Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Allt om din framtidslön

Du har precis börjat tjäna dina egna pengar och fått en större, ekonomisk själv­ständighet. Då är det kul att ta vara på vad livet har att erbjuda i stunden och ett liv om några år, eller så långt som efter ditt aktiva arbetsliv, kan kännas som en livstid bort. Men om du vill ha kontroll över din framtids­lön och dina marginaler är det bra att tänka till redan nu, så att det blir som du vill ha det.

Allmän- och tjänstepension

Din framtidslön är alltså hur mycket pengar som du får efter att du slutat jobba, det vill säga då du har gått i pension. Ju tidigare du planerar för den, desto mer har du faktiskt chansen att få. Hur förklarar vi här:

Pensionen, eller framtidslönen, går att dela in i olika delar. Första delen är den allmänna pensionen. Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på inkomster som du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshets­ersättning, sjuk- eller aktivitets­ersättning och föräldra­penning. 

En annan del är tjänste­pensionen, som är något din arbets­givare betalar in till. Tjänste­pension är inte något du har per automatik, utan är en frivillig löneförmån som din arbets­givare kan erbjuda sina anställda. Samtidigt blir tjänste­pensionen en allt viktigare del av slut­pensionen, så det är bra att ha koll på om det är något din arbets­givare erbjuder.

Om din arbets­givare är ansluten till ett kollektiv­avtal ingår automatiskt ett försäkrings­skydd och att arbets­givaren gör en avsättning till din tjänste­pension. Hur mycket som sätts av och från vilken ålder kan skilja sig mellan de olika kollektiv­avtalen. 

Genom kollektiv­avtalet har du också försäkringar om du till exempel skulle bli långtids­sjukskriven. Försäkringarna är ett komplement till den ersättning du får från Försäkrings­kassan och säkerställer att pensions­avsättningen fortsätter under tiden du är sjukskriven. I försäkrings­skyddet ingår också en tjänste­gruppliv­försäkring som ger din familj ersättning i händelse av din bortgång. 

Andra lösningar

Inte alla företag är anslutna till ett kollektiv­avtal. Det kan innebära att du inte har samma försäkrings­skydd som inom ett kollektiv­avtal, eller att du har ett skydd på lägre nivå. Men det kan också innebära att du har ett bättre skydd, eftersom företagen kan sätta sina egna riktlinjer. 

Om din arbets­givare inte har kollektiv­avtal är det viktigt att fråga vad det är för försäkringar och tjänste­pensions­avsättning som ingår i anställningen. Säkerställ att du har ett försäkrings­skydd och att det är rätt – det vill säga en sjukförsäkring som kompletterar Försäkrings­kassans ersättning vid långtids­sjukskrivning – och att det finns en avsättning till tjänste­pension, inklusive premie­befrielse­försäkring, i händelse av att du blir långtids­sjukskrivning och att du har en tjänste­gruppliv­försäkring.

Arbetar du för en arbets­givare utan kollektiv­avtal, och som inte heller gör någon avsättning till tjänste­pension, bör du spara pengar på egen hand. Se också över möjligheten att teckna en privat sjuk­försäkring som kompletterar din ersättning från Försäkrings­kassan i händelse av att du blir långtids­sjukskriven. Det kan vara ett argument för att få en högre lön än det generella löneläget för den tjänsten som du har. En bra tumregel att utgå ifrån är att avsätta 4,5–6 procent av din månadslön för att kompensera att tjänste­pension saknas. Utöver det är en vanlig rekommendation att spara 5 procent av din lön till privat pensions­sparande.

Läs mer om tjänstepension

Eget pensionssparande

Vid sidan av den allmänna pensionen och tjänste­pensionen bör du påbörja ett eget pensions­sparande för att säkra din framtida lön. Här är det smart att börja så tidigt som möjligt. Många upptäcker för sent att man har sparat för lite till sin pension, och det är ofta svårt att spara i kapp. Över tid kan nämligen avkastningen på ditt sparande, den så kallade ränta-på-ränta effekten, göra stor skillnad på slutresultatet. 

Hur mycket du kan lägga undan är beroende av din lön och dina övriga utgifter. Du kan förstås börja i mindre skala för att senare avsätta mer. Men tänk också på att när du får ditt första jobb har du kanske stora marginaler, medan du senare i livet vill vara föräldra­ledig med mindre marginaler. Ett bra riktmärke, är alltså att spara cirka 5 procent av lönen till din privata pension. 

