Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Starkare hållbarhetsprofil i SEB:s fondförvaltning

Elisabet Jamal Bergström
Elisabet Jamal Bergström

Efter uppdateringen av SEB Investment Managements hållbarhetspolicy har ambitionsnivån gällande hållbarhet höjts i samtliga förvaltade fonder. Det gagnar inte bara klimatet, utan också spararna på ett mycket direkt sätt.

–I våra modeller kan vi se att bolag med en stark hållbarhetsprofil uppvisar högre avkastning, säger Elisabet Jamal Bergström, som är hållbarhetschef på SEB Investment Management, och som också berättar att några av de fonder SEB marknadsför kommer att byta namn eftersom de exkluderingsregler som tidigare endast gällde för de hållbara och etiska fonderna nu gäller för alla fonder.

–Eftersom vi nu arbetar efter samma höga ambitionsnivå när det gäller hållbarhet i förvaltningen av alla våra fonder så har distinktionen mellan ”hållbara” och andra fonder förlorat en stor del av sin innebörd, säger hon.

Det var i slutet av förra året som styrelsen för SEB Investment Mangament (SEB IM) – SEB:s fondbolag - tog beslutet om en uppdaterad hållbarhetspolicy i fondförvaltningen. Den nya policyn har implementerats under årets första kvartal, och då har också en ny modell för analysen av bolagen använts.

–Hållbarhetsarbetet kan sägas vila på tre metoder, där den första är integrerad analys, förklarar Elisabet Jamal Bergström.

SEB:s nya analysmetod, SEB Investment Managements Sustainability Score (SIMSS), spelar här en central roll. SIMSS innebär att SEB IM gör egna bedömningar utifrån flera olika aspekter, vilket resulterar i att respektive bolag får ett betyg som speglar risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Den andra metoden handlar om exkludering, där samma exkluderingskriterier nu införts för samtliga fonder. Det innebär exempelvis att bolag som utvinner eller på andra sätt får sin inkomst från fossila bränslen exkluderas i alla SEB IM:s fonder. Detsamma gäller för verksamheter som tobak, spel och pornografi.

Investerar i omställning

– Samtidigt har SEB IM en ambition att investera i omställning. Det innebär att vi kan investera i till exempel energibolag som har klara, ambitiösa och vetenskapligt baserade mål för att nå Parisavtalet, och som investerar tungt i förnybar energi, poängterar Elisabet Jamal Bergström.

Den tredje metoden, slutligen, handlar om aktivt ägarskap. I svenska och nordiska bolag som fonderna har investerat i är banken ofta en av de större ägarna, och har då en aktiv och kontinuerlig dialog med ledningen.

–Utanför Norden är vi ofta relativt små, men då väljer vi att i samarbete med andra ägare driva vår agenda kring bland annat klimatförändringen, säger Elisabet Jamal Bergström, som inte är sen att också föra fram den ekonomiska fördelen med att investera hållbart.

En genomgång visar nämligen att bolag som har hög ranking enligt SIMSS uppvisat högre avkastning än bolag med lägre ranking. Denna skillnad har också ökat de senaste 2 - 3 åren. Det finns därför fler än en anledning att kunna erbjuda sparare fonder med hög hållbarhetsprofil.

Louise Lundberg
Louise Lundberg


Nya fonder med hög hållbarhetsprofil

Louise Lundberg på Investment Strategy på SEB Private Banking menar att det finns många sätt att investera hållbart och att SEB vill erbjuda kunderna många möjligheter, alltifrån där hållbarhet är främsta syftet till där hållbarhetsrisker beaktas.

–I bankens fondlista, där vi också erbjuder fonder som förvaltas av andra fondbolag, har vi nyligen lagt till flera fonder som förvaltas av Black Rock, och några av dem har enligt EU:s klassificeringssystem den allra högsta hållbarhetsprofilen, säger hon.

–Sedan tidigare har vi lagt till fonder från fondbolaget RobecoSAM, som fokuserar på företag som bidrar till att lösa den globalt snabbt växande efterfrågan och bristen på vatten och hållbar energi, fortsätter Louise Lundberg.

Några av dessa fonder ingår också i kategorin av bolag med den högsta hållbarhetsprofilen.

–Vi är också stolta att kunna erbjuda våra kunder fonden ”Lyxor SEB Impact Fund”, som investerar inom fem områden kopplade till FN:s globala utvecklingsmål, säger Louise Lundberg, som också hon poängterar att företag som bidrar med lösningar till de globala utmaningarna kommer att gynnas av strukturell tillväxt.

–Vi är övertygade om att denna typ av hållbara investeringar har goda förutsättningar för lång tid framöver, säger hon.

Läs mer om våra hållbara fonder

Customer service