Pensionsspara

Så får du en bättre pension

  • Starta ett privat pensionssparande
  • Gå i pension senare – varje år du arbetar betyder mycket
  • Jobba heltid så länge som möjligt
Logga in och börja pensionsspara

Pensionsspara privat

Även om pensionen kan kännas långt borta är det en bra idé att börja pensionsspara i tid och göra aktiva val med placeringarna.

En bra målsättning är att spara 5 procent av bruttolönen under hela arbetslivet, men om du tjänar över 41 400 kronor eller saknar tjänstepension i din anställning, bör du sätta av mer.
Privat pensionssparande

Tjänstepension från din arbetsgivare

Det är viktigt att göra medvetna val med avtals- och tjänstepensionen eftersom den kommer att utgöra en stor del av din totala pension. Tänk därför på att välja försäkringsbolag, placera pengarna och lägga till ett skydd om du har familj.
Tjänstepension och avtalspension

Premiepension från staten

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du får placera själv. Genom att välja hur pengarna ska placeras kan du påverka storleken på din premiepension.
Premiepension
Pensionsmyndigheten


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm