Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension BTP 1 – Bank och finansanställda

Avtalspension BTP 1 – Bank- och finansanställda är planen för bankernas tjänstepension. Den gäller dig som är nyanställd i företaget från och med 1 februari 2013, samt dig som är under 25 år, oavsett om du är nyanställd eller inte.

Det är en helt och hållet premiebestämd plan. Det innebär att storleken på pensionspremien som arbetsgivaren betalar in för din räkning är bestämd i förväg. Hur stor pensionen sedan blir beror på hur stort ditt pensionskapital är när du går i pension. Pensionsåldern inom BTP 1 är normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare.

Det här ingår i BTP 1

Ålderspensionen består av två delar: en del som kallas en trygg del, som du inte kan påverka själv, och en valbar del där du kan göra egna val.

Den trygga delen

Den trygga delen av din tjänstepension placeras i SEB Trygg BTP Pension. SEB Trygg BTP Pension är en fondportfölj där vi automatiskt anpassar risken efter hur många år du har kvar till pensionen, och vi utgår från att din pensionsålder är 65 år. Du kan inte själv påverka den trygga delen av din pension. Sparpremien till denna del är 2,5 procent av din pensionsmedförande lön, upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Den valbara delen

Premien i den valbara del är 4 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 32 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

Premierna för den valbara delen placeras inledningsvis i vår fondportfölj SEB BTP Pension där risken anpassas utifrån din ålder. Premierna placeras i SEB Pension IC P SEK – Lux, en aktivt förvaltad blandfond som är speciellt anpassad för långsiktigt pensionssparande. Från 65 års ålder trappar vi successivt ner risken genom omplacering till räntefonder. Vill du att vi utgår från en annan pensionsålder än 65 som grund för placeringen kan du ändra det.

Om medarbetaren själv vill vara aktiv kan medarbetaren istället välja att placera om sitt pensionskapital i de rabatterade fonder som finns inom vårt fondutbud för BTP 1. Medarbetaren kan alltid byta tillbaka till SEB BTP Pension längre fram om medarbetaren skulle ändra sig.

Är en försäkring utan sparande som ger dina anhöriga ekonomisk ersättning om du skulle avlida före 65 års ålder. Förmånstagare är, om du inte själv väljer något annat:

 • i första hand din make, maka, registrerade partner eller sambo
 • i andra hand dina barn

Finns inte någon sådan förmånstagare går utbetalningen till ditt dödsbo.

Hur stor är ersättningen?

Dina förmånstagare får antingen ett helt grundbelopp, dvs. 9,1 prisbasbelopp, eller ett halvt grundbelopp, dvs. 4,55 prisbasbelopp. Hur mycket som betalas ut beror på din ordinarie arbetstid:

 • Om du har en ordinarie arbetstid på minst 15 timmar per helgfri vecka är ersättningen ett helt grundbelopp.
 • Vid en ordinarie arbetstid på mellan 8-15 timmar per helgfri vecka är ersättningen ett halvt grundbelopp.

Om du har ett eller flera arvsberättigade barn som inte fyllt 21 år, betalas dessutom ett barntillägg ut till varje barn. Även barntilläggets storlek är beroende av din ordinarie arbetstid.

 • Vid ordinarie arbetstid på minst 15 timmar per helgfri vecka är barntillägget 2,8 prisbasbelopp till varje barn.
 • Vid ordinarie arbetstid på mellan 8-15 timmar per helgfri vecka är ersättningen 1,4 prisbasbelopp till varje barn.

Barnpension är en försäkring utan sparande som ger en efterlevandepension till dina arvsberättigade barn under 20 år, om du skulle avlida innan du fyller 65 år. Efterlevandepensionens storlek och utbetalningstidens längd beror på din ålder vid dödsfallet.

Hur stor är ersättningen?

Utbetalningen sker med ett helt eller halvt försäkringsbelopp, beroende på din ordinarie arbetstid räknat i genomsnitt per månad.

 •  Ett helt belopp betalas ut om din ordinarie arbetstid är minst 15 timmar per helgfri vecka.
 • Ett halvt belopp betalas ut om din ordinarie arbetstid är mellan 8-15 timmar per helgfri vecka.
Ålder försäkrad Antal prisbasbelopp per år och barn under 20 år  Utbetalningstid, antal år
   Helt belopp  Halvt belopp  
18–35  3  1,5 10
36–45  3  1,5 7
46–54  2,5  1,25 5
55–64  1  0,5 5

Sjukförsäkringen kompletterar din inkomst om du får nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Under förutsättning att du var fullt arbetsför när försäkringen tecknades så har du rätt till ersättning om:

 • nedsättningen av arbetsförmågan är minst 25 procent.
 • nedsättningen av arbetsförmågan har varat i mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än 150 kalenderdagar under den senaste tolvmånadersperioden.
 • du får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande.

Som längst kan du få ersättning fram till och med månaden före den månad då du fyller 65 år (eller fram till ordinarie pensionsålder om den är lägre än 65 år). 

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm