Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Större risker och möjligheter med småbolagsaktier

Småbolagsaktier har som grupp utvecklats starkt de senaste åren. Kurssvängningarna har dock varit större än för stora bolag. Vi tittar på några av skillnaderna med att investera i stora respektive små bolag.

Definitionen av vad som är ett småbolag utgår vanligtvis från bolagets börsvärde, men gränsdragningen varierar mellan olika marknader. Utgångspunkten kan vara bolagets andel av respektive marknads totala börsvärde eller en fastställd maximal nivå på bolagets börsvärde.

En jämförelse mellan ett svenskt småbolagsindex, Carnegie Small Cap, och de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, OMX30, visar att utvecklingen för småbolag har varit mer än dubbelt så stark som för stora bolag de senaste tio åren. Samma jämförelse på global nivå visar att småbolag också här har haft en bättre utveckling, även om skillnaden inte är lika stor.

Småbolagen svänger mer

Även om de faktorer som driver kursutvecklingen för mindre bolag i många fall är desamma som för stora bolag finns några skillnader. Att investera i små bolag anses vara mer riskfyllt. Det leder bland annat till att kursrörelserna för små bolag tenderar att vara större än för storbolagen, såväl uppåt som nedåt.

Små bolag utvecklas också i flera fall extra bra i ett tydligt positivt marknadsklimat, som risktillgångar vanligtvis gör under starka perioder. Omvänt uppvisar stora bolag ofta större stabilitet vid sviktande börshumör. Ett exempel är de oroliga marknaderna under 2008 och inledningen av 2009 där småbolag utvecklades betydligt sämre än storbolag.

Småbolag tenderar också att vara mer beroende av den inhemska marknaden och inte lika exportberoende som många storbolag. På senare år har det bland annat betytt att svenska storbolag i större utsträckning har gynnats av den svaga svenska kronan än småbolagen.

Direktavkastning eller utrymme för överraskningar?

Ur ett investeringsperspektiv finns det flera intressanta egenskaper hos småbolag. Många av dessa har mer renodlade verksamheter än stora bolag, som förvisso ofta har en huvudinriktning men vanligtvis också verkar inom flera olika delverksamheter. Mindre bolag kan också ha större möjligheter att få sin verksamhet att växa av egen kraft då utgångsnivån är lägre. De är heller inte ovanligt att de blir föremål för uppköp.

Stora bolag på världens aktiemarknader bevakas ofta av ett stort antal finanshus och analytiker. Det gör att genomlysningen vanligtvis är väldigt god och att utrymmet för överraskningar, såväl positiva som negativa, är begränsat. Småbolag är i många fall inte lika välanalyserade, vilket kan erbjuda intressanta möjligheter.

Den investerare som söker god direktavkastning bör dock främst vända blicken mot stora bolag. Det beror på att mindre bolag istället för att lämna utdelning ofta använder kapitalet till att investera i verksamheten och för att på så sätt kunna växa.

Det finns således flera spännande möjligheter bland småbolag men risken är i flera fall också högre och det kan vara svårare att hitta vinnarna jämfört med stora bolag. Ett alternativ till att direktinvestera i småbolag är att välja en fond med småbolagsinriktning. Det ger en portfölj av olika småbolag och gör att man undviker att ett enskilt bolag kan få för stor negativ påverkan.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation 

Customer service