Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Allmän pension – inkomstpension och premiepension

Den allmänna pensionen är en statlig pension som du får när du pensionerar dig om du bott och arbetat i Sverige. Allmän pension består av två delar – dels inkomstpension, dels premiepension. Din inkomstpension förvaltas av staten men premiepensionen kan du själv påverka. Här förklarar vi hur allmän pension fungerar. 

5 saker du behöver veta om allmän pension

 1. Du tjänar in till din allmänna pension när du får lön, men även från exempelvis sjukpenning och A-kassa. 
 2. Allmän pension består av två delar – inkomstpension och premiepension. 
 3. Staten förvaltar din inkomstpension. 
 4. Du kan påverka förvaltningen av din premiepension. 
 5. Du kan ta ut din allmänna pension från att du fyllt 63 år. 

Vad är allmän pension?

Allmän pension beskrivs ofta som grunden i det svenska pensionssystemet eftersom den betalas ut till alla pensionärer som har bott, arbetat och betalat skatt i Sverige under sitt yrkesliv. Hur mycket som avsätts till din allmänna pension beror på hur stor din pensionsgrundande inkomst är.  

Vad är pensionsgrundande inkomst?

Pensionsgrundande inkomst är din lön och andra skatte­pliktiga ersättningar upp till 8,07 inkomst­basbelopp. Exempel på skatte­pliktiga ersättningar är sjuk­penning, föräldra­penning eller A-kassa.

Avsättningen till den allmänna pensionen motsvarar 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Den här pensionsavsättningen görs av staten varje år. Av dessa 18,5 procent så utgörs 16 procent av inkomstpension och 2,5 procent av premiepension.

För att ta reda på hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension kan du läsa det orange kuvertet som kommer en gång om året. Du kan även gå in på minpension.se  där du hittar en sammanställning av både din inkomstpension och premiepension.

Allmän pension består av flera delar

Pyramid som symboliserar pensionssystemets tre delar. Fokus är på allmän pension som huvudsakligen består av inkomstpension men också premiepension.
Huvuddelarna av den allmänna pensionen är inkomstpension och premiepension.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension men även andra delar så som inkomstpensionstillägget samt ett grundskydd i form av garantipension.

 • Inkomstpension
  Avsättningarna till inkomstpensionen är 16 procent av din pensionsgrundande inkomst. Det här är en del av pensionsbeloppet som förvaltas av Pensionsmyndigheten. Kapitalet förvaltas till en ränta som följer den allmänna inkomstökningen i samhället. Räntan baseras på ett inkomstindex som fastställs av regeringen.
 • Premiepension
  Avsättningarna till premiepensionen är 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst. Du kan själv bestämma var kapitalet ska placeras, inom ramen för det tillgängliga fondutbudet.
 • Inkomstpensionstillägg
  Inkomstpensionstillägget är ett tillägg till den allmänna pensionen för den med låg pension. I dagsläget kan det uppgå till högst 600 kronor i månaden före skatt. Ansökan om inkomstpensionstillägget ingår i ansökan om allmän pension och beviljas automatiskt om du har rätt till tillägget.
 • Garantipension
  Garantipensionen är det lägsta beloppet som du kan få när du blir pensionär. Precis som med inkomstpensionstillägget är det personer med låg pension som kan ha rätt till garantipension. Beloppet för garantipensionen bestäms utifrån hur många år du har bott i Sverige. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension, det räcker med att du ansöker om allmän pension.

Vill du veta mer om de olika delarna i den allmänna pensionen kan du läsa vidare på Pensions­myndighetens sida om allmän pension.

Vad är premiepension?

Premiepension, tidigare kallat PPM, är den delen av din allmänna pension där du själv kan bestämma vilka fonder kapitalet ska placeras i. Det är avkastningen från dessa fonder som styr utvecklingen för din premiepension.

Gör du inget eget aktivt fondval kommer kapitalet automatiskt placeras i statens fondportfölj Sjunde AP-fonden, förkortat AP7 Såfa. AP7 Såfa kallas även för ickevalsalternativet eller förvalsalternativet.

PPM och fonder

Alla som får allmän pension har möjlighet att själva göra aktiva fondval för sin premiepension. Det finns flera tillgängliga premiepensionsfonder som du kan placera kapitalet i. Se gärna vår lista över tillgängliga PPM-fonder för att hitta den premiepensionsfond som passar dig bäst. Är du osäker på vilka PPM-fonder du ska välja kan du höra av dig till oss så hjälper våra rådgivare dig med dina fondval.

Vilken av våra fonder passar dig?

Vilken fond som passar just dig beror på hur aktiv du vill vara i ditt sparande och hur stora risker du är villig att ta.

Visste du att?

Alla fonder vi erbjuder har utvärderats noggrant – både utifrån finansiella faktorer och så kallade ESG-aspekter –Environment, Social, Governance.

Spara hållbart i våra fonder

Gör fondvalet enkelt för dig

Vill du att våra experter sköter din placering åt dig? Välj SEB Pensionsfond SEK Lux. Då placerar vi dina premier i en bred portfölj som är speciellt anpassad för ett långsiktigt pensionssparande – ett bekvämt val för dig som själv inte vill vara aktiv.

SEB Pensionsfond SEK – Lux (Fonden heter SEB Pension Fund i Pensionsmyndighetens lista över fonder)

Placera i en aktie- eller räntefond

Vill du placera dina premier på aktie- eller räntemarknaden? Då passar fonderna SEB Dynamisk Aktiefond och SEB Dynamisk Räntefond SEK Lux dig. De är dynamiska, vilket innebär att förvaltaren kan variera risknivån och placeringen beroende på hur vi bedömer marknadsläget.

SEB Dynamisk Aktiefond

SEB Dynamisk Räntefond SEK – Lux (Fonden heter SEB Dynamic Bond Fund i Pensionsmyndighetens lista över fonder)

Välj fritt bland våra fonder

Sammanlagt har vi ungefär 20 olika fonder som du kan placera din premiepension i. Om du vill vara en mer aktiv sparare kan du läsa om deras innehåll och risknivåer och göra ett mer medvetet val i fondlistan för PPM.

Alla SEB:s premiepensionsfonder (välj fliken Pension & Försäkring och filter Premiepension)

Vanliga frågor om allmän pension

Du kan ta ut din allmänna pension från den månad du fyller 63 år. Pensionsmyndigheten rekommenderar att du ansöker om att ta ut din allmänna pension minst tre månader innan du vill börja få utbetalningarna. Detta för att du kan behöva komplettera ansökan.

Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever.

Du får avsättningar till din allmänna pension motsvarande 18,5 procent på din pensions­grundande inkomst upp till 8,07 inkomst­basbelopp. Du får inga avsättningar till din allmänna pension på pensions­grundande inkomster som överstiger det taket.

Hur mycket du får ut från din allmänna pension varierar från person till person. Beloppet sätts utifrån det totala avsatta pensions­beloppet inklusive avkastning, det vill säga din pensions­­behållning, och delas sedan med det antal år din årskull förväntas vara pensionär. Går du exempelvis i pension när du är 65, har två miljoner kronor i pensions­behållning och förväntas vara pensionär i 20 år så kommer din årliga pension att bli 100 000 kronor. Utöver detta kan du även få inkomst­pensions­tillägg eller garanti­pension, om du har rätt till det.

Genomsnittlig värde­utveckling på PPM-fonder under år 2021 var 29,6 procent. Det genom­snittliga värdet på PPM varierar från år till år.

Ja, premiepensionen betalas ut så länge du lever.

Det orange kuvertet är en samman­ställning av den allmänna pension som du hittills tjänat in. Det innehåller en översikt av din samman­tagna inkomst­pension och premie­pension (tidigare PPM).

Ja, du kan pausa utbetalningarna av din allmänna pension. Du kan även välja att bara ta ut en del av pensions­beloppet. Däremot kan du inte välja att ändra utbetalnings­tiden då den gäller livet ut.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm