Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Varför spara hållbart? En win-win för plånboken och planeten

Bilen, biffen, bostaden, butiken – och börsen. När det kommer till vår egen klimatpåverkan tänker nog många i första hand på hur vi transporterar oss, vad vi äter, hur vi bor och vad vi konsumerar. Men även ditt sparande har stor betydelse för det klimatavtryck du gör. Genom att ta hänsyn till hållbarhet i dina placeringar gör du en insats för en mer hållbar värld – samtidigt som du ger dina pengar en bra chans att växa.

Hur vi väljer att spara och placera våra pengar kan ha stor betydelse för miljön och det klimatavtryck vi gör. Tillsammans investerar vi svenskar mångmiljardbelopp varje år i aktier, fonder och pensionslösningar. För de företag som får tillgång till våra pengar innebär det ökade möjligheter att finansiera och utveckla sina produkter och tjänster.

Genom att göra medvetna val i ditt sparande kan du välja vilka branscher och verksamheter du vill gynna, men också vilka du helst vill undvika. På så sätt kan du vara med och dra ditt strå till stacken när det gäller att skynda på omställningen till en grönare och mer hållbar planet. 

Ett brådskande mål

Att det krävs krafttag för att bromsa klimatförändringarna kan nog de flesta skriva under på. Enligt Parisavtalet behöver den globala uppvärmningen begränsas till långt under 2 grader med sikte på 1,5 grad för att en global klimatkatastrof ska kunna undvikas.

Det betyder att växthusgasutsläppen måste minska rejält under de kommande åren, dels genom att få koldioxidintensiva branscher att ställa om till mer hållbara affärsmodeller, dels genom att minska världens beroende av fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor.

FN:s klimatpanel IPCC konstaterade i en rapport från april 2022 att investeringstakten behöver öka med 3–6 gånger fram till 2030. Det innebär att världen behöver göra den snabbaste ekonomiska omställningen i historien med stöd av både offentliga och privata medel om målen i Parisavtalet ska kunna uppnås. 

Dina investeringar gör skillnad

Även du som privat investerare har alltså en viktig roll, genom att ditt sparande hjälper till att finansiera bolag som behöver nytt kapital för att ställa om sin verksamhet, men också bolag som redan har en positiv klimatpåverkan. När du investerar i en fond ger du också fondbolaget mandat att föra aktiva dialoger med bolagen, rösta på bolagsstämmor eller delta i internationella samarbeten. 

Ett så kallat aktivt ägande är en viktig del av fondbolagets verksamhet och innebär också att fondbolaget kan sälja av innehav när ett företag inte gör tillräckligt för att ställa om sin verksamhet eller inte utvecklas i rätt riktning. Du kan läsa mer om hur vårt fondbolag investerar och agerar i fondbolagets hållbarhetspolicy. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Varje år får du som äger en SEB-fond möjlighet att rösta på vilka tre av FN:s 17 globala mål som är viktigast för dig att vi som bank är med och påverkar. Resultatet guidar SEB:s fondbolag i sina dialoger med bolagen de investerar i, med syfte att påverka bolagen i en mer hållbar riktning.

Så röstade SEB:s fondsparare i senaste enkäten

Är bolag som arbetar med hållbarhet mer lönsamma? 

Ett mer hållbart sparande kan alltså hjälpa till i den globala omställningen och bidra till att göra skillnad för planeten. Samtidigt får du möjlighet till bra avkastning på dina pengar.

Ofta ställs frågan om hur sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet ser ut och om bolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor skulle vara mer framgångsrika än de som inte gör det. Frågan är komplex, men allt mer pekar på att företag som inte tar hänsyn till hållbarhet kommer att få problem att attrahera både kapital och kompetenta medarbetare i framtiden, en syn som vi på SEB delar.

Tvärtom är vi övertygade om att företag som arbetar strukturerat med hållbarhet kommer att vara mer framgångsrika och lönsamma på sikt. Företagens påverkan på miljö, människor och samhälle har helt enkelt blivit en allt viktigare parameter för både privata och professionella investerare. 

Initiativ för en hållbar värld

Det finns både globala och europeiska initiativ som syftar till att stödja och skynda på den hållbara omställningen.

Agenda 2030

FN antog år 2015 en ny utvecklingsagenda med globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling, som bland annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

FN:s 17 globala mål

FN:s 17 globala mål

 

Den gröna given

EU har föresatt sig att bli världens första klimatneutrala kontinent senast år 2050, något som kommer att kräva stora investeringar av både EU och medlemsstaterna. År 2018 lanserades ”the Green Deal” eller ”den gröna given” – en handlingsplan för att stimulera hållbar tillväxt. 

Regelverk för sparande och rådgivning

För att privata investeringar i fonder och pensioner ska kunna bidra till EU:s målsättning har flera regelverk tagits fram som ska göra det enklare att jämföra och investera i sparprodukter med hållbarhetsfokus. 

EU:s regelverk för hållbart sparande