Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Id-krav vid handel med värdepapper

Enligt EU-regler behöver alla som handlar med aktier och andra värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper.

För att du ska kunna handla med aktier och andra värdepapper hos oss från och med 3 januari 2018 måste vi veta din globala identifieringskod. Kravet gäller inte handel med fondandelar.

Id-kravet är en del av EU-förordningen Mifir (Markets in Financial Instruments Regulation). Syftet med id-kravet är att alla behöriga myndig­heter ska kunna spåra och identi­fiera vem som har köpt, sålt och fattat beslut i en värde­pappers­affär. I Sverige rapporteras den här informa­tionen till Finans­inspektionen.

Den globala identifieringskoden bygger på ditt medborgarskap och en nationell identifieringskod. Är du till exempel medborgare i Sverige består din globala identifieringskod av landskoden SE följt av ditt personnummer. För att kunna registrera din globala identifieringskod kommer vi att fråga dig om ditt medborgarskap.

I vissa fall behöver vi mer information för att kunna ta fram din globala identifieringskod. Det gäller om du är medborgare i flera länder eller om du är medborgare i ett land som har särskilda krav på hur identifieringskoden ska utformas (Estland, Island, Italien, Malta, Polen eller Spanien).

Om du är medborgare i Estland, Island, Italien, Malta, Polen eller Spanien

Om du är medborgare i ett land som har särskilda krav på vilken nationell identifieringskod som ska användas behöver du besöka något av våra kontor. Ta med dig en id-handling där den nationella identifieringskoden framgår. Här ser du vilken kod som gäller för ditt land.

Land Nationell identifieringskod
Estland Isikukood
Island Kennitala
Italien Codice fiscale
Malta National Identification Number
Polen PESEL eller Numer identyfikacji podatkowej
Spanien Código de identificación fiscal

 

Om du inte är medborgare i ett EES-land

Om du enbart är medborgare i ett land utanför EES (EU samt Island, Liechtenstein och Norge) kan du behöva visa upp ditt pass på något av våra kontor.

Företag behöver också en identifieringskod

Kravet på identifiering gäller även företag och andra juridiska personer som handlar med värdepapper. Identifieringskoden för företag kallas Legal Entity Identifier (LEI).
Läs mer om LEI

Om vi inte får in din identifieringskod kan du inte handla med aktier eller andra värdepapper sedan 3 januari 2018. Du kan däremot handla med fonder utan identifieringskod.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vill du kontakta oss istället?
Vi har öppet dygnet runt och du når oss på 0771-365 365.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.