Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kapitalförsäkring trad

Traditionell förvaltning

  • Garanterat försäkringsbelopp
  • Månatliga utbetalningar
  • Våra experter sköter placeringen åt dig

Traditionell förvaltning

  • Garanterat försäkringsbelopp
  • Månatliga utbetalningar
  • Våra experter sköter placeringen åt dig

Kapitalförsäkring trad är en trygg och enkel sparform. Sparformen passar bra om du vill ha möjlighet till god avkastning, men utan att behöva ta beslut om placeringar.

Om Kapitalförsäkring trad

Med Kapitalförsäkring trad vet du alltid vad du är garanterad att få när det är dags för utbetalning, samtidigt som du har möjlighet till bra utveckling på ditt sparande. Du väljer själv hur mycket du vill spara och på vilket sätt du vill betala dina premier.

Två varianter – med eller utan återbetalningsskydd

Om du väljer med återbetalningsskydd innebär det att ditt sparade betalas ut till dina insatta förmånstagare om du skulle avlida. Om du har valt att inte sätta in några förmånstagare, utbetalas pengarna till dödsboet. På en kapitalförsäkring kan vem som helst vara förmånstagare

Du kan välja att ha din försäkring utan återbetalningsskydd, till exempel om du inte har familj eller om du vill ha möjlighet att ta del av arvsvinster.

För att pengarna ska betalas ut måste du leva. En fördel är att du har möjligheten att ta ut dina pengar livsvarigt, det vill säga få månadsvisa utbetalningar så länge du lever.

Ring oss på 077-11 11 800 för att öppna Traditionell kapitalförsäkring, och tänk på att ha din digipass till hands. Du kan också kontakta din försäkringsförmedlare eller försäkringsrådgivare.

Avgiftsmodell Pris
Utan premieavgift

Fast årlig avgift 231 kr (indexeras).

Rörlig årlig avgift 0,95 procent per år av värdet i försäkringen.

Med premieavgift

Fast årlig avgift 231 kr (indexeras). 

Rörlig årlig avgift 0,80 procent av värdet i försäkringen. 

Premieavgift 2 procent av varje premie. 

Premiebefrielse

Om du kompletterar Kapitalförsäkring trad med en premiebefrielseförsäkring betalar vi premien helt eller delvis om du blir långvarigt sjuk eller råkar ut för ett olycksfall som gör att du inte kan arbeta som förut. Den gäller om din arbetsförmåga blir nedsatt med minst 50 procent på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. För att kunna teckna premiebefrielse som ett tillval i din försäkring behöver vi få en godkänd hälsodeklaration. Kostnaden är 3 procent av premien.

Indexerad premie

För att förenkla för dig kan du välja att indexera din sparpremie utan kostnad. Det innebär att vi räknar om sparpremien varje år för att ta hänsyn till inflationen. Det är relativt små förändringar det rör sig om. Om du exempelvis sparade 500 kronor i månaden 2010, så skulle vi 2015 ha räknat upp premien till 525 kronor per månad.

 

Löpande avtalad premie

Väljer du att teckna försäkringen med löpande avtalad premie fastställs försäkringsbeloppet när försäkringen tecknas, det innebär att du vet vad som är garanterat vid utbetalning. Upphör premiebetalningen tidigare än avtalat så kommer försäkringsbeloppet räknas om utifrån de premier som betalats in. Lägsta premie är 500 kronor per månad och högsta belopp per år är 1 miljon kronor.

Engångsbetald

Väljer du att betala in en eller flera engångspremier räknas försäkringsbeloppet, det vill säga nivån på det försäkringsbelopp som garanterats, ut allt eftersom premierna betalas in. Då väljer du själv när och hur stor premieinbetalningen ska vara. Första engångspremie är lägst till 10 000 kr och högst 5 miljoner kronor.

 

Den premie du betalar intill din kapitalförsäkring får du inte dra av i deklarationen. Utbetalningar från försäkringen inkomstbeskattas inte.

Kapitalförsäkringar belastas med avkastningsskatt, och det är vi som försäkringsbolag som är skattskyldiga för den. Skatten baseras på försäkringsbeståndets tillgångar, inbetalda premier och statslåneräntan.

För att täcka avkastningsskatten tar vi ut en avgift ur försäkringen. Avgiften tas ut dels genom ett årligt avdrag, dels genom avdrag på inbetalda premier.

Underlaget för avgiften räknas fram på följande sätt:
Försäkringens värde vid ingången av året och värdet av inbetalda premier
(halva värdet av de premier som betalats in 1 juli – 31 december) multipliceras med det högsta av:

  • 1,25 procent
  • Föregående års statslåneränta per den 30 november ökad med 1 procentenhet.

Avgiften för att täcka avkastningsskatten är sedan 30 % av detta underlag.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm