Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nya finska regler om beskattning av utdelning på finska aktier

Finland har från 1 januari 2021 infört nya regler om beskattning av utdelning på finska aktier. De nya reglerna gäller för aktier som förvaras på depå hos en bank eller på värdepapperskonto hos Euroclear Sweden.

Idag finns ingen möjlighet för SEB att anpassa hanteringen av utdelningar till de nya finska reglerna. För dig som har finska aktier på depå, investeringssparkonto (ISK), Servicekonto eller individuellt pensionssparande (IPS) innebär det att den finska skatten på utdelning inte kan sättas ned till 15 procent i enlighet med skatteavtal. Istället kommer full skatt att dras i Finland med 35 procent och den överskjutande delen av skatten på 20 procent (det vill säga skillnaden mellan 15 och 35 procent) måste sökas tillbaka av aktieägaren hos den finska skattemyndigheten Vero.

För dig som har försäkring inom Portfolio Bond: Kapitaldepå, Direktpension, Pensionsdepå eller Kapitalpension blir källskatten 0 procent på utdelning av finska aktier noterade på den finska marknaden. Vad gäller utdelningar av finska aktier noterade på den svenska marknaden kommer full skatt att dras i Finland med 35 procent. I det fall källskatt betalats kan försäkringstagaren minska avkastningsskatten med betald källskatt. 

Observera att du tidigast kan söka tillbaka skatten i januari 2023 för utdelningar under året 2022.

Privatpersoner

Läs mer och ansök om att begära tillbaka den finska skatten

Företagskunder

Läs mer och ansök om att begära tillbaka den finska skatten

Frågor och svar

Reglerna gäller både fysiska personer, företag och andra juridiska personer som äger aktier i finska bolag.

Reglerna gäller för utdelningar på finska noterade aktier som görs efter den 1 januari 2021.

Du kan begära att få tillbaka skatten först året efter att utdelningen skett. För en utdelning du fått under 2021 kan du alltså skicka in din begäran om återbetalning först efter årets slut, i januari 2022.

Du måste begära återbetalning inom tre år efter det år då utdelning skett. För en utdelning du fått under 2021, måste du alltså skicka in begäran före 2024 års slut.

För privatpersoner blir den svenska skatten på utdelningar 15 % för depå. Skatten tas ut i samband med taxeringen (deklarationen), dvs. det sker inget preliminärskatteavdrag vid utdelningstillfället. Det innebär att du kommer att ha betalat 50 procent skatt på utdelningen (35 procent i Finland och 15 procent i Sverige). Efter ansökan om återbetalning av 20 procent skatt i Finland kommer skatten slutligen att bli 30 procent som vanligt (15 procent i Finland och 15 procent i Sverige). För investeringssparkonto (ISK) och Portfolio Bond betalar du ingen svensk skatt på utdelningar.

Äger du norska aktier?

Och vill undvika dubbelbeskattning? 

Så undviker du dubbelbeskattning på norska aktieutdelningar

Äger du amerikanska aktier?

Och vill undvika dubbelbeskattning?

Så undviker du dubbelbeskattning på amerikanska aktieutdelningar