Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista: 7 saker som bekräftar att du pensionssparar rätt

Är du mitt uppe karriären och har 10–15 år kvar tills du slutar jobba? Här får du koll på att du pensionssparar rätt.

 1. Arbeta länge, undvik deltid och skaffa tjänstepension

  Redan idag visar prognoser att det allmänna pensionssystemet ger i genomsnitt mindre än halva slutlönen i pension. Om du är född 1970 kommer du att få runt 45 procent av din slutlön och om du är född 1995 får du runt 40 procent om du går i pension vid 65 års ålder. Det ökar ansvaret på var och en att själv spara till pensionen. Grunden till en bra pension är ett långt arbetsliv, en tjänstepension och ett eget sparande. Försök att arbeta heltid i så stor utsträckning som möjligt. Om du jobbar deltid blir inbetalningarna lägre både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen.
  Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen


  Finns det ett maxtak för den allmänna pensionen och tjänstepensionen?

  Ja. För den allmänna pensionen ligger maxtaket (maximalt inkomsttak) för avsättning på cirka 50 000 kronor per månad. Löner som ligger under detta tak kallas för pensionsgrundande inkomst (PGI). 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst sätts av till den allmänna pensionen varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. De flesta som arbetar har även tjänstepension utöver den allmänna pensionen.

  Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd och vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Till exempel i ITP 1, den största tjänstepensionslösningen för privatanställda, sätter arbetsgivaren av 4,5 procent av din bruttomånadslön upp till cirka 46 438 kronor. Om du tjänar mer sätter din arbetsgivare av 30 procent på lönedelen över 46 438 kronor. Beloppen gäller för 2023. 
  Se hur mycket du behöver spara till pensionen
 2. Se över placeringarna i din avtals- eller tjänstepension

  Det finns olika sorters tjänstepension, men vanligast är avtalspension. Avtalspension är helt enkelt det arbetsgivaren sätter av till din pension om du jobbar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal. Det är viktigt att göra medvetna val med avtals- och tjänstepensionen eftersom den kommer att utgöra en stor del av din totala pension. Tänk därför på att välja pensionsbolag, placera pengarna och lägga till ett återbetalningsskydd om du har familj. Återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd som betyder att din tjänstepension betalas ut som ett månadsbelopp i fem år till din familj om du dör innan du går i pension. Om du dör medan din tjänstepension betalas ut får din familj resten av det som återstår.

  Nio av tio har tjänstepension, men om du inte får det av din arbetsgivare försök att förhandla till dig ett annat pensionssparande som kompensation eller högre lön som du själv kan använda till ett eget pensionssparande. Tänk också på att om du saknar tjänstepension eller är egenföretagare kan du pensionsspara avdragsgillt i en pensionsförsäkring.


  Löneväxla om du tjänar över

  51 300 kronor (2024)

  kr i månaden

  Löneväxling passar främst dig som har en månadslön på minst 51 300 kronor (2024) kronor. Löneväxling betyder att du placerar en del av din bruttolön i en tjänstepension alltså innan skatten dras. Du betalar skatten först när du väljer att ta ut din pension. Det är upp till din arbetsgivare att bestämma om du ska kunna löneväxla eller inte.


  Du får ingen tjänstepension när du är mellan jobb

  Om du är mellan två jobb och får a-kassa fortsätter du att tjäna in pengar till den pension du får från staten, den allmänna pensionen. Däremot betalar din före detta arbetsgivare inte längre in till din tjänstepension när du är arbetslös.
 3. Spara 5 procent av lönen i ett eget pensionssparande

  De flesta säger att de vill ha runt 80 procent av slutlönen i pension. Men om man lägger ihop både den allmänna pensionen och tjänstepensionen får de flesta bara runt 60 procent av slutlönen. För att täcka mellanskillnaden mellan den önskade och den förväntade pensionsnivån är en bra målsättning att spara runt fem procent av bruttolönen i ett eget pensionssparande varje månad under hela arbetslivet.
  Börja pensionsspara
 4. Se över din pension när du får familj

  Passa på att se över din pension vid olika tidpunkter i livet, men framförallt när du får familj. Du får också mer utrymme i din privatekonomi när du får nytt jobb, löneförhöjning eller när barnen flyttar hemifrån. Då är det bra att börja spara mer till pensionen.


  Lägg till återbetalningsskydd när du får familj

  När du gifter dig, blir sambo eller får barn är bra tillfällen att lägga till återbetalningsskydd på din tjänstepension. Ett återbetalningsskydd är ett efterlevandeskydd och betyder att din tjänstepension betalas ut som ett månadsbelopp i fem år till din familj om du dör innan du går i pension. Om du dör medan din tjänstepension betalas ut får din familj resten av det som återstår.


  Ta bort återbetalningsskyddet när barnen är vuxna

  Om du tar bort återbetalningsskyddet på din tjänstepension kan din pension bli cirka 10–20 procent högre beroende på din ålder och hur länge du har sparat. Därför bör du fundera på att ta bort återbetalnings­skyddet när barnen klarar sig själva ekonomiskt – under förutsättning att din partner inte är ekonomiskt beroende av dina tjänste­pensions­pengar om du dör i förtid. Men tänk på att pengarna försvinner om du dör i förtid och inte har återbetalnings­skydd.Anledningen till att din tjänstepension kan bli högre om du tar bort återbetalnings­skyddet beror på något som heter arvsvinst. Arvsvinst innebär att de tjänste­pensioner, som inte har betalats ut på grund av att ägaren dör i förtid, delas ut till alla andra tjänste­pensions­sparare som inte har återbetalnings­skydd.


  Din föräldrapenning är pensionsgrundande

  Om du tar ut föräldra­penning är den pensions­grundande precis som vanlig lön. Du får dessutom extra pension i det allmänna pensions­systemet när du har barn. Detta tillägg kallas barnårsrätt och gäller för ett barn i taget, till en förälder åt gången under fyra år. Ni som föräldrar kan själva bestämma vem av er som ska få pengarna. Om ni inte gör något val går pengarna automatiskt till den av er som har lägst inkomst.


  Så får du en mer jämställd pension

  Kompensera den i relationen som tjänar mindre eller som kanske har gått ner i arbetstid för att göra mer av hemarbetet. Här är tre saker du kan göra för en mer jämställd pension:
  1. Föra över premie­pensionen till din maka eller make (gäller inte för sambor). Det gör du enkelt på pensionsmyndigheten.se.
  2. Föra över pengar till din partners privata pensions­sparande. Om ni är gifta tänk på att det sparandet bör skrivas som enskild egendom i ett äktenskaps­förord så att det inte delas igen vid en eventuell skilsmässa.
  3. Amortera mer på bolånen.
  Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen
  Få hjälp med att skriva äktenskapsförord hos vår samarbetspartner Lexly


  Delad föräldraledighet ger mer i familjens plånbok

  Vid föräldraledighet kompletterar många arbetsgivare föräldra­penningen. Det kallas för föräldralön och innebär ofta att du sammantaget får runt 90 procent av lönen vid föräldra­ledighet. Även inbetalningarna till tjänstepensionen fortsätter oftast när du är föräldraledig. Därför kan du och din familj tjäna på att dela lika på småbarnstiden. Föräldralönen varar ofta mellan 3 och 12 månader och tjänste­pensionen betalas oftast in upp till 13–18 månader. Om ena föräldern tar ut merparten av föräldra­ledigheten passeras den bortre tidsgränsen för föräldralönen och då väntar en lägre inkomst. Ta reda på vad som gäller för er.


  Se över dina förmånstagare vid skilsmässa

  Vid en skilsmässa bör du se över vilka som ska vara dina förmånstagare om du har återbetalnings­skydd. Om du eller din partner har privata pensions­försäkringar brukar de delas vid en skilsmässa. Den allmänna pensionen och tjänste­pensionen delas inte vid skilsmässa.
 5. Pensionen påverkas när du flyttar utomlands

  Tänk på att uppgifterna i orange kuvertet baseras på att du arbetar i Sverige oavbrutet tills du fyller 65 år. Om du gör ett uppehåll och bor utomlands några år kan din pension i verkligheten bli lägre. Fråga din arbetsgivare om vad som gäller för din tjänste­pension vid utlandsjobb. Vissa asiatiska länder har till exempel inga pensions­avsättningar – istället får man högre lön. Se därför till att ditt arbete utomlands ger en total avsättning till pensionen på minst en fjärdedel av din bruttolön.
 6. Du måste själv pensionsspara när du startar eget

  Som anställd får du ofta pension av din arbetsgivare, men som egen företagare måste du själv sätta av pengar till pensionen. Du har alltså ett större ansvar för din pension som egenföretagare jämfört med som anställd. Däremot kan du spara till pensionen avdragsgillt i en pensionsförsäkring. I flera pensions­försäkringar kan du som företagare också koppla på skydd vid till exempel sjukdom, olycka och dödsfall. Sammantaget har du bra möjlighet att skapa en trygg framtid och kanske ekonomisk frihet att själv bestämma när du vill gå i pension.
  Pensionsspara med Trygg grund – ett komplett försäkringsskydd för dig som företagare
 7. Tänk på detta när du närmar dig pensionen

  Det gäller att planera i tid. Gör en pensions­prognos på minpension.se. Att jobba något eller några år längre ger en högre pension. Varje extra år du jobbar kan ge 6–8 procent mer i allmän pension. Fram till 65 års ålder tjänar du också in mer pengar till tjänste­pensionen. För dig som arbetar inom kommun eller landsting fortsätter inbetalningarna till tjänste­pensionen även när du jobbar efter 65 års ålder.


  Planera uttagen

  Runt 60-årsåldern kan det vara läge att börja planera uttagen. Gör en plan på hur du ska ta ut dina olika pensionsdelar. Många har flera tjänste­pensioner och privata sparanden, och tar du ut allt samtidigt riskerar du dels att få betala onödigt mycket skatt, dels att pengarna tar slut för tidigt. På minpension.se kan du få hjälp med hur du ska planera utbetalningarna av din pension.
  Uttagsplaneraren på minpension.se


  Tips: fundera över hur du vill ta ut din pension och gör medvetna val

  Undvik att ta ut pensionen tidigare

  Det går bra att fortsätta jobba, heltid eller deltid, och samtidigt ta ut hela eller delar av den allmänna pensionen från 61 år. Men din pension kommer då att bli lägre, även efter 65 år, än vad den annars hade blivit. Dessutom kan dina möjligheter till a-kassa och sjukersättning påverkas negativt. Det är också så att nya regler är på gång och under de närmaste åren kommer gränsen för tidigaste uttag av den allmänna pensionen successivt att höjas till 64 år.

Kontakta oss

Har du frågor rörande din pension?

Kontakta din rådgivare eller ring oss på telefon 077-11 11 800, så hjälper vi dig

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.