Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Grönt sparkonto – ett sparande med gröna ändamål

  • Spara tryggt och enkelt med ränta (2,00 %).
  • Ditt sparande bidrar till att minska energiförbrukningen.
  • Fria uttag och inga avgifter.

Vårt gröna sparkonto är ett Enkla sparkontot med gröna ändamål.

  • Spara tryggt och enkelt med ränta ( 2,00 % ).
  • Ditt sparande bidrar till att minska energiförbrukningen.
  • Fria uttag och inga avgifter.

Vårt gröna sparkonto är ett Enkla sparkontot med gröna ändamål.

Aktuell ränta

2,00 %
Gröna sparkontot

På ett sparkonto har du enkel tillgång till dina sparpengar när du behöver dem. När du väljer vårt gröna sparkonto gör du dessutom ett klimatsmart val med din buffert. Med sparkontot medverkar du till att minska energiförbrukningen i samhället – de pengar du sätter in används i sin tur till finansiering av klimatsmarta boenden.

Hur kan ett sparkonto bidra till lägre energiförbrukning?

Idag kommer nära 40 procent av all energi som förbrukas i Sverige från byggnader enligt Världsnaturfonden WWF. Den siffran vill vi sänka genom att uppmuntra människor att välja mer klimatsmarta boenden. Därför öronmärker vi nu de pengar som du och många andra sätter in på gröna sparkontot åt kunder som väljer att låna till en klimatsmart bostad. Det lånet kallas för gröna bolånet.

Så fungerar det gröna kretsloppet

Precis som med andra bankkonton används en del av pengarna som du och många andra kunder sätter in på gröna sparkontot för utlåning till andra kunder och verksamheter. Det bildar ett smart kretslopp där dina pengar gör skillnad, samtidigt som du sparar tryggt och säkert.

  1. Du sätter in pengar på gröna sparkontot.

  2. SEB lånar ut motsvarande summa till kunder som väljer att låna till ett klimatsmart boende, till exempel gröna bolånet. Du kan självklart ta ut ditt sparade belopp när som helst.

  3. Amorteringar på gröna bolån går i sin tur tillbaka till banken och fullbordar på så sätt det gröna kretsloppet. Självklart har du hela tiden tillgång till hela ditt sparade belopp.

Grönt sparkonto är ett Enkla sparkontot med gröna ändamål. Kontot har samma villkor som Enkla sparkontot och omfattas av den statliga insättningsgarantin. Med en skillnad. Pengarna du sätter in används för att minska Sveriges energiförbrukning.

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Hur öppnar jag ett grönt sparkonto?

Du öppnar enkelt ett grönt sparkonto genom att logga in på internetbanken med ditt mobila BankID. Du får tillgång till kontot direkt och kan namnge kontot, göra överföringar från andra konton med mera.
Logga in och öppna ett grönt sparkonto

Frågor och svar om grönt sparkonto

Vårt gröna sparkonto har samma villkor som Enkla sparkontot och omfattas av den statliga insättningsgarantin. Precis som med andra bankkonton används också en del av pengarna som du och många andra sätter in på kontot för utlåning till andra kunder och verksamheter.

Skillnaden är att pengar på gröna sparkontot öronmärks för gröna ändamål. I dagsläget fokuserar vi på utlåning till energieffektiva bostäder (energiklass A och B), men även andra gröna ändamål kan bli aktuella på sikt. Det innebär att du gör ett klimatsmart val med de pengar du sätter in på ett grönt sparkonto, samtidigt som du sparar tryggt och säkert.

Tyvärr inte. Enligt Världsnaturfonden WWF kommer dock cirka 40 procent av all energi som förbrukas i Sverige från byggnader. När du väljer ett grönt sparkonto bidrar du till att sänka den siffran, genom att göra det enklare för människor att låna till ett klimatsmart boende.

Alla privatpersoner kan öppna ett grönt sparkonto. Kontot passar dig som vill vara säker på att ditt sparande enbart används för gröna ändamål – i det här fallet för att minska energiförbrukningen i samhället.

Ja, med båda föräldrarnas godkännande. Enklast är att ringa oss på 0771-365 365.  

Ja, ring oss på 0771-365 365 så hjälper vi dig.

Nej, grönt sparkonto är endast tillgängligt för privatpersoner.

Nej, det kostar inget att öppna kontot och det är fritt att ta ut pengar från kontot när du vill.

 

Nej tyvärr, men efter att vi öppnat ett grönt sparkonto till dig kan du enkelt flytta över pengar till ditt nya konto via internetbanken eller appen för privatpersoner. Om du behöver hjälp att avsluta ett gammalt konto hjälper vi dig gärna.

När du öppnar ett grönt sparkonto får kontot automatiskt benämningen gröna sparkontot. Men precis som för andra konton kan du välja ett annat kontonamn om du vill.

Vårt gröna sparkonto är i grunden ett Enkla sparkontot och har därmed samma räntevillkor som det kontot.

Aktuella räntor | SEB

Villkor

Villkor för Enkla sparkontot
Standardiserade termer för vissa av SEB:s betaltjänster
Tjänsten motsvaras av den standardiserade termen tillhandahållande av konto.

Avgiftsinformation och priser

Avgiftsinformation för Enkla sparkontot
Ordlista över betaltjänster
Aktuella priser