Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Villkor och avgifter för tjänster inom spara och investera

Spara och investera

Enkla depån kan bara öppnas av privatpersoner. Hör av dig till kundtjänst om du vill ha fullständiga prisuppgifter. 

Förvar 

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr

 


Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska och nordiska aktier1 2 4 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Icke-nordiska aktier3 4 7  
– Internetbanken, appen 7 0,09 %
– Kontor, telefon 0,50 %
Lägsta courtage per affärsnota   
– Internetbanken, appen 7 10 kr
– Kontor, telefon 350 kr

 


Strukturerade placeringar5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kontor, telefon 0,25 %
   
Indexbevis  
– Kontor, telefon 0,25 %  
– Internetbanken, appen 0,09 % 
   
Certifikat 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade certifikat  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen  0,09 %
   
Warranter  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage på affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Teckningsoptioner  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade fonder  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Emissionsrätter (Priset kan variera för varje tillfälle)  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2000 kr
Rösträttsregistrering vid utländsk bolagsstämma. 1250 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


1Upptagen till handel i Stockholm.

2Upptagen till handel i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Handlas på en handelsplats utanför Norden.

4Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

6Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

7Upptagen till handel i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuell avgift vid inlösen i förtid och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer SEB att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Fondkonto

Specifikation Pris/kostnad
Administration 0 kr
Flytta fonder från SEB till annat institut 500 kr per fondbolag

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader 900 kr/timme

 


Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta . Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.
Till SEB:s fondlista

Ersättning från tredjepart

När vi i SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr
Överföring till annat institut/fondbolag av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Överföring till annat institut/fondbolag av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska och nordiska aktier1 2 4 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Icke-nordiska aktier3 4 7  
– Internetbanken, appen 7 0,09 %
– Kontor, telefon    0,50 %
Lägsta courtage per nota  
– Internetbanken, appen 7 10 kr
– Kontor, telefon 350 kr

 


Strukturerade placeringar5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar²  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kontor, telefon 0,25 % 
   
Indexbevis   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Certifikat 6  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Förlagsbevis  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Mini Futures   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Warranter  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Konvertibler
 
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börshandlade fonder  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Emissionsrätter   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per nota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Rösträttsregistrering vid utländsk bolagsstämma. 1250 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader 900 kr/timme

 


1Upptagen till handel i Stockholm.

2Upptagen till handel i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Handlas på en handelsplats utanför Norden.

4Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se produktblad.

6Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

7Upptagen till handel i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuella avgifter vid inlösen i förtid och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta . Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När vi SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Icke-nordiska aktier3 4 7

Specifikation Pris
Handel i app 7 0,09 %
Kontor, telefon 0,50 %
Lägsta courtage per affärsnota  
Handel i app 7 10 kr
Kontor, telefon 350 kr

 

IPS-depå kan bara öppnas av privatpersoner. För fullständiga prisuppgifter kontakta oss gärna. Du kan inte handla med warranter eller värdepapper noterade på Spotlight, First North eller inofficiella listor.

IPS-depå

Specifikation Pris/kostnad
Årspris 0 kr

 


Aktier1 2 3 5

Specifikation Pris/kostnad

Nordiska aktier

 
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Strukturerade placeringar4

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer   
– Kontor, telefon 0,25 % 
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


1Handlas på en handelsplats i Stockholm.

2Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

4Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se, produktblad.

5Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

Strukturerade produkter

Courtage vid köp/försäljning beror på underliggande produkter och i vissa fall kan även årliga förvaltningsavgifter tillkomma. Du hittar mer information i produkternas faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När vi i SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som vi erbjuder vårakunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.

Administration

Specifikation Pris/kostnad
1 konto 0 kr/år
2 konton 50 kr/år¹
3 konton 25 kr/konto och år¹
Samägt 75 kr/konto och år¹
Avgift (porto) 10 kr vid köp och försäljning

 


Pris för handel med VP/Servicekonto2

Aktier

Specifikation Pris/kostnad
Svenska aktier
 
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr

 


Strukturerade placeringar

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Obligationer  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Warranter   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Indexbevis   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kundtjänst 200 kr

 


Övriga Svenska Värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Teckningsoptioner   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Aktiekorgbevis  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Börshandlade fonder   
– Kundtjänst 0,35 %
   
Emissionsrätter2  
– Kundtjänst 0,35 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kundtjänst 200 kr

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Övrigt arbete som överstigerstandardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader. 900 kr/timme

 


1Kostnaden tas ut av Värdepapperscentralen VPC.

2Handel via Internetbanken är inte möjlig. Orderläggning endast i svenska värdepapper och det tillkommer en administrationsavgift på 10kr/affär. Om SEB inte är kontoförande institut blir lägsta courtaget 400 kr.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuella avgifter vid inlösen i förtid och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Sparkonton

Specifikation Pris/kostnad
Enkla sparkontot¹ 0 kr
Placeringskontot¹ 0 kr
Specialinlåningskonto¹ 0 kr

 


Kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
Varje halvår 0 kr
Via uttagsautomat, självbetjäning och Internetbanken 0 kr

 


Efterbeställning av kontoutdrag

Specifikation Pris/kostnad
– Manuellt kontoutdrag upp till 25 månader tillbaka via kundtjänst 40 kr/konto
– Längre tillbaka än 25 månader, upp till 10 år 50 kr/konto/år
– Efterbeställning av årsbesked 75 kr/st

 


Extra saldo- och räntebesked

Specifikation Pris/kostnad
Bouppteckning  
– Avliden person 0 kr
– Efterlevande make/maka 0 kr
   
Bodelning  
– Skilsmässa 150 kr
   
Arvskifte 150 kr
God man/förvaltare 0 kr
Myndighetsdag  0 kr

 


¹ Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 
Läs mer om insättningsgarantin.

