Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Allt om din framtidslön

Du har precis börjat tjäna dina egna pengar och fått en större, ekonomisk självständighet. Då är det kul att ta vara på vad livet har att erbjuda i stunden och ett liv om några år, eller så långt som efter ditt aktiva arbetsliv, kan kännas som en livstid bort. Men om du vill ha kontroll över din framtidslön och dina marginaler är det bra att tänka till redan nu, så att det blir som du vill ha det.

Allmän- och tjänstepension

Din framtidslön är alltså hur mycket pengar som du får efter att du slutat jobba, det vill säga då du har gått i pension. Ju tidigare du planerar för den, desto mer har du faktiskt chansen att få. Hur förklarar vi här:

Pensionen, eller framtidslönen, går att dela in i olika delar. Första delen är den allmänna pensionen. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på inkomster som du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. 

En annan del är tjänstepensionen, som är något din arbetsgivare betalar in till. Tjänstepension är inte något du har per automatik, utan är en frivillig löneförmån som din arbetsgivare kan erbjuda sina anställda. Samtidigt blir tjänstepensionen en allt viktigare del av slutpensionen, så det är bra att ha koll på om det är något din arbetsgivare erbjuder.

Om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal ingår automatiskt ett försäkringsskydd och att arbetsgivaren gör en avsättning till din tjänstepension. Hur mycket som sätts av och från vilken ålder kan skilja sig mellan de olika kollektivavtalen. 

Genom kollektivavtalet har du också försäkringar om du till exempel skulle bli långtidssjukskriven. Försäkringarna är ett komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan och säkerställer att pensionsavsättningen fortsätter under tiden du är sjukskriven. I försäkringsskyddet ingår också en tjänstegrupplivförsäkring som ger din familj ersättning i händelse av din bortgång. 

Andra lösningar

Inte alla företag är anslutna till ett kollektivavtal. Det kan innebära att du inte har samma försäkringsskydd som inom ett kollektivavtal, eller att du har ett skydd på lägre nivå. Men det kan också innebära att du har ett bättre skydd, eftersom företagen kan sätta sina egna riktlinjer. 

Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal är det viktigt att fråga vad det är för försäkringar och tjänstepensionsavsättning som ingår i anställningen. Säkerställ att du har ett försäkringsskydd och att det är rätt – det vill säga en sjukförsäkring som kompletterar Försäkringskassans ersättning vid långtidssjukskrivning – och att det finns en avsättning till tjänstepension, inklusive premiebefrielseförsäkring, i händelse av att du blir långtidssjukskrivning och att du har en tjänstegrupplivförsäkring.

Arbetar du för en arbetsgivare utan kollektivavtal, och som inte heller gör någon avsättning till tjänstepension, bör du spara pengar på egen hand. Se också över möjligheten att teckna en privat sjukförsäkring som kompletterar din ersättning från Försäkringskassan i händelse av att du blir långtidssjukskriven. Det kan vara ett argument för att få en högre lön än det generella löneläget för den tjänsten som du har. En bra tumregel att utgå ifrån är att avsätta 4,5–6 procent av din månadslön för att kompensera att tjänstepension saknas. Utöver det är en vanlig rekommendation att spara 5 procent av din lön till privat pensionssparande.

Läs mer om tjänstepension

Eget pensionssparande

Vid sidan av den allmänna pensionen och tjänstepensionen bör du påbörja ett eget pensionssparande för att säkra din framtida lön. Här är det smart att börja så tidigt som möjligt. Många upptäcker för sent att man har sparat för lite till sin pension, och det är ofta svårt att spara i kapp. Över tid kan nämligen avkastningen på ditt sparande, den så kallade ränta-på-ränta effekten, göra stor skillnad på slutresultatet. 

Hur mycket du kan lägga undan är beroende av din lön och dina övriga utgifter. Du kan förstås börja i mindre skala för att senare avsätta mer. Men tänk också på att när du får ditt första jobb har du kanske stora marginaler, medan du senare i livet vill vara föräldraledig med mindre marginaler. Ett bra riktmärke, är alltså att spara cirka 5 procent av lönen till din privata pension. 

När du sparar privat till pensionen handlar det ofta om ett sparande under lång tid. Ju längre tidshorisont du har i ditt sparande, desto större risk kan du ta, till exempelvis genom att spara i en högre andel fonder eller aktier. Det finns olika former att spara i, bland annat kapitalförsäkring – där du kan få ditt sparande löpande utbetalt som en pension varje månad – och investeringssparkonto (ISK) – där du betalar en årlig schablonskatt på det totala värdet av insättningar som gjorts under ett år, oavsett hur mycket avkastning investeringarna faktiskt genererar.

Övrigt sparande

Oavsett var du är någonstans i livet är det bra att börja spara. Dels för att få in rutinen av att spara. Dels för att ju längre tid du sparar, desto mer kommer ditt sparkapital att hinna växa. 

Spara först och konsumera sedan! Du bör spara cirka tio procent av din lön varje månad. Hälften av det, cirka 5 procent, bör gå till pensionssparandet. Den andra hälften bör först och främst gå till ett så kallat buffertsparande. I en buffert är det bra att ha pengar som motsvarar några månadslöner – en garanti avsedd för oförutsedda utgifter.  

Är ni ett par och tänker att ni ska bilda familj är det bra att avsätta pengar för att ta höjd för föräldraledighet. Det är också bra ur ett jämställdhetsperspektiv att tänka på att dela lika på föräldraledigheten. Om inte bör den som tar mer av föräldraledigheten, VAB eller jobbar deltid, kompenseras för tappade pensionsavsättningar.  Se till att den parten kan spara ytterligare i sitt eget namn. 

När du är ung är det vanligt att vilja spara till exempelvis en resa, eller till en kontantinsats till en bostad. Till skillnad från pensionssparande är det ett kortsiktigt sparande där du bör ta en så liten risk som möjligt. Det är ofta lättare att spara om man är motiverad. Sätt mål och delmål, prioritera och laborera över tid. Står resan överst på listan just nu avsätter du mer till den än till kontantinsatsen under en viss tid. Var aktiv i ditt sparande!

Ordlista

Pensionsavsättning: Den del av din lön som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Inte alla arbetsgivare erbjuder pensionsavsättning till tjänstepension. 

Premiebefrielseförsäkring: Har du en premiebefrielseförsäkring innebär det att det görs pensionsavsättningar till din tjänstepension även om du är sjukskriven.

Kapitalförsäkring: Sparar du till pensionen i en kapitalförsäkring ägs ditt sparande av en försäkringsgivare som garanterar dig att du får en viss avkastning på ditt sparkapital, utbetalt månadsvis från en viss ålder. Du betalar inte skatt på utdelningarna.

Investeringssparkonto: Här kan du köpa och sälja fonder utan att behöva deklarera vinster och förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt baserad på det värde du har haft på kontot under året.

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se Riksgälden, www.riksgalden.se

Customer service