Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Barnspar i kapitalförsäkring

Spara till någon du bryr dig om

 • Du har kontroll över pengarna
 • Du väljer när och hur pengarna ska betalas ut
 • Du betalar ingen skatt på utbetalningarna

Spara till någon du bryr dig om

 • Du har kontroll över pengarna
 • Du väljer när och hur pengarna ska betalas ut
 • Du betalar ingen skatt på utbetalningarna

Med Barnspar i kapitalförsäkring bestämmer du själv när barnet ska få pengarna och om de ska betalas ut som ett engångsbelopp eller löpande under en period mellan 5 till 50 år. Sparar du på ett bankkonto, i en depå eller i fonder kan barnet normalt vid 18 års ålder fritt börja disponera de sparade pengarna.

All fondhandel sköter du via internetbanken. Du betalar inga skatter eller avgifter vid fondbyten och behöver inte deklarera för eventuella vinster och förluster.

Investeringar innebär en risk. Fondandelarna kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Med Barnspar i kapitalförsäkring är pengarna dina tills de betalas ut. Du har möjlighet att ändra mottagare ända tills det är dags för utbetalning och kan även välja om pengarna ska vara barnets enskilda egendom. Enskild egendom innebär att pengarna, eller det barnet köper för pengarna, inte ingår i en eventuell framtida bodelning.

För en mer detaljerad beskrivning:

Produktblad: Barnspar i kapitalförsäkring (pdf)

Faktablad (Priip): Kapitalspar i kapitalförsäkring (pdf)

Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig. Öppet måndag–fredag 8–16.30.

Administrationsavgift:
0,30 procent per år av värdet i försäkringen.

Fondernas årliga avgift:
0,10 – 2,31 procent beroende på vald fond. Avgifterna är avräknade i kursen.

Uttagsavgift:

 • År 1: Ej återköpbar
 • År 2-5 kostar det 600 kronor, därefter alltid fria uttag.
 • Inbetalningarna är inte avdragsgilla i din deklaration.
 • Utbetalningarna är fria från inkomstskatt.
 • Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder – eventuell förlust är därför inte heller avdragsgill.
 • Du betalar ingen skatt på utdelning i fonderna.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt är en schablonskatt. Det innebär att den ska betalas oavsett om du under året har fått någon avkastning på ditt försäkringskapital eller inte. Det är försäkringsbolaget som drar en avgift för avkastningsskatten från ditt försäkringskapital och betalas in den till Skatteverket.

För kapitalförsäkring fastställs underlaget för skatten genom att försäkringens värde per den 1 januari innevarande år läggs samman med de premier som betalats in under året. Premier som betalas in under andra halvåret (1 juli – 31 december) tas endast upp till 50 procent. Detta utgör kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år med ett tillägg om 1 procentenhet, vilket ger skatteunderlaget. Skatteunderlaget får inte understiga 1,25 procent av kapitalunderlaget. Skatteunderlaget multipliceras därefter med 30 procent.

Basbelopp för i år (Aktuella basbelopp samt uppgifter om avkastningsskatt i procent)

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Kundservice