När du sparar privat till pensionen handlar det ofta om ett sparande under lång tid. Ju längre tidshorisont du har i ditt sparande, desto större risk kan du ta, till exempelvis genom att spara i en högre andel fonder eller aktier. Det finns olika former att spara i, bland annat kapital­försäkring – där du kan få ditt sparande löpande utbetalt som en pension varje månad – och investerings­sparkonto (ISK) – där du betalar en årlig schablon­skatt på det totala värdet av insättningar som gjorts under ett år, oavsett hur mycket avkastning investeringarna faktiskt genererar.

Guide till eget pensionssparande

Eget pensionssparande

Privat pensions­sparande kan vara svårt att komma igång med innan man förstår hur det fungerar. Vi hjälper dig på vägen och förklarar vad du bör tänka på när det kommer till ditt eget pensions­sparande.

Lär dig mer om pensionssparande

Vi hjälper dig gärna på traven och har därför skapat en pensions­skola, så att du enkelt kan lära dig mer om pension – oavsett om du är nybörjare eller redan har sparat ett tag. 

Kapitalförsäkring

För ett långsiktigt sparande till pensionen, barnen eller något annat. Du bestämmer när och hur utbetalningarna ska ske.

Investeringssparande (ISK)

ISK passar dig som gärna slipper tänka på deklarationen av vinster och förluster och som kan ta lite högre risk i ditt sparande än att ha pengarna på ett vanligt sparkonto. 

Övrigt sparande

Oavsett var du är någonstans i livet är det bra att börja spara. Dels för att få in rutinen av att spara. Dels för att ju längre tid du sparar, desto mer kommer ditt sparkapital att hinna växa. 

Spara först och konsumera sedan! Du bör spara cirka tio procent av din lön varje månad. Hälften av det, cirka 5 procent, bör gå till pensions­sparandet. Den andra hälften bör först och främst gå till ett så kallat buffert­sparande. I en buffert är det bra att ha pengar som motsvarar några månadslöner – en garanti avsedd för oförutsedda utgifter.  

Är ni ett par och tänker att ni ska bilda familj är det bra att avsätta pengar för att ta höjd för föräldra­ledighet. Det är också bra ur ett jämställdhets­perspektiv att tänka på att dela lika på föräldra­ledigheten. Om inte bör den som tar mer av föräldra­ledigheten, vab eller jobbar deltid, kompenseras för tappade pensions­avsättningar. Se till att den parten kan spara ytterligare i sitt eget namn. 

När du är ung är det vanligt att vilja spara till exempelvis en resa, eller till en kontant­insats till en bostad. Till skillnad från pensions­sparande är det ett kortsiktigt sparande där du bör ta en så liten risk som möjligt. Det är ofta lättare att spara om man är motiverad. Sätt mål och delmål, prioritera och laborera över tid. Står resan överst på listan just nu avsätter du mer till den än till kontant­insatsen under en viss tid. Var aktiv i ditt sparande!

Guide till sparande

Börja spara i fonder

När du sparar i fonder får pengarna en större chans att växa än på ett vanligt sparkonto. Välj bland våra smarta fondlösningar eller gör ett eget fondval.

Spara hållbart i fonder

Vi guidar dig genom hållbarheten i vårt fondutbud och hur vi jobbar hållbart med våra egna fonder. Vi förklarar EU:s hållbarhetskategorier och Morningstars hållbarhetsbetyg.

Spara hållbart

När du väljer att placera hållbart betyder det att du sätter dina pengar i arbete för en ljusare framtid, på samma gång som de jobbar för dig. En win win för planeten och för din egen plånbok.

Lär dig mer om aktier

I vår aktieskola hjälper vi dig att komma igång. Här kan du lära dig mer om allt från vad en aktie är och hur aktiekursen fungerar till hur du handlar och deklarerar dina aktier.

Lär dig mer om pension

Vi hjälper dig gärna på traven och har därför skapat en pensions­skola, så att du enkelt kan lära dig mer om pension – oavsett om du är nybörjare eller redan har sparat ett tag.

Ordlista

Pensionsavsättning: Den del av din lön som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Inte alla arbetsgivare erbjuder pensionsavsättning till tjänstepension. 

Premiebefrielseförsäkring: Har du en premiebefrielseförsäkring innebär det att det görs pensionsavsättningar till din tjänstepension även om du är sjukskriven.

Kapitalförsäkring: Sparar du till pensionen i en kapitalförsäkring ägs ditt sparande av en försäkringsgivare som garanterar dig att du får en viss avkastning på ditt sparkapital, utbetalt månadsvis från en viss ålder. Du betalar inte skatt på utdelningarna.

Investeringssparkonto: Här kan du köpa och sälja fonder utan att behöva deklarera vinster och förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt baserad på det värde du har haft på kontot under året.

De kontanta medlen på ISK-kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se Riksgälden, www.riksgalden.se