Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Placeringstips: Fyra köpvärda svenska högutdelare

Bild på hav.

När vi nu är inne på upploppet av 2021 kan vi konstatera att många bolagsrapporter lyckats överträffa marknadens förväntningar. Många investerares blickar riktas nu mot vilken utdelning bolagen förväntas lämna i vår. Vår aktieanalytiker Stefan Cederberg har valt ut fyra bolag med en förväntad direktavkastning på minst fem procent. För samtliga bolag har SEB en generell köprekommendation. Dessutom plockar han med några ”bubblare”.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tele2

Teleoperatören Tele 2 har sin huvudsakliga inriktning mot mobiltelefoni i Norden och Baltikum. Bolagets rapport för tredje kvartalet överensstämde ganska väl med förväntningarna, men trots det har kursutvecklingen varit försiktig. Möjligen använde vissa investerare tredje kvartalet som en försäljningsmöjlighet strax efter den senaste utdelningen. Bolaget väntas framöver distribuera försäljningslikviden från avyttringen av sitt 25-procentiga ägande i T-Mobile Holland under 2022. Det gör att Tele 2 kommer högt upp sett till förväntad direktavkastning. Fjärde kvartalet förväntas dock inte bli ett starkt kvartal för Tele 2 då kostnader för marknadsföring ökar.

  • Förväntad direktavkastning 15 procent, SEB:s rekommendation: Köp

Telia

Telia Company är det största telekombolaget i Norden och erbjuder tjänster inom fast telefoni, mobiltelefoni, TV & media samt data- och internettjänster. Precis som för konkurrenten Tele 2 är det ett bolag med stabil verksamhet och bra kassaflöde. Aktien har underpresterat kraftigt och vi förväntar oss att ledningen kommer att ta ett fast grepp om kostnaderna och realisera värden i Telias infrastrukturportfölj. Vi ser att sannolikheten är hög för att infraaffärer resulterar i extraordinär utdelning eller återköp.

  • Förväntad direktavkastning 6 procent, SEB:s rekommendation: Köp

Nordea

Nordea är den största banken i Norden och har sin huvudsakliga verksamhet i regionen. Vi tror på fortsatt intäktstillväxt för Nordea samt att kostnaderna förblir under kontroll. Kreditförlusterna ökar något, men kommer att vara lägre än normalt – enligt vår uppfattning på grund av det gradvisa nyttjandet av bufferten som skapades i början av covid-19-pandemin och en god utveckling för både företag och konsumenter. Banker generellt är dock relativt känsliga för om smittspridningen förvärras och även för myndighetsutövning och fler regleringar. Vår bedömning är att bankens starka balansräkning, och inga ytterligare begränsningar från höjda kapitalkrav, innebär att utdelningsandelen förväntas bli cirka 70 procent av nettovinsten under de kommande åren. Nordea är vår favorit inom sektorn, då vi tycker att de har ett bättre vinstmomentum med en bättre utveckling av kostnader och intäkter än övriga banker.

  • Förväntad direktavkastning 6,5 procent, SEB:s rekommendation: Köp

Swedbank

Swedbank är den största banken i Sverige sett till marknadsandelar i privatkundssegmentet. Bolaget lämnade en överlag stark rapport för årets tredje kvartal och precis som för Nordea finns här goda möjligheter till hög utdelning i vår. 

  • Förväntad direktavkastning 5,8 procent, SEB:s rekommendation: Köp

Utöver dessa potentiella högutdelare finns också flera bolag där man kan förvänta sig extrautdelningar, menar Stefan Cederberg. Några sådana är AB Volvo, Boliden, Clas Ohlson samt Epiroc som samtliga har starka balansräkningar.

Läs mer och bli kund

Logga in och läs vår marknadssyn

Vår marknadssyn
Våra rekommendationer 

Logga in och ta del av våra sparportföljer

Våra sparportföljerDenna rekommendation har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen seb.se/investeringsrekommendation. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service