Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tjänstepension – så fungerar det

Tjänstepensionen är pension som betalas av din arbetsgivare. Den bidrar till hur stor din totala pension blir och du kan till stor del själv välja hur kapitalet ska förvaltas. De flesta arbetsgivare erbjuder sina anställda tjänstepension, men var noggrann med att ta reda på vad som gäller dig. Här får du svar på hur tjänstepension fungerar.

5 saker du måste veta om tjänstepension

  1. Din arbetsgivare betalar vanligtvis in ett belopp motsvarande 4,5–6 procent av din bruttolön till tjänstepensionen.
  2. Du kan själv bestämma hur tjänstepensionen ska placeras.
  3. Omfattas du av kollektivavtal så har du alltid tjänstepension.
  4. Ungefär nio av tio som arbetar i Sverige har tjänstepension.
  5. Tjänstepensionen kan utgöra 25–50 procent av din framtida pension.

Det här är tjänstepension

Tjänstepension är en pensions­­avsättning som betalas av din arbetsgivare och motsvarar ungefär 4,5–6 procent av din bruttolön. Exakt hur stor avsättningen är kan variera beroende på vad du har avtalat med sin arbetsgivare. Det här är en pensions­inbetalning som vanligtvis görs varje månad i samband med att lönen betalas ut. Du behöver inte göra något själv för att tjänste­pensionen ska betalas in. 

Då börjar du tjäna in till tjänstepensionen

Du börjar vanligtvis tjäna in till din tjänste­pension från och med att du fyllt 25 år. Det finns däremot ett par undantag från detta. Jobbar du inom kommun och region börjar du få tjänste­pension när du fyllt 21 år. Arbetar du statligt börjar du tjäna in till din tjänste­pension direkt när du anställs, oavsett ålder. Du kan också ha andra villkor på din arbetsplats om du inte har avtals­pension, beroende på vad som är avtalat med arbetsgivaren.

Avtalspension

Vad är då avtals­pension? Alla som omfattas av ett kollektiv­avtal har per automatik också tjänste­pension. Detta brukar kallas för avtals­pension – det vill säga att tjänste­pensionen är reglerad genom kollektiv­avtal. Det finns olika tjänste­pensions­avtal för olika branscher och pensions­villkoren varierar mellan dem. 

Läs mer om avtalspension – en kollektivavtalad tjänstepension

Vilka har inte tjänstepension?

Till skillnad från den allmänna pensionen är tjänste­pensionen något som inte alla har. Faktum är att var tionde person som arbetar i Sverige saknar tjänste­pension. De grupper som oftast saknar tjänste­pension är ungdomar, egenföretagare och anställda inom konsult- eller bemannings­företag. 

Har du ingen tjänste­pension kan du istället pensions­spara privat och sedan göra avdrag för det i din skatte­deklaration. Detta kan du kan läsa mer om på vår sida om individuellt pensionssparande.

Tjänstepensionen utgör en viktig del av din pension

Tjänste­pensionen som din arbetsgivare betalar in under ditt arbetsliv kan bli 25–50 procent av den inkomst du ska leva på som pensionär, beroende på hur mycket din arbetsgivare avsätter och hur länge du jobbar. Tjänste­pensionen är därför en stor och viktig del av din pension. För att få ut så mycket som möjligt av din tjänste­pension kan du försöka optimera ditt sparande genom att ta reda på vilken typ av placeringsform som passar dig bäst. 

Du kan välja mellan två olika placerings­former för din tjänste­pension. Antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring. Traditionell försäkring innebär att försäkrings­bolaget bestämmer hur kapitalet ska förvaltas. Med en fondförsäkring kan du själv styra över var kapitalet ska placeras.  

Procent på tjänstepension

Normalt sett är avsättningen till din tjänste­pension 4,5 procent av din bruttolön, men det kan variera. I vissa kollektivavtal uppgår tjänste­pensionen till 6 procent. Dessutom kan du förhandla med din arbetsgivare om individuella villkor för just dig och din pension.

Den avtalade pensions­avsättningen gäller upptill en viss nivå – sen blir den faktiskt ännu större. Har du en lön som är högre än 7,5 inkomst­basbelopp så avsätts minst 30 procent av beloppet som överstiger den nivån.

Hur stor procent av tjänste­pensionen som blir din inkomst som pensionär varierar från person till person. Ett generellt riktmärke är att tjänste­pensionen lägger grunden för ungefär 25–50 procent av din framtida pension. Använd gärna vår pensionskalkyl för att ta reda på vad din pension kan bli. Du hittar kalkylatorn på vår sida med tips om hur du kan öka din pension.

Flytta din tjänstepension

Har du flytträtt för din tjänste­pension kan du byta förvaltare eller förvaltningsform. Det är ett bra sätt att samla dina tjänste­pensions­­besparingar på ett och samma ställe för att få en bättre överblick och kontroll på pensionen. Vill du veta mer kan du läsa vidare på vår sida om hur du gör för att flytta din tjänstepension.  

Rådgivning om tjänstepension

Om du är osäker på hur du ska placera kapitalet i din tjänste­pension så hjälper vi dig. Du kan antingen använda dig av vår digitala tjänst SEB Bot Advisor eller prata med en rådgivare.

Med SEB Bot Advisor får du automatiserad robot­råd­givning baserat på dina preferenser och förutsättningar. Genom att besvara frågor om din ålder, riskbenägenhet och din syn på hållbarhet får vår rådgivnings­­robot en bild av din profil. Du får förslag på fonder som passar dig och kan enkelt godkänna placerings­råden med ett knapptryck.

Föredrar du ett personligt möte kan du få prata med en av våra rådgivare. Kontakta kundcenter via telefon för att boka en tid. Du når oss måndag–fredag klockan 8–16:30 på telefon­nummer 077-11 11 800. Välkommen! 

Frågor och svar om tjänstepension

Om du slutat att arbeta kan du tidigast ta ut din tjänstepension från att du fyllt 55 år men du kan även skjuta på den längre än så. Hur länge framgår i villkoren.

Vanligtvis betalar arbetsgivaren för din tjänstepension så länge du arbetar. Varje år du arbetar gör därmed skillnad för den inkomst du sedan får som pensionär. Se över dina villkor för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm