Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sparande med hänsyn till hållbarhet – för kort och lång sikt

Vill du ta större hänsyn till hållbarhet i ditt sparande? Oavsett om du sparar till en buffert eller för att kunna sätta guldkant på pensionen har vi flera alternativ som ger dig möjlighet att spara i enlighet med dina värderingar, och att bidra till de hållbarhetsområden som är viktiga för dig. 

Investeringar i finansiella instrument innebär en risk.

3 generella sparråd för en hållbar ekonomi

 

  1. Hur mycket du bör och kan spara är individuellt, men en generell riktlinje kan vara att försöka spara 10 procent av din lön efter skatt. 
  2. En större utgift kan komma plötsligt. Därför rekommenderar vi att du har minst 2 månadslöner i buffert på ett sparkonto utan risk. 
  3. När du har en buffert på plats kan du fundera över målsparande och pension. Lägg gärna 5 procent av bruttolönen på vardera sparande. 

Buffertsparande för pengar du kan behöva snabbt

Grönt sparkonto – ett sparande med gröna ändamål

På ett sparkonto har du tillgång till dina pengar när du behöver dem. Med vårt gröna sparkonto gör du dessutom ett klimatsmart val, genom att dina sparpengar bidrar till att finansiera energieffektiva bostäder. Allt i ett smart grönt kretslopp, medan du sparar tryggt med ränta och insättningsgaranti. 

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Sparande till ett mål längre fram

Ska du spara till drömresan, till barnens framtid eller en kontantinsats till ett nytt boende? Då kan ett fondsparande på investeringssparkonto (ISK) vara ett bra alternativ. I vårt utbud finns många fonder som tar hänsyn till hållbarhet på olika sätt. 

Fonder med hållbarhet som mål

  • Kallas också artikel 9-fonder eller ”mörkgröna fonder” och har som syfte och mål att göra hållbara investeringar. Fonderna investerar i bolag som arbetar för att lösa de globala utmaningarna, till exempel genom att leverera lösningar som minskar koldioxidutsläppen eller bidrar till ökad jämställdhet.

Fonder med hållbara egenskaper

  • Kallas också artikel 8-fonder eller ”ljusgröna fonder” och kan också göra hållbara investeringar, men det är inte det övergripande syftet med förvaltningen. Fonderna bidrar ofta till hållbarhet genom att undvika investeringar i vissa branscher. Merparten av fonderna på den svenska fondmarknaden hör till denna kategori.

Så bygger du en mer hållbar fondportfölj

Fonder med hållbara investeringar som mål har ofta en smalare inriktning än andra fonder och därför inte sällan en högre risknivå. För att sprida risken i ditt sparande kan det vara bra att kombinera fonder från båda kategorierna här ovan. I vår guide kan du läsa mer om hur du bygger ett mer hållbart fondsparande.

Hållbarhetsguide – 6 steg till ett hållbart fondsparande

Sparande för att förbättra pensionen

En hållbar pension handlar dels om att spara tillräckligt för att kunna leva gott som pensionär, dels om de val du gör i ditt sparande. Hos oss kan du välja mellan fondförsäkring där du själv styr nivån av hållbarhet genom de fonder du placerar i, och traditionell försäkring där våra förvaltare sköter placeringarna åt dig.

Fondförsäkring – ett flexibelt pensionssparande

Med en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du vill spara i. Du kan när som helst byta fonder och risknivå, till exempel när marknaden svänger. För att få en hållbar inriktning på ditt sparande kan du till exempel välja fonder med hållbara investeringar som mål (artikel 9) eller fonder med hållbara egenskaper (artikel 8) från vår fondlista. 

Pensionsspara i fondförsäkring

SEB Bot Advisor – robotrådgivning för din pension

Svårt att välja fonder till pensionen? Vår rådgivningsrobot ger dig individuella placeringsråd och bevakar ditt sparande varje dag, året runt. Du väljer själv vilken nivå av hållbarhet du vill ha i ditt sparande och vilka branscher du vill undvika. Tjänsten fungerar både för tjänstepension och privat pensionssparande i fondförsäkring.

Kom igång med SEB Bot Advisor

Traditionell försäkring – pensionssparande med garanti

När du väljer en traditionell försäkring överlåter du till våra förvaltare att sköta dina placeringar och du kan alltså inte själv påverka avkastningen. Dina pengar placeras i en mix av olika tillgångar med målet att ge en trygg och garanterad avkastning. Om placeringarna utvecklas bra har du möjlighet till extra avkastning. 

Produkten tar hänsyn till hållbarhet genom att begränsa eller undvika vissa branscher, till exempel fossilindustrin och kommersiell spelverksamhet, men också genom att väga in hållbarhetsfaktorer vid valet av investeringar. Minst 5 procent av kapitalet ska placeras i fonder med hållbara investeringar som mål, det vill säga den högsta nivån av hållbarhetshänsyn.

Pensionsspara i traditionell försäkring