Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Skatt på aktier – hur du deklarerar dina aktier

Om du handlar med aktier behöver du betala skatt. Hur du beskattas skiljer sig däremot beroende på vilken typ av konto du använder dig av. Om du använder dig av en aktie- och fonddepå betalar du skatt för vinsten du gör vid enskilda aktieförsäljningar, medan du för ett investeringssparkonto (ISK) betalar schablonskatt.

Oavsett vilket konto du har och hur just du ska skatta på aktier kan det vara bra att förstå hur man deklarerar aktier. 

I den här delen av aktieskolan går vi igenom hur skatt på aktier fungerar. Vill du lära dig mer om de olika kontotyperna? Här hittar du mer information om olika konton för aktiehandel.

Deklarera aktier

Hur dina aktier ska deklareras beror alltså på vilket konto du har dina aktier i. Om du har en aktie- och fonddepå, även kallat depå, betalar du 30 procent skatt varje gång du säljer med vinst och vid utdelningar. För ett ISK konto betalar du istället skatt på det belopp du har på kontot. Här behöver du alltså inte betala skatt på eller deklarera enskilda aktieförsäljningar. Detta kallas att du betalar schablonskatt.

När du ska deklarera aktier som du haft i en depå ska du fylla i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett.

Behöver jag deklarera aktier vid förlust?

Det beror på vilket konto du har. Om du använder dig av ett ISK behöver du betala skatt även om du gått med förlust under året. Du behöver dock inte deklarera den enskilda förlusten. Om du istället använder dig av en depå kan du kvitta förlusten mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. Här hittar du mer information om hur du kvittar förluster mot vinster.

Vad är omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbelopp är den genomsnittliga summan av det du betalat för dina aktier. Förutom det du betalat för aktien när du köpte den, även kallat anskaffningsvärde, inkluderas även händelser som skett under tiden du ägt aktien såsom nyemissioner eller splittar. När du ska deklarera aktier ska du alltså ange detta omkostnadsbelopp för att visa hur mycket du har tjänat på dina aktier.

Det är därför viktigt att du sparar all dokumentation om de aktier du köpt. Om du har köpt aktien relativt nyligen hittar du informationen på den så kallade avräkningsnotan. Den hittar du i anslutning till dina värdepapper på internetbanken, och om inte ska du ha fått hem den med posten.

Om du däremot har fått dina aktier i gåva eller i arv kan det vara svårare att få tag i de olika kostnader och händelser som skett sen aktien köptes. Speciellt om den tidigare ägaren eller gåvogivaren inte varit noga med att spara relevant dokumentation kring aktien. På Skatteverkets webbplats finns flera hjälpmedel när det kommer till att deklarera aktier, där kan du bland annat hitta aktiehistorik som visar en akties händelser under åren. Du kan däremot inte hitta anskaffningsvärdet på en aktie eftersom det är baserat på aktiens kurs när den införskaffades plus courtage.

Om du är osäker på anskaffningsvärdet för din aktie finns några alternativ för hur du går vidare:

Titta i din depå om du kan hitta information om aktien kring den tid då du införskaffade den. Ibland finns gamla avräkningsnotor digitalt.

Om du fått aktierna i gåva kan du börja med att fråga den person du fått aktierna av om hen har information om anskaffningsvärdet.

Om du ärvt aktierna kan du ibland hitta anskaffningsvärdet i bouppteckningen.

Om du vet ungefär när aktierna införskaffades kan du undersöka vad aktiekursen låg på under den perioden och göra en uppskattning.

Men vad gör du då om du inte hittar anskaffningsvärdet? Om du inte kan få fram anskaffningsvärdet på din aktie kan du använda dig av schablonmetoden när du ska skatta på dina aktier.

Schablonmetoden för att skatta på aktier

Att använda schablonmetoden när du deklarerar aktier är enkelt. Metoden går ut på att du tar upp 20 procent av försäljningsvärdet som anskaffningsvärde. Den resterande delen, 80 procent, blir automatiskt vinst och är det belopp som ligger till grund för den skatt du får betala på aktieförsäljningen. Du kan använda den här metoden oavsett om du känner till anskaffningsvärdet eller inte.

