Passar värdepapperet dig?

Inom EU finns ett regelverk som säger att vi måste avgöra om du har tillräcklig kunskap om en värdepapperstyp innan du får handla med den.

När du köper och säljer på egen hand kan du fritt handla med våra vanligaste finansiella instrument, så kallade okomplicerade värdepapper (till exempel fonder och aktier). Men för att du ska kunna handla med värdepapper som klassas som komplexa, måste vi avgöra om du förstår värdepapperstypens egenskaper och vilka risker som är förknippade med den. Här kan du ladda ned informationsblad som beskriver de olika finansiella instrumenten.

Våra vanligaste finansiella instrument

Värdepappersfonder
Aktier
Räntebärande instrument