Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Fem köpvärda svenska högutdelare

Floden av bolagsrapporter är över för denna gång. En uppgift som dragit till sig många investerares intresse är vilken utdelning bolagen förväntas lämna i vår. Vår aktiestrateg Stefan Cederberg har valt ut fem bolag med en förväntad direktavkastning på minst fyra procent. För samtliga bolag har SEB en generell köp-rekommendation.

Volvo är världsledande inom tillverkning av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner med försäljning i över 190 länder. Bolagets lönsamhet har förbättrats kraftigt under den nuvarande ledningen. Förändringar av lastbilsmarknaden i Nordamerika ger möjlighet till väsentligt större eftermarknadsförsäljning, till högre lönsamhet och med mindre känslighet för förändringar i konjunkturen. Volvos starka balansräkning och kassaflöde har medfört goda utdelningar de senaste åren och prognosen för 2020 är också hög.

Förväntad direktavkastning 2020: 7,7 procent

 

Handelsbanken bedriver verksamhet i samtliga nordiska länder, Storbritannien och i Nederländerna, även om Sverige står för merparten av resultatet. För det tredje kvartalet levererade Handelsbanken en stabil rapport som var tydligt bättre än förväntningarna. Bolagets expansion utanför hemmamarknaden får oss att tro på en långsiktig vinsttillväxt. Besparingar kommer också att bidra positivt.

Förväntad direktavkastning 2020: 4,8 procent

 

Stora Enso är ett av världens största skogsindustribolag med Europa som sin viktigaste marknad, med ökad exponering mot tillväxtmarknader som Kina. Priserna på pappersmassa har fallit under en tid, och en stabilisering skulle vara mycket positiv för bolaget. Stora Enso gynnas av svag krona och stark dollar. Skogsindustrin kommer med stor sannolikhet att få betydligt större betydelse framöver då intresset för att ersätta plastförpackningar med fiber ökar globalt. Vi ser också en uppsida i värderingen av bolagets skogsfastigheter.

Förväntad direktavkastning 2020: 4,1 procent

 

NCC är idag Nordens näst största byggföretag mätt i volym. Efter den senaste tidens lönsamhetsproblem börjar lönsamheten nu sakta förbättras. Även om den senaste kvartalsrapporten var sämre än väntat, är orderstocken på en fortsatt hög nivå. Marknaden uppges enligt ledningen vara god och bolaget fokuserar på mer lukrativa kontrakt som över tid lyfter intäkterna, men det tar längre tid än tidigare väntat.

Förväntad direktavkastning 2020: 4,0 procent

 

Telekomoperatören Tele2:s historia av framgångsrika strategiska beslut fortsätter efter fusionen med Com Hem, som väntas ge ett utökat och förbättrat kunderbjudande. Stora kostnadssynergier och än så länge lite investeringar inom 5G-utrustning innebär att kassaflödet stärks i närtid. Det stärker sannolikheten för ökad utdelning till aktieägarna.


Förväntad direktavkastning 2020: 4,2 procent

 

Prognosen för bolagens förväntade direktavkastning per 29 november 2019.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation 

Customer service