesta. Men faktum är att det inte behöver vara omöjligt – med tålamod, envishet och en bra sparteknik kan miljonen bli din förr än du anar. Placeringsstrateg Roger Törnkvist tipsar om vad som krävs för att lyckas – och hur du gör för att undvika dåliga affärer. (7 minuter)

Video: Så preppar du dig för en börskrasch

Covid-kraschen, finanskrisen 2008 och IT-bubblan som sprack. Historien är kantad av börskrascher som man helst av allt vill glömma. Men hur känner man igen en börskrasch när den kommer, hur förbereder man sig bäst för att minimera förlusterna och vilka är de största fallgroparna? (11 minuter)

En bra strategi för dig som är ny inom aktiehandel är att investera i företag du tror på. Genom att undersöka de företag och branscher du är intresserad av eller som du generellt tror kommer prestera bra i framtiden kan du enkelt hitta dina första aktier. Här kan det vara bra att använda sig av en fundamental analys som vi nämnt ovan. Men det finns såklart fler strategier när det kommer till att investera i aktier.

Strategi 1: Utdelning

Den första investeringsstrategin som är relativt populär är utdelningsstrategin. Denna strategi tittar på ett företags utdelning och fokuserar sen sina investeringar på de företag som har en hög eller starkt växande utdelning.

För att hitta aktier med denna strategi tittar du på historiska utdelningar för att skapa dig en uppfattning om hur stora utdelningar du kan få genom aktien.

Målet med utdelningsstrategin är att få så mycket utdelning som möjligt på sina investerade pengar. Dessa utdelningar kan man sen investera på nytt eller spara.

Strategi 2: Tillväxt

Den andra investeringsstrategin fokuserar på företag som växer eller som har potential att växa. Detta är en svårare strategi att använda sig av då det kräver mycket analys av företaget och dess bransch.

Även här kan det vara bra med en fundamental analys för att hitta aktier. En vanlig missuppfattning är att det bara är små företag som har möjligheten att växa, men det går även att hitta tillväxtpotential hos större och mer etablerade företag.

En bra indikation på att det finns tillväxtpotential hos ett företag är att:

●     De är verksamma inom en bransch som växer.

●     De är en mindre aktör inom en bransch där det finns utrymme att växa.

Strategi 3: Värde

Den tredje investeringsstrategin är en relativt ny sådan. Strategin har ökat i popularitet de senaste åren och grundar sig i teorin om att priset på en aktie och värdet på en aktie är olika saker.

Värdestrategin går ut på att hitta aktier som har ett lågt pris i relation till företagets egentliga värde. Det är precis som tillväxtstrategin en mer avancerad strategi som kräver en ordentlig analys av företaget. Dessutom handlar det här även om att göra en uppskattning av hur företagets framtida vinster kommer se ut, vilket kan vara ganska svårt.

Vanligt när det kommer till värdestrategin är att köpare försöker köpa aktier till ett pris som är en bit under det man uppskattar att företaget är värt. Detta kallas att handla med en säkerhetsmarginal, vilket minskar risken för en stor förlust om den uppskattade värdeutvecklingen visar sig vara fel.

Hitta aktier och handla

När du nu fått kunskap om olika sätt att analysera aktier och de olika investeringsstrategier som finns är du redo att ge dig ut och hitta de aktier som passar dig och dina sparmål. Vill du lära dig mer om hur aktier fungerar – läs vidare i aktieskolan.

Vill du komma igång med aktiehandel? Steg för steg hur du kommer igång att handla med aktier på internetbanken eller i vår app. För dig som är kund logga in i appen eller internetbanken och läs också våra experters rekommendationer. 

Det finns två vanliga metoder när det kommer till aktieanalys – fundamental och teknisk analys. En fundamental analys tittar mer på själva företaget genom att analysera bolagets resultat- och balansrapporter. En teknisk analys tittar mer på själva aktien genom att analysera nyckeltal inom aktiehandeln för att på så sätt avgöra om aktien är på väg upp eller ner.

Aktuella placeringstips, marknad och börskurser

Så hållbara är bolagen i aktielistan

Nu kan du enklare göra hållbara val när du investerar i aktier. Med hjälp av hållbarhetsdata i anslutning till aktielistan kan du välja aktier efter hur stora växthusgasutsläpp bolagen har, hur jämställda deras styrelser är eller hur väl bolagen förhåller sig till Parisavtalet. Aktielistan med hållbarhetsdata hittar du i appen och på din internetbank.

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.