Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Stärkt kundskydd när du handlar med värdepapper

Från och med januari 2018 gäller nya regler för värdepappers­marknaden och för investeringsrådgivning i EU. Syftet är att skyddet för den som investerar i värdepapper ska bli starkare.

Inom EU finns gemensamma regler för värdepappershandeln i Sverige och övriga EU-länder. Bakgrunden är EU-direktivet Mifid, Markets in Financial Instruments Directive, som infördes 2007 och som bland annat ska göra det enklare att handla med värdepapper över nationsgränserna.

Från och med januari 2018 ersätts Mifid av två nya regelverk, Mifid II och Mifir. Syftet är att öka transparensen på värdepappersmarknaden och att ytterligare stärka skyddet för dig som handlar med värdepapper. De nya regelverken ställer ännu högre krav på att de råd vi ger ska vara tydligt kopplade till dina behov. Du ska också få tillräcklig information om värdepapperet, kostnader och avgifter innan du handlar.

Vad innebär stärkt kundskydd för dig?

  • De råd du får ska vara tydligt kopplade till dina behov.
  • Tydligare information om de värdepapper du vill handla med.
  • Tydligare information om hur mycket du betalar.

Viktigt att finansiella instrument passar just dig

En viktig del av Mifid-regelverket handlar om att vi alltid måste försäkra oss om att värdepapperstypen som du vill handla med passar just dig. Därför behöver vi, innan du handlar med en värdepapperstyp för första gången, säkerställa att du förstår produktens egenskaper och risker. För att göra det enklare har vi tagit fram informationsblad som beskriver de olika värdepapperstyperna.

MiFid II och IDD – passar värdepapperet dig

Id-krav vid handel med finansiella instrument

Från och med 3 januari 2018 behöver alla som handlar med värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att göra handeln med värdepapper säkrare och mer transparent genom att göra det enklare att spåra värdepappersaffärer och se vem som har genomfört dem. Identifieringskoden för privatpersoner baseras på medborgarskap och en nationell identifieringskod. När du handlar med värdepapper efter årsskiftet kommer du därför att få frågor om ditt medborgarskap.

Id-kravet vid handel med värdepapper

Stärkt kundskydd även vid försäkringsdistribution

Den 1 oktober 2018 träder även EU-direktivet IDD i kraft, Insurance Distribution Directive, som omfattar all försäkringsdistribution inom EU. Precis som vid handel med värdepapper är syftet att stärka kundskyddet vid köp eller rådgivning om försäkringsprodukter. Regelverket innebär även särskilda krav på bland annat transparens, information och kunskap vid distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar, till exempel fond- eller tradförsäkringar. För att göra det enklare har vi tagit fram informationsblad som beskriver de olika värdepapperstyperna.

MiFid II och IDD – passar värdepapperet dig