Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Individuellt pensionssparande (IPS)

Individuellt pensions­sparande (IPS) är relevant om du är företagare eller anställd utan tjänste­pension. Du får då göra avdrag för sparandet i inkomst­deklarationen. Som mest får du dra av 35 procent av lönen, men max tio prisbas­belopp.

År 2016 avskaffades avdrags­rätten för privat pensions­sparande för alla andra. Om du är anställd och har tjänste­pension rekommenderar vi därför inte IPS.

Årsavgift: 150 kronor

Förvaltningsavgift för fonder: 0,0–2,5 procent av fondandelarnas värde.

Om du sparar i enskilda värdepapper tillkommer en avgift för köp, försäljning och förvaring.

För fullständig prisinformation, se prislistan.

 

 

För att kunna öppna en IPS behöver du vara kund hos oss. Ring oss på 0771-365 365 så hjälper vi dig, öppet dygnet runt.

Den här skatten betalar du

När du tar ut dina pengar beskattas de som inkomst av tjänst. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder. I stället betalar du - oavsett värdeutvecklingen - en avkastningsskatt som baseras på värdet av ditt individuella pensionssparande. Underlaget för skatten fastställs genom att värdet på ditt individuella pensionssparande den första januari varje år multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år. Resultatet multipliceras därefter med 15 procent.
Läs mer om skatter under aktuella basbelopp

Avdrag i deklarationen

Avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort 1 januari 2016.
Du som är enskild näringsidkare eller saknar pensionsrätt i din anställning har däremot fortfarande rätt att dra av 35 procent av din inkomst för pensionssparande. Dock max 10 prisbasbelopp.
Aktuella basbelopp

Om du avlider

Om du skulle avlida får de personer du valt som förmånstagare dina pengar. Förmånstagare kan vara dina barn, nuvarande eller före detta make eller maka, eller registrerade partner och sambo. Det kan också vara barn till din partner eller sambo. Om det inte finns några förmånstagare går det sparade beloppet till ditt dödsbo.

Kontakta mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vill du kontakta oss istället?
Vi har öppet dygnet runt och du når oss på 0771-365 365.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm