Kapitalförsäkringar

För ett långsiktigt sparande till pensionen, barnen eller något annat

  • Du väljer själv vem som ska få pengarna
  • Du bestämmer när och hur utbetalningarna ska ske
  • Pengarna är skattade och klara när de tas ut

Kapitalförsäkring för pension

Våra kapitalförsäkringar Pensionsspar fond och Pensionsspar trad är bra alternativ för ett pensionsparande idag. 
Läs mer om Pensionsspar fond
Läs mer om Pensionsspar trad

Kapitalförsäkring för barnspar

En stor fördel med Barnspar i kapitalförsäkring är att du själv bestämmer när barnet ska få pengarna och om de ska betalas ut som ett engångsbelopp eller löpande under ett visst antal år. Du har hela tiden kontroll över pengarna ända tills det är dags för utbetalning.
Läs mer om Barnspar i kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring för andra ändamål

En flexibel sparform med återbetalningsskydd som passar för både månadssparande och enstaka insättningar. Välj mellan Kapitalspar där du själv placerar i fonder eller Kapitalförsäkring trad, en traditionellt förvaltad kapitalförsäkring där våra experter sköter placeringarna åt dig och du får en garanti på dina inbetalda premier.
Läs mer om Kapitalspar 
Läs mer om Kapitalförsäkring trad

Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm