Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Tjänstepension och avtalspension

Placera din avtals- eller tjänstepension hos oss

  • Vi är en av Nordens största kapitalförvaltare
  • Vi har hållbarhetsfokus i förvaltningen
  • Du får en låg avgift

Den pension du får från din arbetsgivare kommer att vara en viktig del av din inkomst som pensionär. Därför rekommenderar vi att du gör aktiva val för den. Det är din arbetsgivare som betalar in pengarna till sparandet, men du väljer hur de ska förvaltas. Oavsett vilken sektor du arbetar inom kan du välja oss som förvaltare.

Nyhet för din tjänstepension

Tjänstepension

Är du anställd på ett företag utan kollektivavtal kan din arbetsgivare teckna en individuell tjänstepension åt dig som anställd. Tjänstepensionen betalas av din arbetsgivare men du som anställd får välja hur pengarna ska placeras. Arbetsgivaren bestämmer vilka försäkringsbolag du kan välja mellan och även vilka försäkringsdelar förutom pensionssparandet som ska ingå.
Vad ingår i tjänstepensionen?

Avtalspension

Är du anställd på ett företag med ett kollektivavtal har du med största sannolikhet avtalspension. Din arbetsgivare betalar in premien men du får bestämma hur pengarna ska placeras. Du kan välja oss på SEB som förvaltare oavsett vilket avtalspensionsområde du har.

Så gör du ditt val

Privatanställd tjänsteman:
Avtalspension ITP

Privatanställd arbetare:

Avtalspension SAF-LO

Kommun och region:

Avtalspension KAP-KL och AKAP-KL

Statligt anställd:
Avtalspension PA 16

Bank och finans:

Avtalspension BTP1


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service