Förvar

Specifikation Pris/kostnad
Depå 400 kr/år
Två ägare 600 kr/år
Tre ägare eller fler 1 200 kr/år
Uttag ur depå – (överföring till annat institut/fondbolag) av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment 500 kr/fond
Uttag ur depå – (överföring till annat institut/fondbolag) av utländsk hedgefond 2 000 kr/fond

 


Priser för handel i depå

Aktier 

Specifikation Pris/kostnad
Nordiska aktier1 2 4 6
 
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Icke-nordiska aktier3 4 7  
– Internetbanken, appen 7 0,09 %
– Kontor, telefon 0,50 %
Lägsta courtage per affärsnota  
– Internetbanken, appen 7 10 kr
– Kontor, telefon 350 kr

 


Strukturerade placeringar5

Specifikation Pris/kostnad
Kapitalskyddade placeringar   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Övriga obligationer  
– Kontor, telefon 0,25 % 
   
Indexbevis   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Certifikat 6  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Förlagsbevis  
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade certifikat   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Mini Futures  
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Warranter   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota  
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Övriga svenska värdepapper

Specifikation Pris/kostnad
Aktiekorgbevis   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Teckningsoptioner   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Börsnoterade konverteringslån   
– Kontor, telefon 0,25 %
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Börshandlade fonder   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr
   
Emissionsrätter (priset kan variera för varje tillfälle)   
– Kontor, telefon 0,25 % 
– Internetbanken, appen 0,09 %
   
Lägsta courtage per affärsnota   
– Kontor, telefon 100 kr 
– Internetbanken, appen 1 kr

 


Globala fonder (fonder som inte förvaras på fondkonto)

Specifikation Pris/kostnad
Svenska fonder   
– Kontor, telefon 0,35 %, minimum 500 kr
   
Utländska fonder (som inte är hedgefonder)   
– Kontor, telefon 0,35 %, minimum 1 200 kr
   
Utländska hedgefonder   
– Kontor, telefon 0,65 %, minimum 1 200 kr

 


Svenska Derivat

Specifikation Pris/kostnad
Optioner (köp/sälj, affärsbelopp under 50 000 kr  
– Kontor, telefon 1,80 %
   
Optioner (köp/sälj, affärsbelopp över 50 000 kr  
– Kontor, telefon 1,30 %
   
Lägsta courtage per affärsnota, köp/sälj   
– Kontor, telefon 200 kr
   
Lägsta courtage per affärsnota, utfärdande  
– Kontor, telefon 350 kr
   
Clearingavgift per kontrakt/indexoption  
– Kontor, telefon 3,75 kr
   
Clearingavgift per kontrakt (aktieoption)   
– Kontor, telefon 0,75 % + 6 kr (min. 7 kr, max 15 kr)
   
Indexterminer  
– Kontor, telefon 0,20 %
   
Clearingavgift per kontrakt  
– Kontor, telefon 3,50 kr
   
Aktieterminer   
– Kontor, telefon 0,35 %
   
Clearingavgift på bruttobeloppet   
– Kontor, telefon 0,02 %
   
Vid lösen betalar du vanligt aktiecourtage enligt ovan.  

 


Övriga kostnader

Specifikation Pris/kostnad
Konverteringsavgift 1 500 kr
Settlingsavgift 2 000 kr
Rösträttsregistrering vid utländsk bolagsstämma. 1250 kr
Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än sex månader. 900 kr/timme

 


1Upptagen till handel i Stockholm.

2Upptagen till handel i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.

3Handla på en handelsplats utanför Norden.

4Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

5Gäller för courtage vid köp och försäljning på andrahandsmarknaden. Vid nyteckning se produktblad.

6Vid handel på internetbanken eller i appen är courtaget på marknadsplatserna Spotlight 0,25% och Nordic Growth Market (NGM) 0,15%.

7Upptagen till handel i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Strukturerade produkter

Avgifter för strukturerade produkter, eventuella avgifter vid förtida inlösen och avgifter i underliggande tillgångar är individuellt prissatta. Du hittar mer information i produktens faktablad och prospekt.

Fonder

Förvaltningsavgifter, eventuella insättningsavgifter, uttagsavgifter och prestationsbaserade avgifter för fonder är individuellt prissatta. Du hittar mer information i fondens faktablad och informationsbroschyr/prospekt.

Ersättning från tredjepart

När vi i SEB får ersättningar från tredjepart för distribution av fonder kommer vi att behålla dessa som ersättning för de kvalitetshöjande tjänster som SEB erbjuder våra kunder. De kvalitetshöjande tjänsterna innefattar bland annat sökbar fondlista, sparguide och löpande uppföljning av rådgivningen.