Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Spara hållbart

Hållbara placeringar tar både avkastning och klimatavtryck på stort allvar – samtidigt. När du väljer att placera hållbart betyder det att du sätter dina pengar i arbete för en ljusare framtid, på samma gång som de jobbar för dig. En win win för planeten och för din egen plånbok. Vi guidar dig till ett sparande som vill mer.

Investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, innebär en risk.

Ditt fondsparande kan göra skillnad

Varje år röstar SEB:s fondsparare på vilka av FN:s hållbarhetsmål de tycker är viktigast. I flera år i rad har mål 13, bekämpa klimatförändringarna, legat i topp. Resultatet guidar vårt fondbolag i sina dialoger med företagen de investerar i, med syfte att få till en positiv förändring. 

Jobba deltid – så påverkas pensionen

Ett hållbart sparande handlar inte bara om hänsyn till vår omvärld, utan också om att vi ska kunna leva tryggt både idag och imorgon. Att jobba deltid är vanligt under vissa perioder i livet, men hur påverkas pensionen? Vi tipsar om hur du kan kompensera för deltiden och förbättra din pension.

Så hållbara är bolagen i aktielistan

Nu kan du enklare göra hållbara val när du investerar i aktier. Med hjälp av hållbarhetsdata i anslutning till aktielistan kan du välja aktier efter hur stora växthusgasutsläpp bolagen har, hur jämställda deras styrelser är eller hur väl bolagen förhåller sig till Parisavtalet. Aktielistan med hållbarhetsdata hittar du i appen och på din internetbank.

Vanliga frågor om att spara hållbart

Enligt lag ska alla fonder delas in i EU:s hållbarhetskategorier efter på vilket sätt fonden fokuserar på hållbarhet. Indelningen är en del av den så kallade Disclosureförordningen (SFDR) och syftet är att göra det enklare att förstå hur hållbar en fond är och att jämföra hållbarhetsarbetet i olika fonder.

Begreppen mörkgröna och ljusgröna fonder används ibland som alternativa namn på kategorierna fonder med hållbara investeringar som mål och fonder med hållbara egenskaper, för att visa på graden av hållbarhet, där fonder med hållbara investeringar som mål är mest hållbara.

 • Fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9), kallas också mörkgröna fonder
  Fondens främsta mål är att göra hållbara investeringar, det vill säga allt kapital ska investeras i verksamheter som bidrar till miljömässiga eller sociala hållbarhetsmål.
 • Fonder med hållbara egenskaper (artikel 8), kallas också ljusgröna fonder
  Dessa fonder tar hänsyn till hållbarhet genom att till exempel välja hållbara investeringar och välja bort investeringar i vissa branscher, men hållbarhet är inte det övergripande syftet med förvaltningen. 
 • Övriga fonder (artikel 6)
  Fonder som inte hör till någon av ovanstående kategorier kan ändå integrera hållbarhet i sin förvaltning, men behöver inte göra det. Fonderna kan också ha en inriktning som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ofta ingår i lågriskfonder. 

 

Vad man lägger i begreppet hållbara fonder kan till viss del skilja sig mellan olika aktörer, vilket kan krångla till det för dig som investerare och innebära en ökad risk för så kallad green washing. Vissa syftar på fonder som tar hänsyn till hållbarhet i någon utsträckning, medan andra syftar på fonder som fullt ut investerar hållbart.

När vi på SEB använder begreppet hållbara fonder syftar vi på de fonder som tar störst hänsyn till hållbarhet, det vill säga fonder med hållbara investeringar som mål eller så kallade mörkgröna fonder. Det är fonder vars främsta mål och syfte är att göra hållbara investeringar, det vill säga fondens kapital ska investeras i verksamheter som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål. Samtidigt ska de förstås ge dig som placerare en chans till bra långsiktig avkastning. 

Även fonder med hållbara egenskaper, så kallade ljusgröna fonder, kan ta stor hänsyn till hållbarhet, men är inte hållbara fullt ut och därför refererar vi inte heller till dessa fonder när vi använder begreppet hållbara fonder.

ESG är ett vanligt förekommande begrepp inom hållbara investeringar och handlar om hur företag tar hänsyn till miljö (Environment), socialt ansvar (Social) och bolagsstyrning (Governance).

 • Miljö – kan handla om begränsning av klimatförändringar, hållbar användning av vatten och råvaror, begränsning av miljöföroreningar och skydd av ekosystem.
 • Socialt ansvar – kan handla om hur företaget lever upp till internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet och om att bekämpa fattigdom.
 • Bolagsstyrning – kan handla om styrelsens sammansättning, företagets ledning och kultur. Men också om riskhantering, transparens och bekämpande av korruption.

På kort sikt kan avkastningen i fonder och aktier påverkas av en mängd faktorer som är svåra att förutspå. Men på lite längre sikt är vi övertygade om att företag som arbetar strukturerat med hållbarhet också kommer att vara mer framgångsrika och lönsamma.

Företagens påverkan på miljö, människor och samhälle har blivit en allt viktigare parameter för både privata och professionella investerare, vilket gör att företag som inte tar hänsyn till hållbarhet med stor sannolikhet kommer att få problem att attrahera både kapital och kompetenta medarbetare i framtiden.

Det långsiktigt hållbara blir också det långsiktigt lönsamma. Att investera i aktier och fonder som bidrar till en mer hållbar ekonomi kommer sannolikt ge en god långsiktig avkastning för dig som investerare.

Inspiration om hållbart sparande

Är dina aktier i linje med Parisavtalet?

Med hjälp av hållbarhetsdata kan du som sparare välja aktier utifrån vilka hållbarhets­faktorer som är viktigast för dig. Läs inlägget i Ekonomi­bloggen om hur datan kan användas och tolkas. Är då ett bolag med godkända utsläppsmål att klassa som en hållbar investering?

Podd: Kan man investera i vatten? (16 minuter)

Brist på rent vatten och sanitet är en enorm utmaning. Dessutom finns en stor efterfrågan på smart infrastruktur för att kunna rengöra och återanvända vatten. I poddavsnittet får programledare Paulina Modlitba besök av experter inom just vatteninvesteringar.

Fonder med hållbara investeringar som mål – mörkgröna fonder

Fonder med hållbara investeringar som mål, också kallade mörkgröna fonder, är placeringar med fokus på en mer hållbar värld. Fonderna investerar i bolagen som arbetar för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna och som bidrar till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål – samtidigt som de ger dina pengar en bra chans att växa.

EU-regelverk för hållbart sparande

För att privata investeringar i fonder och pensioner ska kunna bidra till en mer hållbar värld har flera regelverk tagits fram som ska göra det enklare att jämföra och investera i sparprodukter med hållbarhetsfokus. 

EU:s regelverk för hållbart sparande

Mål för vårt fondbolag

Vårt fondbolag har som mål att det totala förvaltade kapitalet i fonderna ska vara koldioxidneutralt år 2040. Det är tio år före det globala uppvärmningsmålet.

Läs mer om hur fondbolaget arbetar med hållbarhet.