Exempel:

Försäljningsvärde: 1000 kr

Anskaffningsvärde enligt schablonmetoden: 20 % * 1000 kr = 200 kr

Vinst: 1000 kr - 200 kr = 800 kr

Skatt: 30 % på vinsten 800 kr = 240 kr

Viktigt att veta är att du endast kan använda dig av schablonmetoden för att deklarera marknadsnoterade aktier. Du kan alltså inte använda den för att deklarera teckningsrätter, fondaktierätter, terminer, optioner eller för inlösen- och säljrätter som du fått till följd av ditt aktieinnehav.

Skatt vid flytt av aktier

Om du flyttar dina aktier från en depå till ett ISK-konto behöver du betala skatt på aktierna även om du egentligen inte har sålt dem. Aktiekursen vid tillfället för flytten är den försäljningskurs som du kommer beskattas för. Flytt av värdepapper såsom aktier ska alltså deklareras som en försäljning.

Skatt på ISK-konto

Om du använder dig av ett ISK-konto för din aktiehandel behöver du inte fylla i en K4-blankett när du gör din deklaration. Skillnaden mellan en depå och ett ISK när det kommer till skatt är att du för ett ISK beskattas för det kapital du har på kontot och att du för en depå betalar skatt på dina vinster.

Skatten som du får betala för kapitalet på ditt ISK-konto är baserat på schablonintäkten för året. SEB skickar informationen till Skatteverket och när du får din deklaration kommer den slutgiltiga schablonintäkten redan vara ifylld. Du behöver alltså inte göra något själv.

Vill du ändå räkna ut din schablonintäkt för året kan du göra det med hjälp av Skatteverkets hjälpmedel för att beräkna schablonintäkt för ISK.

Vanliga frågor kring skatt på aktier

Hur beräknas skatt för ISK?

Med ett ISK-konto betalar du skatt baserad på det totala värdet på ditt konto, oavsett hur ditt sparande har utvecklats under året.

För att räkna ut din skatt lägger vi ihop det värde du har på investeringssparkontot i början av varje kvartal, och värdet av de pengar och värdepapper som du har satt in under året. Vi delar summan med fyra för att få fram ett medelvärde under året. Det kallas kapitalunderlag.

Vi multiplicerar sedan kapitalunderlaget med statslåneräntan för november föregående år, ökad med 1,0 procentenheter, och får då fram schablonintäkten. Som lägst får schablonintäkten vara 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Du betalar 30 procent skatt på schablonintäkten varje år.

Exempel:

Statslåneräntan per den 30 november 2020 fastställdes till minus 0,1 procent. Till detta läggs 1,0 procentenheter vilket ger en schablonintäkt på 0,90 procent av kapitalunderlaget. Schablonintäkten för 2021 blir därför 1,25 %, eftersom det är golvet för hur låg schablonintäkten kan vara.

Kapitalunderlag Schablonintäkt 1,25 % Din skatt 0,375 %
25 000 kr 313 kr 94 kr
100 000 kr 1 250 kr 375 kr
500 000 kr 6 250 kr 1 875 kr
1 000 000 kr 12 500 kr 3 750 kr

 

Är omkostnadsbelopp samma sak som anskaffningsvärde?

Inte riktigt. Anskaffningsvärdet är det genomsnittliga belopp du betalade för dina aktier när du köpte dem. Anskaffningsvärdet ingår i omkostnadsbeloppet, men omkostnadsbeloppet inkluderar samtliga kostnader du haft för aktierna, till exempel om du köpt teckningsrätter vid nyemissioner, varit med vid splittar etc. Omkostnadsbeloppet inkluderar alltså fler kostnader än anskaffningsvärdet. För att räkna ut ditt omkostnadsbelopp kan du använda dig av Skatteverkets beräkningshjälp för omkostnadsbelopp.

Hur beräknas anskaffningsvärdet?

För att räkna ut anskaffningsvärdet använder du följande formel:

Anskaffningsvärde = (Aktiekurs * Antalet köpta aktier + Courtage)/Antalet köpta aktier

Hur mycket är skatten på aktieutdelningar?

Om du har dina aktier i en aktie- och fonddepå betalar du 30 procent skatt på utdelningar. Om du har aktierna i ett ISK betalar du ingen skatt på utdelning utan istället en schablonskatt på hela kapitalet.

När deklareras aktier?

Deklarationen av aktier görs i samband med din vanliga deklaration på våren året efter det år som deklarationen berör. Säljer du aktier år 1, deklarerar du alltså din försäljning på våren år 2.

 

Vill du lära dig mer om hur aktier fungerar? Läs vidare i aktieskolan

Vill du komma igång med aktiehandel? Handla med aktier här eller i vår app

Customer service