Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pension för egenföretagare

Pension för egenföretagare

Är du egenföretagare sparar du till pensionen på ett annat sätt jämfört med någon som är anställd. Du behöver då större kunskap om vilka pensions­avsättningar som behöver göras för att du ska få motsvarande pension som en anställd har. För att underlätta för dig går vi därför igenom huvuddragen vad som gäller när det kommer till din pension som egenföretagare.

Avsättning för pensionen

Till skillnad från någon som är anställd kontrollerar du som egenföretagare helt och hållet dina egna pensions­avsättningar. Det gäller både till den allmänna pensionen och tjänste­pensionen såväl som ditt eget privata sparande. Beroende av vilken verksamhetsform du bedriver din verksamhet i så varierar förutsättningarna för dina pensions­avsättningar. 

Aktiebolag

Driver du ett eget aktiebolag sparar du pengar till din allmänna pension genom att helt enkelt ta ut lön från bolaget. Lönen är en del av din pensionsgrundande inkomst och ger dig automatiskt en avsättning till den allmänna pensionen på samma sätt som för vanliga anställda, det vill säga ett belopp motsvarande 18,5 % av bruttolönen upp till ett tak på 8,07 inkomstbasbelopp.

Övriga bolagsformer

Om du är egenföretagare och driver en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag så räknas överskottet, efter avdrag för egenavgifter, till din pensions­grundande inkomst. På den pensions­grundande inkomsten får du en avsättning till din allmänna pension som motsvarar 18,5 procent av beloppet. 

Avdragsrätt

Driver du eget företag och saknar tjänstepension så kan du ha avdragsrätt för privat pensionssparande. I sådana fall får du göra avdrag i din skattedeklaration för de belopp som du avsätter till ditt pensionssparande. Avdraget får inte vara större än 35 procent av lönen, eller överskottet om du driver enskild firma, och inte heller högre än 10 prisbasbelopp. Avdragsrätten gäller oavsett vilken bolagsform du driver, men om du driver ett aktiebolag behöver du vara anställd i bolaget för att kunna utnyttja avdragsrätten.

Exakt vad som gäller för just dig beror dock på flera andra faktorer så som om du tidigare haft tjänstepension i anställningen eller om du har rätt till sjukpension. Vi kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller i din situation. Kontakta oss så får du hjälp av en rådgivare att ta reda på dina förutsättningar.

Eget sparande till pensionen

Utöver avsättningen till den allmänna pensionen är det bra om du som egenföretagare sparar på egen hand. De flesta anställda har idag tjänstepension från sin arbetsgivare men driver du eget företag måste du själv avsätta pengar om du vill ha avsättningar som motsvarar tjänstepensionen.

Avsättningen till tjänstepensionen motsvarar oftast omkring 4,5–6 procent av bruttolönen. I många kollektivavtal ingår dessutom en avsättning på 30 procent till tjänstepensionen på eventuella lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Detta kan vara bra riktlinjer att förhålla sig till när det kommer till ditt eget sparande.

Utöver tjänstepensionen är det bra att tänka på det privata sparandet också. Många uppger att de vill ha cirka 80 procent av sin slutlön som pension. För att nå dit behöver den privata delen av sparandet, utöver tjänstepension och allmän pension, motsvara ungefär 5 procent av din bruttoinkomst, men det beror på flera olika faktorer. Till exempel beror det på vad du vill ha för pension när du slutar jobba, när du börjar spara och vad du har tjänat under din karriär.

Hur mycket ska jag pensionsspara?

Tilläggsförsäkringar

Som egenföretagare kan det vara extra känsligt att vara borta en längre tid från jobbet. Därför kan det vara bra att teckna en försäkring som gör att du får hjälp med dina egna pensions­avsättningar om du blir sjukskriven.

Med vårt paket Trygg grund får du som egenföretagare en pensionslösning som även innehåller en premiebefrielse om olyckan skulle vara framme. Premiebefrielsen innebär att vi betalar hela premien för tjänstepensions­paketet, om du blir sjukskriven längre än 90 dagar. Du har även möjlighet att lägga till vårdförsäkring, olycksfalls­försäkring och dödsfalls­försäkring. Ta del av vårt erbjudande eller kontakta oss för att få veta mer. 

Grundläggande tjänstepension – Trygg grund

Frågor och svar

Om du är egenföretagare kan du göra avdrag för pensionsavsättningar på upp till 35 procent av lönen. Detta gäller upp till maximalt 10 prisbasbelopp.  Avdragsrätten beror dock på flera andra faktorer så som om du tidigare haft tjänstepension i anställningen eller om du har rätt till sjukpension. Kontakta oss så hjälper vi reda ut vad som gäller för just dig.

Du får sätta av hur mycket pension du själv vill, det finns ingen övre gräns för pensionsavsättningar. Däremot får du inte göra avdrag för mer än 35 procent av lönen och högst 10 prisbasbelopp. Däremot får du inte göra avdrag för mer än 35 procent av lönen och högst 10 prisbasbelopp.

Eftersom du som egenföretagare sannolikt inte har någon egen tjänstepension kan det vara klokt att matcha tjänste­pensions­avsättningarna som är reglerade i kollektivavtal. Det innebär en avsättning på minst 4,5 procent på lönedelar upp till en årsinkomst på 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp behöver du göra en avsättning på 30 procent för att ha samma tjänstepension som en anställd med kollektivavtal.

Har du enskild firma får du göra avdrag för en del av ditt pensionssparande. Det är då begränsat till max 35 procent av överskottet i firman och får inte vara större än 10 prisbasbelopp.