Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Sommarens prognos för sex svenska storföretag

Vy över Stockholm.

Trots att börshumöret sjönk rejält under maj, har OMX30-index stigit med cirka 15 procent sedan årsskiftet. Här följer vår aktieanalytiker Stefan Cederbergs prognos för fyra bolag på Stockholmsbörsen som han tror har fortsatt goda solchanser och två som löper risk att drabbas av lite gråare väder.

Stefan Cederberg, aktieanalytiker på SEB: 

Husqvarna är världsledande tillverkare av bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och kapningsutrustning. Bolaget är också marknadsledande i Europa inom bevattningsprodukter under varumärket Gardena. Husqvarna har en stark tillväxt inom robotgräsklippare vilket är en produkt med bra marginaler. Man har också en tydlig exponering mot batteri- och eldriven utrustning. Jag anser att bolaget har goda möjligheter att framöver stärka sitt resultat. På risksidan är lägre efterfrågan på motorsågar och andra högmarginalprodukter för professionell användning.

Skanska är ett av världens största fastighetsutvecklings- och byggbolag. Den högsta lönsamheten är utveckling av fastigheter i egen regi. Byggdelen har låg lönsamhet för närvarande men god orderingång och man aviserade nyligen två stora infrastrukturaffärer, en i USA och en i Norge.

Bolaget har  ett stort fastighetsbestånd av kommersiella lokaler och med stora övervärden bör Skanska därför kunna realisera en hel del vinster när färdigställande av fastigheter sker. Inom bostadsutvecklingsdivisionen kan Skanska öka sina volymer där konkurrenter har problem. Av denna division står Sverige för 45 procent av volymerna, men marknaden är vikande. I andra länder växer marknaden för bostäder.  En risk är att det kan tillstöta ytterligare kostnadsproblem i pågående byggprojekt.

Autoliv har en global marknadsledande position inom bilsäkerhetsprodukter och har ökat sina marknadsandelar de senaste åren. Orderboken är välfylld och trots att den globala bilproduktionen faller har bolagets försäljning ökat bland annat då en av deras största konkurrenter gått i konkurs. Autoliv kommer inte direkt påverkas negativt av omställningen från förbränningsmotorer till eldrift då säkerhetsinnehållet i en bil inte påverkas. Bolaget har en historik av god lönsamhet, bra kassaflöden, hög kvalitet och få produktionsproblem. Den huvudsakliga risken för Autoliv är om den globala fordonsmarknaden fortsätter försvagas med minskad bilproduktion som följd.

Handelsbanken fick nyligen en ny VD och signalerna är att det vankas effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Aktien är relativt lågt värderad. Bolagets verksamhet i Storbritannien är intressant och har potential samtidigt som det finns en osäkerhet om landets ekonomi efter Brexit vilket är en risk.

Ett bolag jag är mer försiktigt inställd till är Ericsson. Bolaget har genomgått stora strukturändringar som bland annat inneburit kostnadsbesparingar, något som uppskattats av marknaden. Kombinerat med en stark USA-marknad, svartlistning av konkurrenten Huawei i USA, och positiva valutaeffekter har det drivit upp aktiekursen och värderingen. På längre sikt är tillväxten i marknaden begränsad och kundernas lönsamhet är under press. Här finns risk för besvikelser.

Hennes & Mauritz är ett annat bolag där det finns risk för besvikelser. Det finns risk för ökade kostnader i närtid. Större konkurrens från olika online-plattformar gör att bolaget riskerar förlora ytterligare marknadsandelar. Jag bedömer att H&M:s egen tillväxt inom e-handel inte är tillräcklig för att kunna balansera upp tappet i butiksförsäljningen. Bolagets aktie är också högt värderad. Positiva försäljningsöverraskningar skulle kunna ändra synen på aktien.

SEB har under de senaste 12 månaderna utfört corporate finance-uppdrag åt: Autoliv och Hennes & Mauritz.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation 

Customer service