Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tjänstepension – så fungerar det

Tjänstepensionen är pension som betalas av din arbetsgivare. Den bidrar till hur stor din totala pension blir och du kan till stor del själv välja hur kapitalet ska förvaltas. De flesta arbetsgivare erbjuder sina anställda tjänstepension, men var noggrann med att ta reda på vad som gäller dig. Här får du svar på hur tjänstepension fungerar.

5 saker du måste veta om tjänstepension

  1. Din arbetsgivare betalar vanligtvis in ett belopp motsvarande 4,5–6 procent av din bruttolön till tjänstepensionen.
  2. Du kan själv bestämma hur tjänstepensionen ska placeras.
  3. Omfattas du av kollektivavtal så har du alltid tjänstepension.
  4. Ungefär nio av tio som arbetar i Sverige har tjänstepension.
  5. Tjänstepensionen kan utgöra 25–50 procent av din framtida pension.

Det här är tjänstepension

Tjänstepension är en pensions­avsättning som betalas av din arbetsgivare och motsvarar ungefär 4,5-6 procent av din bruttolön. Exakt hur stor avsättningen är kan variera beroende på vad du har avtalat med sin arbetsgivare. Det här är en pensionsinbetalning som vanligtvis görs varje månad i samband med att lönen betalas ut. Du behöver inte göra något själv för att tjänstepensionen ska betalas in. 

Då börjar du tjäna in till tjänstepensionen

Du börjar vanligtvis tjäna in till din tjänstepension från och med att du fyllt 25 år. Det finns däremot ett par undantag från detta. Jobbar du inom kommun och region börjar du få tjänstepension när du fyllt 21 år. Arbetar du statligt börjar du tjäna in till din tjänstepension direkt när du anställs, oavsett ålder. Du kan också ha andra villkor på din arbetsplats om du inte har avtalspension, beroende på vad som är avtalat med arbetsgivaren.

Avtalspension

Vad är då avtalspension? Alla som omfattas av ett kollektivavtal har per automatik också tjänstepension. Detta brukar kallas för avtalspension – det vill säga att tjänstepensionen är reglerad genom kollektivavtal. Det finns olika tjänstepensionsavtal för olika branscher och pensionsvillkoren varierar mellan dem. Du hittar några av de vanligaste tjänstepensionsavtalen längst ner på sidan.

Vilka har inte tjänstepension?

Till skillnad från den allmänna pensionen är tjänstepensionen något som inte alla har. Faktum är att var tionde person som arbetar i Sverige saknar tjänstepension. De grupper som oftast saknar tjänstepension är ungdomar, egenföretagare och anställda inom konsult- eller bemanningsföretag. 

Har du ingen tjänstepension kan du istället pensionsspara privat och sedan göra avdrag för det i din skattedeklaration. Detta kan du kan läsa mer om på vår sida om individuellt pensionssparande.

Tjänstepensionen utgör en viktig del av din pension

Tjänstepensionen som din arbetsgivare betalar in under ditt arbetsliv kan bli 25–50 procent av den inkomst du ska leva på som pensionär, beroende på hur mycket din arbetsgivare avsätter och hur länge du jobbar. Tjänstepensionen är därför en stor och viktig del av din pension. För att få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension kan du försöka optimera ditt sparande genom att ta reda på vilken typ av placeringsform som passar dig bäst. 

Du kan välja mellan två olika placeringsformer för din tjänstepension. Antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring. Traditionell försäkring innebär att försäkringsbolaget bestämmer hur kapitalet ska förvaltas. Med en fondförsäkring kan du själv styra över var kapitalet ska placeras.  

Procent på tjänstepension

Normalt sett är avsättningen till din tjänstepension 4,5 procent av din bruttolön, men det kan variera. I vissa kollektivavtal uppgår tjänstepensionen till 6 procent. Dessutom kan du förhandla med din arbetsgivare om individuella villkor för just dig och din pension.

Den avtalade pensionsavsättningen gäller upptill en viss nivå – sen blir den faktiskt ännu större. Har du en lön som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp så avsätts minst 30 procent av beloppet som överstiger den nivån.

Hur stor procent av tjänstepensionen som blir din inkomst som pensionär varierar från person till person. Ett generellt riktmärke är att tjänstepensionen lägger grunden för ungefär 25–50 procent av din framtida pension. Använd gärna vår pensionskalkyl för att ta reda på vad din pension kan bli. Du hittar kalkylatorn på vår sida med tips om hur du kan öka din pension.

Flytta din tjänstepension

Har du flytträtt för din tjänstepension kan du byta förvaltare eller förvaltningsform. Det är ett bra sätt att samla dina tjänstepensions­besparingar på ett och samma ställe för att få en bättre överblick och kontroll på pensionen. Vill du veta mer kan du läsa vidare på vår sida om hur du gör för att flytta din tjänstepension.  

Rådgivning om tjänstepension

Om du är osäker på hur du ska placera kapitalet i din tjänstepension så hjälper vi dig. Du kan antingen använda dig av vår digitala tjänst SEB Bot Advisor eller prata med en rådgivare.

Med SEB Bot Advisor får du automatiserad robotråd­givning baserat på dina preferenser och förutsättningar. Genom att besvara frågor om din ålder, riskbenägenhet och din syn på hållbarhet får vår rådgivnings­robot en bild av din profil. Du får förslag på fonder som passar dig och kan enkelt godkänna placerings­råden med ett knapptryck.

Föredrar du ett personligt möte kan du få prata med en av våra rådgivare. Kontakta kundcenter via telefon för att boka en tid. Du når oss måndag–fredag klockan 8–16.30 på telefonnummer 077-11 11 800. Välkommen! 

Vanliga frågor om tjänstepension

Om du slutat att arbeta kan du tidigast ta ut din tjänstepension från att du fyllt 55 år men du kan även skjuta på den längre än så. Hur länge framgår i villkoren.

Vanligtvis betalar arbetsgivaren för din tjänstepension så länge du arbetar. Varje år du arbetar gör därmed skillnad för den inkomst du sedan får som pensionär. Se över dina villkor för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service