Portfolio Bond är en utländsk försäkring som förmedlas av vårt irländska dotterbolag SEB Life International Assurance Company DAC. Pengarna placeras i en värdepappersdepå som ägs av försäkringsbolaget, men det är du som försäkringstagare som väljer bland de många placeringsalternativen. Du bestämmer själv eller tillsammans med din depåförvaltare eller rådgivare hur dina pengar ska placeras.

I Portfolio Bond erbjuder vi tre produkter: Kapitaldepå, Pensionsdepå och Direktpension.