Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pension vid dödsfall

Pensionen sparar vi till under hela arbetslivet, men vad händer med det sparade pensions­kapitalet vid ett dödsfall? Det finns försäkringar och skydd som ger efterlevande anhöriga ekonomisk trygghet och här kan du läsa mer om vad som är bra att tänka på, både som anhörig och som blivande pensionär.

Vad händer med pensionen när någon dör?

Vad som händer med ditt pensions­sparande i fall du avlider beror på hur pensions­kapitalet har sparats. I vissa fall kan de sparade pengarna tillfalla nära anhöriga medan det i andra fall delas ut till andra pensions­sparare i samma årskull. Läs vidare för att ta reda på vad som gäller för olika sparformer.

Allmän pension vid dödsfall

Den allmänna pensionen består av två delar, inkomst­pension och premie­pension, som hanteras på varsitt sätt vid ett dödsfall. Själva utbetalningen av hela den allmänna pensionen fortsätter även månaden efter dödsfallet och tillfaller då dödsboet. Därefter hanteras inkomst­pensionen och premie­pensionen på olika sätt.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är den delen av den allmänna pensionen som du själv inte kan styra över. Om du avlider så fördelas den intjänade inkomst­pensionen genom arvsvinster och tillfaller då andra som lever i samma ålder.

Premiepension

För premiepensionen kan du teckna ett så kallat efterlevande­skydd. Efterlevande­skyddet gör så att din intjänade pension går till din make, maka eller sambo i fall att du dör före honom eller henne. Väljer du att inte teckna ett efterlevande­skydd fördelas din premie­pension genom arvsvinster, på liknande sätt som inkomst­pensionen. Efterlevande­skyddet kostar ingenting, men om du väljer bort det så har du rätt att ta del av arvsvinster från andra och har då möjlighet att få en högre pension. Du kan läsa mer om efterlevande­skydd längre ner på sidan.

Vad är arvsvinst?

Arvsvinster är kapital från avlidna pensions­sparare som fördelas mellan efterlevande pensions­sparare i samma årskull.

Tjänstepension vid dödsfall

Vad som gäller för din tjänste­pension vid dödsfall beror på vilka typer av villkor just du har haft för din tjänste­pension. Däremot brukar du kunna lägga till ett återbetalnings­skydd till din tjänste­pension. Återbetalnings­skyddet gör att ditt sparade tjänste­pensions­kapital kan gå till din familj om du dör. Vi återkommer till återbetalnings­skyddet lite längre ner.

Privat pensionssparande vid dödsfall

Att spara privat till pensionen kan du göra på flera sätt, men de vanligaste sparformerna är kapital­försäkring och investerings­sparkonto (ISK). Vad som händer med ditt privata pensions­sparande i fall du avlider beror på vilken sparform du har.

Kapitalförsäkring

Med ett sparande i kapital­försäkring ingår ofta ett återbetalnings­skydd. Skyddet gör att din pension betalas ut till ditt dödsbo om du avlider innan pensionen betalats ut. Du kan även lägga till förmånstagare till pensionen för att på så sätt se till att pengarna går direkt till en närstående.

Investeringssparkonto

Pensionssparar du i ett ISK får dödsboet det sparade kapitalet i fall att du avlider. För investerings­sparkontot finns inget efterlevande­skydd men det är möjligt att testamentera pengarna om du vill att de ska gå till en särskild person.

För dig som planerar din pension

Planerar du din pension kan det vara bra att se över olika framtida scenarion för att vara så förberedd som möjligt. Vill du ha råd och stöd kan vi hjälpa dig att få en bättre bild av vad du och dina anhöriga kan göra med pensionen vid ett dödsfall. Hittar du inte svaret på din fråga här kan du alltid kontakta oss för att få mer hjälp. Vi finns här för dig.

Efterlevandeskydd

Med ett efterlevande­skydd får dina närstående ekonomiskt stöd om du avlider innan du går i pension. Skyddet kan tecknas för din premie­pension, tjänste­pension eller vissa former av privat pensions­sparande. Däremot kan du inte ha ett efterlevande­skydd till din inkomst­pension då det kapitalet delas ut till andra pensions­sparare genom arvsvinster vid din bortgång.

Vanliga former av efterlevande­skydd är återbetalnings­skydd och familje­pension.

Återbetalningsskydd

Återbetalnings­skyddet är en form av efterlevande­skydd som gör att dina angivna förmånstagare kan få din sparade pension om du avlider. Vem du kan välja som förmånstagare beror på sparformen för din pension. Med en privat kapital­försäkring kan du välja vem som helst som förmånstagare. För din premie­pension kan du däremot bara välja en närstående så som din make, maka eller sambo som förmånstagare.

Att ha ett återbetalnings­skydd för din premie­pension kostar ingenting, men om du väljer bort skyddet har du möjlighet att få högre premie­pension. Utan återbetalnings­skydd för premie­pensionen är du nämligen istället med och delar på arvsvinsten från andra pensions­sparare.

Återbetalningsskydd finns även för kapital­försäkringar. I vår kapital­försäkring ingår alltid återbetalnings­skyddet utan extra kostnad. Till skillnad från premie­pensionen så finns det ingen arvsvinst att dela på för de som saknar återbetalnings­skydd, du tjänar därför inget på att inte ha skyddet.

Familjepension

Familjepension, eller familjeskydd, är ett annat exempel på efterlevande­skydd och innebär att din familj får en fast summa pengar i fall du avlider innan en viss ålder, exempelvis innan du går i pension. Familje­pensionen skiljer sig från återbetalnings­skyddet då återbetalnings­skyddet endast baseras på hur mycket du sparat in till din pension.

För dig som är anhörig till någon som gått bort

Har en närstående gått bort kan den avlidnes pension tillfalla dig. Står du som förmånstagare får du delar eller hela resterande delen av den avlidnes pension, beroende på om du är den ende förmånstagaren eller om det finns flera. Står du inte som förmånstagare kan du ändå få en del av det sparade pensions­kapitalet, om det har sparats i sparformer utan förmånstagar­förordnande, exempelvis ett sparkonto. Det sparade kapitalet fördelas och tilldelas då genom testamentering eller allmänna arvsrättsliga regler.

Läs mer om de privatekonomiska delarna av att hantera dödsfall och dödsbo

Änkepension och omställningspension

Änkepension kan tilldelas personer som gift sig innan 31 december 1989. Har maken i förhållandet avlidit har då den efterlevande makan rätt att få ett ekonomiskt stöd för att täcka upp för den delen av inkomsten som maken bidrog med. Änkepensionen har sakta fasats ut och ersatts av omställnings­pensionen som kan ge både män och kvinnor ekonomiskt stöd om ens partner avlider. För att få omställnings­pension behöver du vara yngre än 66 år och även bott tillsammans med din make, maka eller registrerade partner vid dödsfallet.

Livförsäkring och dödsfall

Det finns olika typer av försäkringar vid dödsfall som gör att dina närstående får ersättning ifall att du avlider. Är du anställd har du oftast någon form av avtalsförsäkring via din arbetsgivare som kan ge ersättning till dina efterlevande. Exempelvis omfattas många av TGL, Tjänstegrupplivförsäkring.

Du kan även teckna en livförsäkring privat. Livförsäkringen ger dina anhöriga ett visst belopp i fall att du avlider under tiden som försäkringen gäller. Du bestämmer själv hur stort beloppet ska vara.

Vi kan hjälpa dig att teckna en livförsäkring.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm